Personaldrivna enheter och vägar till mer inflytande för personalen

På dagens regionfullmäktige yrkade vi på återremiss av ärendet som handlade om personaldriven enhet. Yrkandet stöddes av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och ärendet har därför återremitterats. Det betyder att ärendet ska arbetas igenom utifrån de frågor som vi ställde och har ställt under lång tid. Jag beklagar att vi och de fackliga organisationerna inte har fått svar på våra frågor under hela denna process. Jag läser i pressutspel från allianspartierna att det nu är oppositionen som sviker, men om alliansen hade vinnlagt sig om att svarat på frågor, rett ut frågetecken med personaldrivna enheter så hade vi inte hamnat här.

För Vänsterpartiet är personalens inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation och verksamhet helt centrala. Det är också därför vi vid återkommande tillfällen har motionerat om förändringar som har gått i denna riktning. Ökad tillit, handlingsplaner för en förstärkt arbetsmiljö, utvärderingar för att dra nytta av erfarenheterna från pandemin för en förbättrad arbetsmiljö och jämlik vård för att nämna några.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

En årsredovisning som kräver personalpolitiska åtgärder

Detta inlägg är mitt huvudinlägg i debatten om årsredovisningen för 2021 i Region Skåne.

Tack för ordet, ordförande åhörare ledamöter och media.

År 2021 var inte heller det ett vanligt år. Pandemin har präglat oss alla och denna årsredovisning är en redovisning av hur väl pandemin har hanterats. Vi kan läsa om utmaningarna i kollektivtrafiken, och de insatser som har gjort inom kulturen och den regionala utvecklingen.

Men det är också en årsredovisning där vi kan läsa om de enorma utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Många har tackat personalen för fantastiska insatser under året i samhället och i politikers tal. Det vill även jag göra. Men någonstans börjar tacket smaka beskt. Det är något annat än ett tack som krävs för att lösa framtidens utmaningar. Det är politiska satsningar och en budget som räcker till. I revisionsrapporten återfinner vi, precis som de senaste åren kommentarer om att hälso- och sjukvårdens budget inte var realistisk detta år heller. Intäkter och utgifter var inte genomarbetade. Sjukvårdens underskott är betydande. Trots stora extra statliga tillskott även föregående år.

I årsredovisningen kan vi läsa att inflödet av remisser ökar, att andelen överbeläggningar också gör det. Redovisningen ser detta som en pandemieffekt kombinerat med ett normaliserat sökmönster hos befolkningen, vilket är bra. Alla som har undvikit att söka vård nu, behöver komma på besök. Och vården måste riggas för att hantera detta.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

En julbonus men vi behöver också en personalpolitik värd namnet

Idag var det dags för årets sista regionfullmäktigemöte. Och på dagordningen har vi diskuterat bland annat en tilläggsbudget och julbonus till personalen. Så här sa jag i debatten.

/Sara

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jämlikt Skåne – för en välfärd att lita på

Idag inleds mötet med det regionfullmäktige som ska anta budgeten för 2022 i Region Skåne. Ungefär så här sa jag i talarstolen.

Tack för ordet ordförande, ledamöter åhörare och media,

Nu står vi här och ska debattera mandatperiodens sista budget. En mandatperiod som blev något ingen hade kunnat förutse. Hela världen har fått kämpa, och kämpar fortfarande mot ett nytt virus som har satt alla våra samhällen på prov. Alla glipor i välfärden, alla ojämlika maktrelationer och orättvisor har blottlagts och konsekvenserna av detta syns varje dag.

I Sverige har vi sett hur de rikaste blivit än rikare under det senaste året. Detta påverkar hur människor mår och hur folkhälsan utvecklas. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner – precis som skillnaderna i Sverige.

Detta har blivit smärtsamt uppenbart under åren med pandemi. Det spelar roll vem du är för hur pandemin har påverkat dig. Så vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi vill jämlikhet.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

En delårsrapport efter pandemins andra år

Tack för ordet ordförande ledamöter och åhörare,

I förra veckan så släppte den nationella Coronakommissionen sin andra delrapport. Den delrapporten är ju inte fokus för denna debatt men jag vill ändå lyfta fram ett tack till all personal i och runt hälso- och sjukvården som har burit oss som samhälle genom denna oerhört tuffa period, något som de fortfarande gör. För en av de tydligaste slutsatserna i delrapport 2 är att välfärdens strukturer och beredskap inför kris och pandemi var alltför svaga, men personalens uppfinningsrikedom, kunskap, professionella kunnande har gjort att det har gått – i alla fall. Coronakommissionen skriver så här:

”Priset för omställningen har varit högt för vårdpersonalen. De har många gånger pressats till insatser långt utöver vad som är rimligt att begära. Bristen på personal före pandemin blev än mer accentuerad i och med att patienters vårdbehov och sjukfrånvaron hos personalen ökade kraftigt.”

Senare idag ska vi diskutera budget och det är i detta vi behöver ha fokus. Välfärden behöver rustas. Vid nästa pandemi eller kris behöver välfärden vara bättre rustad att hantera både normalläge och kris. Det borde vara i fokus för diskussionen.

Continue reading
Posted in kollektivtrafik, Regionfullmäktige, sjukvården, Uncategorized, Vinstfri välfärd | Leave a comment

Vi ställde en fråga om flyktinghälsan

Det var med förvåning som jag för några veckor sedan läste i Sydsvenskan att det fanns planer på att mitt under en pandemi lägga ner Flyktinghälsan i Malmö (Flyktinghälsan hotas av nedläggning – oro för utsatta, SDS 210318). En filial och mottagning som betyder mycket för flyktingars och asylsökandes möjligheter att få vård i vår region. Därför skrev vi i Vänsterpartiet en interpellation för att kräva ett politiskt svar.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsredovisning 2020 – året med pandemi

Igår var det debatt och beslut om årsredovisningen för 2020 i Region Skåne. Jag och alla andra vänsterpartister lyfte upp behovet av långsiktiga satsningar på sjukvården, personalen och kollektivtrafiken. Hela årsredovisningen går att läsa här: årsredovisning för Region Skåne 2020. Här lyfter jag fram några av de områden som vi menar behöver fokus framöver.

Continue reading
Posted in kollektivtrafik, Regionfullmäktige, sjukvården, Uncategorized | Leave a comment

Kollektivtrafiken är en del av välfärden – det ska inte kosta extra med tillgänglighet

Lite trött måste erkännas efter vårt första digitala regionfullmäktige igår, som höll på 09.00-19.30. Men också förundrad.

En av de stora debatterna handlade om nya biljettyper i kollektivtrafiken. Förslaget som debatterades var en ny form av flexibla biljetter – så kallad 10/30-biljett. Biljetten innebär att man får 10 stycken 24-timmarsbiljetter som man kan använda under 30 dagar.

Vi i Vänsterpartiet yrkade avslag.

Vi gjorde detta dels för att denna biljett inte är så flexibel som Skånetrafikens marknadsföring säger. Tänk om man blir sjuk någon dag, eller ens barn. Då är en månad inte så mycket flexibilitet under en pandemi. Det vore bättre att utveckla andra former av biljetter. Vänsterpartiet har lagt en motion med flera förslag, som kommer debatteras i regionfullmäktige om någon månad.

Vi gjorde detta dels för att denna biljett är oerhört dyr. Om man jämför dagspriset för 10/30 biljetten med dagspriset för ett månadskort handlar det faktiskt om en fördubbling. Kollektivtrafiken behöver bli billigare, inte dyrare. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Öppna inte dörrarna för en mer liberal alkoholpolitik

Snart är det jul. Snart är det jul efter ett år som inte har liknat något annat. Hela världen har kastats in i en pandemi som har förändrat allas våra liv på många olika sätt. Alla orättvisor, klasskillnader och svagheter i välfärden har blixtbelysts gång på gång när virusets spridning har satt samhällen över hela världen på prov. Priset pandemin har för oss beror i avgörande delar på var vi befinner oss i samhället.

För de allra flesta av oss har fokus politiskt handlat om att hitta snabba och effektiva åtgärder för att mildra effekterna på människors liv och hälsa. För att sjukvården ska fungera, för att kollektivtrafiken ska fungera på ett säkert sätt för de som behöver åka, för att alla människor som blir sjuka eller förlorar arbetet ska ha rätt till en grundläggande ekonomisk trygghet. För att värna folkhälsan helt enkelt – under, men även efter pandemin. Välfärdens sprickor är många och det gör ont att se hur mycket bättre vi som samhälle hade kunnat hantera detta om välfärden varit bättre finansierad, mer utbyggd och jämlik. Men i stället för detta fokus har borgerliga kommunpolitiker i fler och fler kommuner under de senaste veckorna bland annat valt att fokusera på rätten till hemkört vin till middagen via restaurangerna. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alliansens klimatpolitik lämnar mycket övrigt att önska

I förra veckan var det möte med regionstyrelsen och på dagordningen fanns vår motion om att utlysa klimatnödläge tillsammans med bland annat ett ärende om att definiera vad ”närproducerat” är.

Motionen handlar om att vi vill att Region Skåne utlyser klimatnödläge och prioriterar klimatet i varje beslut, samt att man höjer ambitionerna på området. Att hela samhället – alla offentliga och privata aktörer – gör detta är den chans vi har att möta hotet mot klimatet. Alliansen väljer att avslå motionen. Debatt och beslut kommer vi ha på kommande möte med regionfullmäktige. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment