Angående nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne

Idag har regionfullmäktige möte. På dagordningen står frågan om nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne. Vänsterpartiet stödjer beslutet men har lämnat en protokollsanteckning som lyfter de problem vi ser med sekretess när det handlar om stora investeringar för den skånska sjukvården. Nedan följer mitt huvudanförande i debatten.

Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment

Det är dags att lyssna – vården behöver mer resurser

Idag demonstrerar vårdpersonal, patienter, anhöriga och invånare i Sverige för en jämlik vård. Det partipolitiskt obundna nätverket “En annan vård är möjlig” arrangerar demonstrationerna. I Skåne kommer människor att samlas i Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 14.00 för att kräva mer resurser till sjukvården.

I Region Skåne går sjukvården med stora underskott. Över en miljard fattas bara för att täcka underskotten. Sjukvården kan idag bota och lindra sjukdomar som man förr inte trodde var möjligt. Vårdpersonal utför stordåd dagligen. Arbetsvillkoren är dock under all kritik. Det går inte en dag utan man kan läsa i tidningar om personalflykt, höga sjukskrivningstal, överbeläggningar och för långa väntetider. För Vänsterpartiet är det uppenbart att det nu krävs politiker som handlar och gör någonting åt detta.

På plats i Malmö idag är bland annat Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne, Sara Svensson. Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged , | Leave a comment

Gårdsförsäljning av öl och vin är ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik

Igår röstade regionfullmäktige för att Region Skåne ska ansöka om att få driva ett projekt under 3 år kring gårdsförsäljning av vin och öl. Hela alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna tyckte att detta var en toppenidé och det blev glada applåder hos den politiska högern över att ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik togs. Det är i sanning sorgligt.

Vänsterpartiet ville avslå motionen tillsammans med S och Mp.

Alkohol kostar samhället oerhörda summor varje år. Alliansen brukar ju tycka att en budget i balans är viktigt så ur det perspektivet är det ju uppseendeväckande att de driver på för att göra vin och öl än mer tillgängligt i samhället. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | 4 Comments

Bra satsningar på ungas hälsa rullas ut

Så har det än en gång visat sig att Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen ger konkreta resultat ute i kommuner och landsting. Denna gång rör det sig om delar av de pengar för insatser mot psykisk ohälsa som kommer den skånska sjukvården till del genom en satsning på Skånes ungdomsmottagningar.

Idag tog nämligen Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om fördelning av de statliga medel som Vänsterpartiet har varit med och förhandlat fram för att stärka ungas psykiska hälsa. Continue reading

Posted in jämställdhet, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Satsa på Kirseberg istället för att lägga ner vårdcentralen

I fredags (170512) tog sjukvårdsnämnd SUS på initiativ av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut om att avackreditera vårdcentralen på Kirseberg. Det betyder att den upphör att vara en vårdcentral om ett år. Ett beslut om att göra om vårdcentralen till filial (sköterskemottagning utan läkare) togs också.

Beslutet är ett svek mot invånarna på Kirseberg. Och det är ett svek mot personalen som arbetar på vårdcentralen. Vänsterpartiet vill hellre se att man satsar på att hitta nya lokaler till en ny vårdcentral, samlokaliserad med BVC. Det finns lokaler på Kirseberg och genom förstärkt stöd till förändringsarbete och verksamhetsutveckling så är vi övertygade om att det går att starta upp i nya lokaler och att kunna anställa läkare. Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment

1 Maj tal 2017

Idag hade jag nöjet att 1 Maj-tala i Trelleborg. Halv tio körde arrangemanget igång. Det var musik från Röda Kapellet, två andra talare och jag. Här följer det tal från manifestationen idag som jag höll. (Det talade ordet gäller)

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Straffavgifter för uteblivna besök – ett otyg i Region Skåne

Jag fick en fråga i veckan angående straffavgifterna för uteblivna besök i den skånska sjukvården. Vänsterpartiet har ju varit emot dessa sedan de infördes under femklöverns tid.

Förra året höjdes straffet för uteblivet besök från 200 kr till 400 kr. Alla partier utom vi i Vänsterpartiet röstade för detta. Antar att de andra partierna ser det som ett sätt att få in pengar till regionen. All statistik visar ju att sedan avgifterna infördes så har de uteblivna besöken bara ökat. Att människor får en straffavgift om man missar sin tid har inte den effekt som t ex liberalerna vill tro. Att en ekonomiskt piska får folk att agera annorlunda. Istället sätter det människor i ekonomisk knipa. En vidrigt cynisk politik som slår hårt.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment