Vi ställde en fråga om flyktinghälsan

Det var med förvåning som jag för några veckor sedan läste i Sydsvenskan att det fanns planer på att mitt under en pandemi lägga ner Flyktinghälsan i Malmö (Flyktinghälsan hotas av nedläggning – oro för utsatta, SDS 210318). En filial och mottagning som betyder mycket för flyktingars och asylsökandes möjligheter att få vård i vår region. Därför skrev vi i Vänsterpartiet en interpellation för att kräva ett politiskt svar.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsredovisning 2020 – året med pandemi

Igår var det debatt och beslut om årsredovisningen för 2020 i Region Skåne. Jag och alla andra vänsterpartister lyfte upp behovet av långsiktiga satsningar på sjukvården, personalen och kollektivtrafiken. Hela årsredovisningen går att läsa här: årsredovisning för Region Skåne 2020. Här lyfter jag fram några av de områden som vi menar behöver fokus framöver.

Continue reading
Posted in kollektivtrafik, Regionfullmäktige, sjukvården, Uncategorized | Leave a comment

Kollektivtrafiken är en del av välfärden – det ska inte kosta extra med tillgänglighet

Lite trött måste erkännas efter vårt första digitala regionfullmäktige igår, som höll på 09.00-19.30. Men också förundrad.

En av de stora debatterna handlade om nya biljettyper i kollektivtrafiken. Förslaget som debatterades var en ny form av flexibla biljetter – så kallad 10/30-biljett. Biljetten innebär att man får 10 stycken 24-timmarsbiljetter som man kan använda under 30 dagar.

Vi i Vänsterpartiet yrkade avslag.

Vi gjorde detta dels för att denna biljett inte är så flexibel som Skånetrafikens marknadsföring säger. Tänk om man blir sjuk någon dag, eller ens barn. Då är en månad inte så mycket flexibilitet under en pandemi. Det vore bättre att utveckla andra former av biljetter. Vänsterpartiet har lagt en motion med flera förslag, som kommer debatteras i regionfullmäktige om någon månad.

Vi gjorde detta dels för att denna biljett är oerhört dyr. Om man jämför dagspriset för 10/30 biljetten med dagspriset för ett månadskort handlar det faktiskt om en fördubbling. Kollektivtrafiken behöver bli billigare, inte dyrare. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Öppna inte dörrarna för en mer liberal alkoholpolitik

Snart är det jul. Snart är det jul efter ett år som inte har liknat något annat. Hela världen har kastats in i en pandemi som har förändrat allas våra liv på många olika sätt. Alla orättvisor, klasskillnader och svagheter i välfärden har blixtbelysts gång på gång när virusets spridning har satt samhällen över hela världen på prov. Priset pandemin har för oss beror i avgörande delar på var vi befinner oss i samhället.

För de allra flesta av oss har fokus politiskt handlat om att hitta snabba och effektiva åtgärder för att mildra effekterna på människors liv och hälsa. För att sjukvården ska fungera, för att kollektivtrafiken ska fungera på ett säkert sätt för de som behöver åka, för att alla människor som blir sjuka eller förlorar arbetet ska ha rätt till en grundläggande ekonomisk trygghet. För att värna folkhälsan helt enkelt – under, men även efter pandemin. Välfärdens sprickor är många och det gör ont att se hur mycket bättre vi som samhälle hade kunnat hantera detta om välfärden varit bättre finansierad, mer utbyggd och jämlik. Men i stället för detta fokus har borgerliga kommunpolitiker i fler och fler kommuner under de senaste veckorna bland annat valt att fokusera på rätten till hemkört vin till middagen via restaurangerna. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alliansens klimatpolitik lämnar mycket övrigt att önska

I förra veckan var det möte med regionstyrelsen och på dagordningen fanns vår motion om att utlysa klimatnödläge tillsammans med bland annat ett ärende om att definiera vad ”närproducerat” är.

Motionen handlar om att vi vill att Region Skåne utlyser klimatnödläge och prioriterar klimatet i varje beslut, samt att man höjer ambitionerna på området. Att hela samhället – alla offentliga och privata aktörer – gör detta är den chans vi har att möta hotet mot klimatet. Alliansen väljer att avslå motionen. Debatt och beslut kommer vi ha på kommande möte med regionfullmäktige. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kollektivtrafiken har ett stort samhällsansvar

I tisdags var det dags för höstens första regionfullmäktigemöte. Precis som i våras träffades vi i reducerad skara. Vi var 83 ledamöter på plats och 6 stycken från Vänsterpartiet. Inför mötet hade jag skrivit en interpellation om Skånetrafikens samhällsansvar. I interpellationen försökte jag sätta fokus på det tokiga i att dra ner antalet turer mitt under en pandemi. Continue reading

Posted in kollektivtrafik, Uncategorized | Leave a comment

Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov

I går var det dags för det sista regionfullmäktigemötet innan sommaren. Det har varit och är en väldigt speciellt vår och sommar. Till mötet hade jag skrivit en interpellation om vikten av att göra satsningar för personalens arbetsmiljö och satsningar för att kunna fortsätta hantera pandemin, dess effekter men även se till att alla människor får vård efter behov nu och framöver.

Detta är en av de viktigaste politiska frågorna just nu. Hur ska vi stärka välfärden för att klara av pandemin och bygga en mer robust hälso- och sjukvård framöver – både i regionerna men också i kommunerna. Ungefär så här sa jag: Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tillsammans men hemma – för en strålande framtid

Jag skulle egentligen ha hållit ett tal idag. På arbetarrörelsens högtidsdag. Vackra första maj. Jag skulle egentligen ha tågat med alla i solidaritet för att kräva en vackrare värld. Tillsammans. Men så blir det inte. I år tar sig solidariteten andra former. I år stannar vi hemma. För att stoppa smittspridning, för att skydda de riskgrupper som riskerar att bli oerhört sjuka av Covid-19, för att hjälpa vårdpersonalen att klara denna enorma prövning som pandemin är för hela hälso- och sjukvården i Sverige – i regionerna och i kommunerna.

I år stannar vi hemma, men vi firar tillsammans. I år ringer vi varandra – kanske för att prata om våra vackraste minnen av gemenskap i kamp för bättre arbetsvillkor eller en jämlik vård. I år demonstrerar vi i dator-spel, i debattartiklar, i digitala demonstrationer, och i våra hjärtan. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsredovisning för 2019 i Region Skåne

DSC_6401Idag höll regionfullmäktige sitt möte. Det var ett speciellt möte i en speciell tid. Vi var halva fullmäktige samlat och höll avstånden. På dagordningen stod bland annat fråga om årsredovisning. Här kommer det anförande som jag höll där.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här: Årsredovisning Region Skåne 2019. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Privatisering mot personalens vilja?

På torsdag den 5 december har hälso- och sjukvårdsnämnden möte. På dagordningen står frågan om att upphandla den palliativa vården i det geografiska området Malmö – Trelleborg. Trots en oerhört kritisk och grundlig utredning så föreslår regionrådet Gilbert Tribo tillsammans med resten av de borgerliga allianspartierna, att verksamheten ska upphandlas.

Sällan har protesterna varit så starka och enade mot ett politiskt beslut som det vi har sett under de senaste månaderna när det gäller frågan om att upphandla den palliativa vården. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment