Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov

I går var det dags för det sista regionfullmäktigemötet innan sommaren. Det har varit och är en väldigt speciellt vår och sommar. Till mötet hade jag skrivit en interpellation om vikten av att göra satsningar för personalens arbetsmiljö och satsningar för att kunna fortsätta hantera pandemin, dess effekter men även se till att alla människor får vård efter behov nu och framöver.

Detta är en av de viktigaste politiska frågorna just nu. Hur ska vi stärka välfärden för att klara av pandemin och bygga en mer robust hälso- och sjukvård framöver – både i regionerna men också i kommunerna. Ungefär så här sa jag: Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tillsammans men hemma – för en strålande framtid

Jag skulle egentligen ha hållit ett tal idag. På arbetarrörelsens högtidsdag. Vackra första maj. Jag skulle egentligen ha tågat med alla i solidaritet för att kräva en vackrare värld. Tillsammans. Men så blir det inte. I år tar sig solidariteten andra former. I år stannar vi hemma. För att stoppa smittspridning, för att skydda de riskgrupper som riskerar att bli oerhört sjuka av Covid-19, för att hjälpa vårdpersonalen att klara denna enorma prövning som pandemin är för hela hälso- och sjukvården i Sverige – i regionerna och i kommunerna.

I år stannar vi hemma, men vi firar tillsammans. I år ringer vi varandra – kanske för att prata om våra vackraste minnen av gemenskap i kamp för bättre arbetsvillkor eller en jämlik vård. I år demonstrerar vi i dator-spel, i debattartiklar, i digitala demonstrationer, och i våra hjärtan. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsredovisning för 2019 i Region Skåne

DSC_6401Idag höll regionfullmäktige sitt möte. Det var ett speciellt möte i en speciell tid. Vi var halva fullmäktige samlat och höll avstånden. På dagordningen stod bland annat fråga om årsredovisning. Här kommer det anförande som jag höll där.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här: Årsredovisning Region Skåne 2019. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Privatisering mot personalens vilja?

På torsdag den 5 december har hälso- och sjukvårdsnämnden möte. På dagordningen står frågan om att upphandla den palliativa vården i det geografiska området Malmö – Trelleborg. Trots en oerhört kritisk och grundlig utredning så föreslår regionrådet Gilbert Tribo tillsammans med resten av de borgerliga allianspartierna, att verksamheten ska upphandlas.

Sällan har protesterna varit så starka och enade mot ett politiskt beslut som det vi har sett under de senaste månaderna när det gäller frågan om att upphandla den palliativa vården. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De borgerliga allianspartierna vill inte höra ropen och kraven på en jämlik hörselvård

Idag har nämnden som är ansvarig för hörselvården i Region Skåne möte. Man har en utredning på bordet som har tittat på vårdvalet och rekvisitionen kring hörselvård. Det är en kristallklar utredning som visar på de stora problem som finns idag för alla de patienter som är i behov av hörselapparater och hjälpmedel. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sjukvården i Skåne behöver något helt annat än borgerlig allianspolitik

I dag var det möte med regionfullmäktige och delårsrapporten för januari – augusti var uppe till diskussion. Den är en viktig läsning. Vi ser att trots en allianspolitisk skattehöjning så är sjukvårdens underskott stora och budgeten för sjukvården är alltför snålt tilltagen. Det är fullständigt orimligt.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ideologi är tydligen viktigare för Kristdemokraterna än långsiktiga lösningar

Under förra mandatperioden var Kristdemokraterna aktiva i arbetet för att öppna upp de specialiserade palliativa platserna i Trelleborg, precis som vi i Vänsterpartiet. Därför ställde jag en fråga till Kristdemokraternas gruppledare Per Einarsson på regionfullmäktige idag. Jag undrade om enigheten inte längre är viktig.

Kristdemokraterna anklagade under förra mandatperioden S och MP i pressmeddelanden och i den politiska debatten för att det var ”hattigt” och att det behövdes ”långsiktighet” för att kunna ge en värdig vård för denna sköra patientgrupp. KD har även uttalat sig om vikten av parlamentariskt breda överenskommelser i de här frågorna. De har varit ute och krävt parlamentarisk enighet.

Under de senaste månaderna har det tvärtemot kristdemokraternas vilja till breda överenskommelser och tvärtemot deras i alla fall tidigare vilja till långsiktiga lösningar på området tagits beslut om en utredning för att upphandla den palliativa specialiserade vården i Trelleborg och Malmö. Ett beslut som tagits i stor oenighet utan blocköverskridande långsiktiga planer. Är det bara när de är i opposition som långsiktighet är viktigt kan man undra. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samtal om otrygghet?

I kölvattnet av de nationella samtalen om gängkriminalitet som regeringen tagit initiativ till kom en inbjudan lokalt i Region Skåne, där alliansen ville ha samtal om den ökande otryggheten med alla partier i regionfullmäktige. Vi har valt att tacka nej. Här förklarar jag hur vi tänker kring detta.

Vi har valt att tacka nej till att delta i de samtal som alliansen har bjudit in till. Vi reagerar på att man gör mediala utspel i samband med rikspolitiska skeende som de nationella partiöverläggningarna i riksdagen rörande kriminalpolitiken istället för att arbeta i de nämnder som finns där bland annat frågor om trygghet kan komma upp. Vi är också eniga med det val som gjordes nationellt att inte bjuda in SD till dessa samtal då vi menar att det är ett parti som skapar otrygghet snarare än minskar den. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Budgetdebatt i Region Skåne för år 2020

Idag är det debatt i regionfullmäktige för att debattera och anta en ny budget för Region Skåne för 2020. Här följer mitt huvudanförande (det talade ordet gäller):

Tack för ordet, fru ordförande ledamöter åhörare och media,

Jag vill börja med att yrka bifall till vänsterpartiets budgetmotion, och yrka bifall till en skattesats som höjs med 50 öre och landar på 11,68 kr.

Den skånska sjukvården står inför stora utmaningar. Digitalisering, omställning till en vård som är närmre invånarna, att öka jämlikheten och att hitta lösningar på den personalkris som vi ser runt om i Skåne och i hela landet. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment

Sänkta ersättningar till de digitala vårdtjänsterna

 

Igår var det dags för vårens sista möte med sjukvårdsdelegationen. Under lång tid har frågan om ersättning till de digitala vårdföretagen varit uppe. Redan 2017 togs en rekommendation i sjukvårdsdelegationen om att sänka ersättningarna. Efter många möten togs äntligen en ny rekommendation på delegationens möte igår och SKL:s styrelse idag (100614). Rekommendationen i sin helhet hittar ni i länken längst ner i inlägget.

Denna rekommendation innebär att ersättningarna sänks än en gång. Andra frågor som berörs handlar om den i mitt tycke oetiska marknadsföring som nätläkarna sysslar med, behovet av triagering (att man som invånare slussas till rätt vårdnivå för de besvär man söker för) och behovet av att titta på denna fråga ur ett större perspektiv upp.

Vi i Vänsterpartiet valde att stödja denna rekommendation. Vi i Vänsterpartiet hade gärna sett att ersättningen varit betydligt lägre, men inser vikten av att en ny lägre rekommendation ges till regionerna och valde därför att stödja denna rekommendation. Continue reading

Posted in sjukvården, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment