Gårdsförsäljning av öl och vin är ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik

Igår röstade regionfullmäktige för att Region Skåne ska ansöka om att få driva ett projekt under 3 år kring gårdsförsäljning av vin och öl. Hela alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna tyckte att detta var en toppenidé och det blev glada applåder hos den politiska högern över att ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik togs. Det är i sanning sorgligt.

Vänsterpartiet ville avslå motionen tillsammans med S och Mp.

Alkohol kostar samhället oerhörda summor varje år. Alliansen brukar ju tycka att en budget i balans är viktigt så ur det perspektivet är det ju uppseendeväckande att de driver på för att göra vin och öl än mer tillgängligt i samhället. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | 4 Comments

Bra satsningar på ungas hälsa rullas ut

Så har det än en gång visat sig att Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen ger konkreta resultat ute i kommuner och landsting. Denna gång rör det sig om delar av de pengar för insatser mot psykisk ohälsa som kommer den skånska sjukvården till del genom en satsning på Skånes ungdomsmottagningar.

Idag tog nämligen Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om fördelning av de statliga medel som Vänsterpartiet har varit med och förhandlat fram för att stärka ungas psykiska hälsa. Continue reading

Posted in jämställdhet, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Satsa på Kirseberg istället för att lägga ner vårdcentralen

I fredags (170512) tog sjukvårdsnämnd SUS på initiativ av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut om att avackreditera vårdcentralen på Kirseberg. Det betyder att den upphör att vara en vårdcentral om ett år. Ett beslut om att göra om vårdcentralen till filial (sköterskemottagning utan läkare) togs också.

Beslutet är ett svek mot invånarna på Kirseberg. Och det är ett svek mot personalen som arbetar på vårdcentralen. Vänsterpartiet vill hellre se att man satsar på att hitta nya lokaler till en ny vårdcentral, samlokaliserad med BVC. Det finns lokaler på Kirseberg och genom förstärkt stöd till förändringsarbete och verksamhetsutveckling så är vi övertygade om att det går att starta upp i nya lokaler och att kunna anställa läkare. Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment

1 Maj tal 2017

Idag hade jag nöjet att 1 Maj-tala i Trelleborg. Halv tio körde arrangemanget igång. Det var musik från Röda Kapellet, två andra talare och jag. Här följer det tal från manifestationen idag som jag höll. (Det talade ordet gäller)

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Straffavgifter för uteblivna besök – ett otyg i Region Skåne

Jag fick en fråga i veckan angående straffavgifterna för uteblivna besök i den skånska sjukvården. Vänsterpartiet har ju varit emot dessa sedan de infördes under femklöverns tid.

Förra året höjdes straffet för uteblivet besök från 200 kr till 400 kr. Alla partier utom vi i Vänsterpartiet röstade för detta. Antar att de andra partierna ser det som ett sätt att få in pengar till regionen. All statistik visar ju att sedan avgifterna infördes så har de uteblivna besöken bara ökat. Att människor får en straffavgift om man missar sin tid har inte den effekt som t ex liberalerna vill tro. Att en ekonomiskt piska får folk att agera annorlunda. Istället sätter det människor i ekonomisk knipa. En vidrigt cynisk politik som slår hårt.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment

Vårduppror, läkaruppror – nu krävs åtgärder!

573 läkare kräver mer och bättre primärvård i Skåne. De har samlats till ett stort öppet brev där de kräver förändring. Patienterna kräver det samma. Vårdupproret har pekat på bristerna i vården i år. Fackförbunden har protesterat.

Läkarna vill ha mer pengar för att bättre kunna ta hand om patienterna, ett nytt journalsystem som kan effektivisera och göra samarbetet mellan till exempel vården och kommunerna bättre, en förbättrad arbetsmiljö så att personalen orkar vara kvar, satsningar på fortbildning och en enda primärvårdsförvaltning i hela Skåne så att vården blir mer jämlik. Allihop viktiga krav som behöver tillgodoses.

Nu är det läge för förändring. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

S och MP sätter stopp för fler anställda i Region Skåne

På dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott behandlades en ny ekonomisk prognos som visar på ett underskott i miljardklassen för 2017. Utifrån denna prognos väljer sedan S och Mp att gå fram med ett förslag som i praktiken riskerar att innebära ett anställningsstopp och ytterligare besparingar inom hälso- och sjukvården.

I ärendet så kallas beslutet för ett “anställningstak” och innebär att regionen inte får anställa en enda till utöver detta tak, per förvaltning och totalt framöver. Taket utgörs av antalet anställda som regionen hade totalt den 31 januari 2017. Vänsterpartiet motsätter oss beslutet. Continue reading

Posted in sjukvården, Uncategorized | Tagged , | 1 Comment