Vårdmöten bygger på tillit, den ska värnas

I veckan skickades det brev från Region Skåne till regeringen som Moderaterna och Sverigedemokraterna har kämpat för att få iväg. Nämligen brevet om att de vill se en lagändring så att vårdpersonalen ska kunna använda kroppskameror på arbetstid och i mötet med patienter. Till och med Centerpartiet och Liberalerna har varit skeptiska, men det hjälper tydligen inte när Moderaterna och Sverigedemokraterna vill utveckla och driva sin plakatpolitik kring ”tuffare tag”, mer repression och ökad kontroll. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut när det var uppe i regionstyrelsen, liksom Socialdemokraterna.

Mötet mellan vårdpersonal och patient är ett möte som bygger på tillit. Till sjukvården och akutmottagningar kommer många människor som är i chock, mitt uppe i trauma, smärta och fysisk och psykisk stress. Att öppna upp för en människa man ofta aldrig träffat förut om vad som hänt är inte alltid självklart eller lätt. Det kräver att vårdpersonalen kan motta eventuell känslig och personlig information från patienten som i sin tur behöver känna sig så trygg som möjligt. Att personalen bär kameror som kan filma och spela in ljud från det känsliga patientmötet är ett hot mot patientens integritet och kan försvåra en redan svår situation.   Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment

Kartlägg de otrygga anställningarna och sluta använd allmän visstid

Vänsterpartiet i Region Skåne har motionerat om att sluta använda allmän visstid och kartlägga användningen av otrygga anställningar. Idag var det dags för debatt i fullmäktige. Här är det anförande som jag inledde debatten med. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Leave a comment

Ska verkligen nedskärningar och prishöjningar drivas igenom bakom ryggen på invånarna?

Alliansens tid som Region Skånes minoritetsstyre har varit effektivt. Inom loppet av några månader har de hunnit höja taxorna i tandvården, tagit bort viktigt bidrag till kulturlivet och nu senast aviserat stora nedskärningar och prishöjningar i kollektivtrafiken. Detta är ju borgerlig politik och utifrån den budget som alliansen har drivit igenom för 2019, så följer de sin plan.

Men det gör mig arg. Arg för att denna politik drabbar så hårt. Den drabbar de allra flesta skåningar, men hårdast slår det mot de som redan idag har det tuffast. Redan innan hade många svårt att ha råd att gå till tandläkaren – nu blir det värre. Redan innan var det många kulturaktörer som kämpade för att få medel till sina verksamheter – nu stryps ett bidrag helt för 2019. Detta är effektiv politik om målet är att öka ojämlikheten.

På fredag (8/2) ska kollektivtrafiknämnden ha sitt första möte. I tidningarna har vi kunnat läsa om både neddragningar av busslinjer som kommer slå hårt i hela Skåne, och prisökningar i de mindre städerna på över 20 %. Tidningarna har i sina artiklar många gånger skrivit mer om beslutet som kommer än vad som framgår av de mycket återhållsamma handlingarna som finns till mötet. Detta är faktiskt inget mindre än ett demokratiskt haveri. Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Tagged | Leave a comment

Vänsterpartiet kämpar för en jämlik vård – vad vill alliansen i Skåne?

Idag var det dags för möte med regionstyrelsen. På sittande möte föreslog den sittande alliansen en skattehöjning om 49 öre.

I fyra år har alliansen blockerat nödvändiga resurser till sjukvården och satsningar på kollektivtrafiken. I fyra år de skrutit med att Skåne legat lägst i skattesats. Det är att leka med den välfärd man är vald att utveckla och styra. Continue reading

Posted in privatisering, sjukvården | Leave a comment

Vi tummar inte på passagerarnas säkerhet på tågen och personalens villkor

På regionfullmäktige den 25 september lyfte Vänsterpartiet en enkel fråga om säkerheten på de skånska Pågatågen och de anställdas villkor framöver, med anledning av att en ny upphandling snart börjar gälla.

Just nu pågår förhandlingar angående den framtida driften för Pågatågen. I mitten av december är tanken att de skånska Pågatågen ska drivas vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor. Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Leave a comment

Nu är det dags att rösta för ett samhälle för alla – inte för de rikaste

Om några dagar är det vi tillsammans som håller avgörandet i vår hand. Om några dagar är det faktiskt vi som avgör vilken politik som ska styra landet, regionen och kommunerna under de kommande fyra åren. Det är vackert. En dag då allas röster väger lika tungt. En dag då bankdirektören eller miljardärens röst väger lika tungt som din och min. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Kvinnor betalar priset för en underfinansierad vård

De senaste decennierna har Sverige haft den största minskningen av vårdplatser i hela OECD. Detta märks. Det märks när patienter skickas runt i den skånska vården eller när kvinnor med förlossningsskador får vänta i flera år på nödvändiga operationer. Kvinnor betalar idag ett väldigt högt pris för en välfärd i stort behov av upprustning. Continue reading

Posted in feminism, jämställdhet | Tagged | Leave a comment