Tid att leva! #vårturnu

Att korta arbetstiden är framtiden. Det är en fråga som sätter makten över våra liv på sin spets. Är det vi själva eller arbetsgivaren som ska äga det mesta av vår vakna tid?

Idag är arbetsmarknaden väldigt dubbel. Å ena sidan har vi många som är arbetslösa, samtidigt som vi har massa av människor som blir sjukskrivna för att kraven på arbetet skruvas upp så högt att vi blir sjuka. Den psykiska stressen av ett arbetsliv där man känner sig otillräcklig och inte har makt och kontroll över sin vardag tär; priset är sjukskrivningar som kvinnor runt om i Sverige idag betalar dyrt för. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Oacceptabelt att anställdas meddelarfrihet ifrågasätts i regionen

Vi har under hösten översköljts av vittnesmål från kvinnor utsatta för kränkningar, övergrepp och sexuellt våld under #metoo. Nu krävs det handling.

I Skånes regionfullmäktige har frågan diskuterats utifrån flertalet av regionens verksamheter, det har talats om arbetsgivaransvar, löften har getts om stärkta visselblåsarfunktioner och vikten av att vara trygg på sin arbetsplats. Samtidigt kan man läsa en granskning i Sydsvenskan om hur medarbetare har tystas ner.

I Sydsvenskans granskning kan vi läsa om personalförlust, tystnadskultur och sexuella trakasserier. Något som drabbar både personal och patienter. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det är dags för politisk handling i spåren av #metoo

Igår diskuterades äntligen min interpellation på regionfullmäktige om Socialstyrelsens dödsfallsrapport från 2016-2017. Det blev en bra debatt men det är tydligt att mer måste göras. Det är dags att gå till handling och genomföra förändringar efter den flodvåg av vittnesmål och berättelser som har sköljt över Sverige inom ramen för #metoo.

Våld i nära relationer är ett enormt samhällsproblem. Fysiskt och psykiskt våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn och leder i värsta fall till mord. I undersökningar kan man se att 80 % alla kvinnor har varit utsatta för sexuella trakasserier och våld.

Styrkan i #metoo är att vittnesmålen kommer fram, magnituden av detta problem avtäcks och visas i all sin äcklighet. Och det är nu det är dags för politisk handlingskraft för att göra något åt saken. Ledamöterna i regionfullmäktige har ansvaret att förbättra och göra sjukvården och regionens andra verksamhetsområden bättre rustade för att möta, bemöta och göra något åt situation. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment

Vi behöver satsa resurserna på en sjukvård efter behov

Årsredovisningen för 2017 har landat och regionfullmäktige debatterar den idag. Här är det huvudanförande jag höll i debatten. Det talade ordet gäller, men det är så här jag ser på situationen i Region Skåne i text.

Tack ordförande, ledamöter, åhörare och media,

I Sverige blir de rika rikare, men samtidigt så växer köerna på sjukhusen sig långa. I Sverige blir de rika rikare, men vi läser att sjukvården på nationell nivå hade kunnat rädda livet på 2900 personer med kort utbildning om de bara hade fått den vård som de högutbildade fått sig till livs. Detta är bakvänt, oacceptabelt och är som ett slag i magen, när man tänker att detta inte är nummer i statistiken. Varje enda en av de 2900 är någons mamma, pappa, bror, syster, kompis, älskling. I Sverige blir de rika rikare, men det är inte en naturlag – det är resultatet av politiska beslut. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården, Vinstfri välfärd | Tagged , , | Leave a comment

Ojämlikheten dödar – det är dags för förändring

För några dagar sedan släppte Cancerfonden sin stora årliga rapport. Den rapporten är som ett hårt slag i magen. Det handlade om ojämlikheterna i vården. I rapporten kan man läsa att sjukvården hade kunnat rädda 2900 liv i Sverige årligen om lågutbildade hade fått samma tillgång till vård som högutbildade. Det svindlar under fötterna när siffran sjunker in. I Sverige dödar ojämlikheten.

Att våra möjligheter till ett gott och hälsosamt liv ser olika ut beroende på var vi bor, vilket kön vi har och vilken inkomst vi har är ingen nyhet. Ett flertal olika rapporter har visat på ojämlikheter inom vården. Det senaste tillskottet till denna bild är denna rapport som cancerfonden låtit revisionsbolaget EY ta fram. Allra mest oroande i denna rapport är siffrorna för dödlighet efter vissa cancerdiagnoser som lungcancer där personer med låg utbildning har en dubbelt så hög dödlighet som de med eftergymnasial utbildning. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården, Vinstfri välfärd | Tagged , , | Leave a comment

Anmälningarna till patientnämnden från psykiatrin ökar – nu behöver åtgärder

Tisdagen efter påsk är det regionfullmäktige. Jag har ställt en enkel fråga om att anmälningarna till patientnämnden rörande psykiatrin i Skåne ökar. Under 2017 ökade antalet anmälningar generellt till Patientnämnden med 25 %.

Under året har patientnämnden särskilt arbetat med att granska klagomålen kring psykiatrin. Och det man kan läsa i granskningen är djupt oroväckande. De flesta synpunkterna som rörde psykiatrin handlade om bemötande. Av dessa var 81 % kvinnor som reagerade eller hade anhöriga som reagerat på hur de hade blivit behandlade. Patientnämnden beskriver att patienterna känner sig ifrågasatta, nedvärderade, förminskade och att deras problem bagatelliseras av vården. Det finns även exempel på när somatiska besvär och symptom avfärdas eller konsekvent hänförs den psykiatriska problematiken, att biverkningar på medicinering inte följs upp, klagomål på för långa väntetider och svårigheter att få kontakt med ansvarig läkare. Glappet mellan öppen- och slutenvårdspsykiatri lyfts även den fram som svår i en del fall.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , , , | Leave a comment

Om girigheten och vinstintresset

Under vintern har vi kunnat läsa flera debattartiklar från Centerpartiet till försvar för de stora vinstuttagen i välfärden. Och i veckan kunde vi läsa att Capio vill köpa upp Novakliniken. Det berör  45 000 patienter i Skåne. En jätteaktör vill ta ännu större delar av vårdmarknaden. Den mångfald av aktörer som Centerpartiet säger sig värna är skenbar. I verkligheten är det så här det ser ut. Stora aktörer blir större. De väljer och vrakar. Köper upp vissa delar och säljer eller lägger ned andra. Affärsstrategi före alla människors rätt till en god vård. Vi ser det i sjukvården, vi ser det inom äldreomsorgen och vi ser det inom skolan. Vi ser det även inom andra privatiserade delar av det som tidigare har varit gemensam samhällelig egendom; jag tänker t ex på apoteken. Continue reading

Posted in privatisering, Vinstfri välfärd | Tagged , | Leave a comment