17 orter i Skåne riskerar att förlora arbetsförmedlingskontor – M ska “följa upp det”

Till dagens regionfullmäktigemöte hade jag lämnat in en interpellation om hur regionen ska agera när 17 kontor riskerar att stängas på arbetsförmedlingen i Skåne. Här är mitt huvudanförande från den diskussionen. Det blev en diskussion, men så mycket svar fick jag inte:

I hela landet är 4500 människor varslade. I Skåne föreslås 17 kontor stängas. Ett kontor i Malmö. Och hela orter förlorar ännu en service som är viktig för att samhället ska hänga ihop. Bromölla, Hässleholm, Östra Göinge, Bjuv, Burlöv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Lund, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Det är stora delar av de skånska orterna som kommer förlora. Och trycket på de kontor som är kvar kommer att öka. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Leave a comment

Årsredovisning som visar stora behov av satsningar framåt

Idag diskuterar regionfullmäktige årsredovisningen för 2018. Det sista året som Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrde i minoritet.

Året efter ett val är årsredovisningen alltid lite speciell. Man lägger ett år bakom sig och blickar framåt, men i vårt fall är de som styr andra. Andra partier har tagit över ordförandeposterna med andra politiska agendor. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Leave a comment

Vårdmöten bygger på tillit, den ska värnas

I veckan skickades det brev från Region Skåne till regeringen som Moderaterna och Sverigedemokraterna har kämpat för att få iväg. Nämligen brevet om att de vill se en lagändring så att vårdpersonalen ska kunna använda kroppskameror på arbetstid och i mötet med patienter. Till och med Centerpartiet och Liberalerna har varit skeptiska, men det hjälper tydligen inte när Moderaterna och Sverigedemokraterna vill utveckla och driva sin plakatpolitik kring ”tuffare tag”, mer repression och ökad kontroll. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut när det var uppe i regionstyrelsen, liksom Socialdemokraterna.

Mötet mellan vårdpersonal och patient är ett möte som bygger på tillit. Till sjukvården och akutmottagningar kommer många människor som är i chock, mitt uppe i trauma, smärta och fysisk och psykisk stress. Att öppna upp för en människa man ofta aldrig träffat förut om vad som hänt är inte alltid självklart eller lätt. Det kräver att vårdpersonalen kan motta eventuell känslig och personlig information från patienten som i sin tur behöver känna sig så trygg som möjligt. Att personalen bär kameror som kan filma och spela in ljud från det känsliga patientmötet är ett hot mot patientens integritet och kan försvåra en redan svår situation.   Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment

Kartlägg de otrygga anställningarna och sluta använd allmän visstid

Vänsterpartiet i Region Skåne har motionerat om att sluta använda allmän visstid och kartlägga användningen av otrygga anställningar. Idag var det dags för debatt i fullmäktige. Här är det anförande som jag inledde debatten med. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Leave a comment

Ska verkligen nedskärningar och prishöjningar drivas igenom bakom ryggen på invånarna?

Alliansens tid som Region Skånes minoritetsstyre har varit effektivt. Inom loppet av några månader har de hunnit höja taxorna i tandvården, tagit bort viktigt bidrag till kulturlivet och nu senast aviserat stora nedskärningar och prishöjningar i kollektivtrafiken. Detta är ju borgerlig politik och utifrån den budget som alliansen har drivit igenom för 2019, så följer de sin plan.

Men det gör mig arg. Arg för att denna politik drabbar så hårt. Den drabbar de allra flesta skåningar, men hårdast slår det mot de som redan idag har det tuffast. Redan innan hade många svårt att ha råd att gå till tandläkaren – nu blir det värre. Redan innan var det många kulturaktörer som kämpade för att få medel till sina verksamheter – nu stryps ett bidrag helt för 2019. Detta är effektiv politik om målet är att öka ojämlikheten.

På fredag (8/2) ska kollektivtrafiknämnden ha sitt första möte. I tidningarna har vi kunnat läsa om både neddragningar av busslinjer som kommer slå hårt i hela Skåne, och prisökningar i de mindre städerna på över 20 %. Tidningarna har i sina artiklar många gånger skrivit mer om beslutet som kommer än vad som framgår av de mycket återhållsamma handlingarna som finns till mötet. Detta är faktiskt inget mindre än ett demokratiskt haveri. Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Tagged | Leave a comment

Vänsterpartiet kämpar för en jämlik vård – vad vill alliansen i Skåne?

Idag var det dags för möte med regionstyrelsen. På sittande möte föreslog den sittande alliansen en skattehöjning om 49 öre.

I fyra år har alliansen blockerat nödvändiga resurser till sjukvården och satsningar på kollektivtrafiken. I fyra år de skrutit med att Skåne legat lägst i skattesats. Det är att leka med den välfärd man är vald att utveckla och styra. Continue reading

Posted in privatisering, sjukvården | Leave a comment

Vi tummar inte på passagerarnas säkerhet på tågen och personalens villkor

På regionfullmäktige den 25 september lyfte Vänsterpartiet en enkel fråga om säkerheten på de skånska Pågatågen och de anställdas villkor framöver, med anledning av att en ny upphandling snart börjar gälla.

Just nu pågår förhandlingar angående den framtida driften för Pågatågen. I mitten av december är tanken att de skånska Pågatågen ska drivas vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor. Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Leave a comment