Öppna inte dörrarna för en mer liberal alkoholpolitik

Snart är det jul. Snart är det jul efter ett år som inte har liknat något annat. Hela världen har kastats in i en pandemi som har förändrat allas våra liv på många olika sätt. Alla orättvisor, klasskillnader och svagheter i välfärden har blixtbelysts gång på gång när virusets spridning har satt samhällen över hela världen på prov. Priset pandemin har för oss beror i avgörande delar på var vi befinner oss i samhället.

För de allra flesta av oss har fokus politiskt handlat om att hitta snabba och effektiva åtgärder för att mildra effekterna på människors liv och hälsa. För att sjukvården ska fungera, för att kollektivtrafiken ska fungera på ett säkert sätt för de som behöver åka, för att alla människor som blir sjuka eller förlorar arbetet ska ha rätt till en grundläggande ekonomisk trygghet. För att värna folkhälsan helt enkelt – under, men även efter pandemin. Välfärdens sprickor är många och det gör ont att se hur mycket bättre vi som samhälle hade kunnat hantera detta om välfärden varit bättre finansierad, mer utbyggd och jämlik. Men i stället för detta fokus har borgerliga kommunpolitiker i fler och fler kommuner under de senaste veckorna bland annat valt att fokusera på rätten till hemkört vin till middagen via restaurangerna. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alliansens klimatpolitik lämnar mycket övrigt att önska

I förra veckan var det möte med regionstyrelsen och på dagordningen fanns vår motion om att utlysa klimatnödläge tillsammans med bland annat ett ärende om att definiera vad ”närproducerat” är.

Motionen handlar om att vi vill att Region Skåne utlyser klimatnödläge och prioriterar klimatet i varje beslut, samt att man höjer ambitionerna på området. Att hela samhället – alla offentliga och privata aktörer – gör detta är den chans vi har att möta hotet mot klimatet. Alliansen väljer att avslå motionen. Debatt och beslut kommer vi ha på kommande möte med regionfullmäktige. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kollektivtrafiken har ett stort samhällsansvar

I tisdags var det dags för höstens första regionfullmäktigemöte. Precis som i våras träffades vi i reducerad skara. Vi var 83 ledamöter på plats och 6 stycken från Vänsterpartiet. Inför mötet hade jag skrivit en interpellation om Skånetrafikens samhällsansvar. I interpellationen försökte jag sätta fokus på det tokiga i att dra ner antalet turer mitt under en pandemi. Continue reading

Posted in kollektivtrafik, Uncategorized | Leave a comment

Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov

I går var det dags för det sista regionfullmäktigemötet innan sommaren. Det har varit och är en väldigt speciellt vår och sommar. Till mötet hade jag skrivit en interpellation om vikten av att göra satsningar för personalens arbetsmiljö och satsningar för att kunna fortsätta hantera pandemin, dess effekter men även se till att alla människor får vård efter behov nu och framöver.

Detta är en av de viktigaste politiska frågorna just nu. Hur ska vi stärka välfärden för att klara av pandemin och bygga en mer robust hälso- och sjukvård framöver – både i regionerna men också i kommunerna. Ungefär så här sa jag: Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tillsammans men hemma – för en strålande framtid

Jag skulle egentligen ha hållit ett tal idag. På arbetarrörelsens högtidsdag. Vackra första maj. Jag skulle egentligen ha tågat med alla i solidaritet för att kräva en vackrare värld. Tillsammans. Men så blir det inte. I år tar sig solidariteten andra former. I år stannar vi hemma. För att stoppa smittspridning, för att skydda de riskgrupper som riskerar att bli oerhört sjuka av Covid-19, för att hjälpa vårdpersonalen att klara denna enorma prövning som pandemin är för hela hälso- och sjukvården i Sverige – i regionerna och i kommunerna.

I år stannar vi hemma, men vi firar tillsammans. I år ringer vi varandra – kanske för att prata om våra vackraste minnen av gemenskap i kamp för bättre arbetsvillkor eller en jämlik vård. I år demonstrerar vi i dator-spel, i debattartiklar, i digitala demonstrationer, och i våra hjärtan. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsredovisning för 2019 i Region Skåne

DSC_6401Idag höll regionfullmäktige sitt möte. Det var ett speciellt möte i en speciell tid. Vi var halva fullmäktige samlat och höll avstånden. På dagordningen stod bland annat fråga om årsredovisning. Här kommer det anförande som jag höll där.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här: Årsredovisning Region Skåne 2019. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Privatisering mot personalens vilja?

På torsdag den 5 december har hälso- och sjukvårdsnämnden möte. På dagordningen står frågan om att upphandla den palliativa vården i det geografiska området Malmö – Trelleborg. Trots en oerhört kritisk och grundlig utredning så föreslår regionrådet Gilbert Tribo tillsammans med resten av de borgerliga allianspartierna, att verksamheten ska upphandlas.

Sällan har protesterna varit så starka och enade mot ett politiskt beslut som det vi har sett under de senaste månaderna när det gäller frågan om att upphandla den palliativa vården. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De borgerliga allianspartierna vill inte höra ropen och kraven på en jämlik hörselvård

Idag har nämnden som är ansvarig för hörselvården i Region Skåne möte. Man har en utredning på bordet som har tittat på vårdvalet och rekvisitionen kring hörselvård. Det är en kristallklar utredning som visar på de stora problem som finns idag för alla de patienter som är i behov av hörselapparater och hjälpmedel. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sjukvården i Skåne behöver något helt annat än borgerlig allianspolitik

I dag var det möte med regionfullmäktige och delårsrapporten för januari – augusti var uppe till diskussion. Den är en viktig läsning. Vi ser att trots en allianspolitisk skattehöjning så är sjukvårdens underskott stora och budgeten för sjukvården är alltför snålt tilltagen. Det är fullständigt orimligt.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ideologi är tydligen viktigare för Kristdemokraterna än långsiktiga lösningar

Under förra mandatperioden var Kristdemokraterna aktiva i arbetet för att öppna upp de specialiserade palliativa platserna i Trelleborg, precis som vi i Vänsterpartiet. Därför ställde jag en fråga till Kristdemokraternas gruppledare Per Einarsson på regionfullmäktige idag. Jag undrade om enigheten inte längre är viktig.

Kristdemokraterna anklagade under förra mandatperioden S och MP i pressmeddelanden och i den politiska debatten för att det var ”hattigt” och att det behövdes ”långsiktighet” för att kunna ge en värdig vård för denna sköra patientgrupp. KD har även uttalat sig om vikten av parlamentariskt breda överenskommelser i de här frågorna. De har varit ute och krävt parlamentarisk enighet.

Under de senaste månaderna har det tvärtemot kristdemokraternas vilja till breda överenskommelser och tvärtemot deras i alla fall tidigare vilja till långsiktiga lösningar på området tagits beslut om en utredning för att upphandla den palliativa specialiserade vården i Trelleborg och Malmö. Ett beslut som tagits i stor oenighet utan blocköverskridande långsiktiga planer. Är det bara när de är i opposition som långsiktighet är viktigt kan man undra. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment