Höjd skatt ger fler händer i vården

Region Skånes blågröna femklöver har underfinansierat vården till den grad att man nu måste införa patientvakter för att upprätthålla bemanningen på våra stora sjukhus. Detta är resultatet av en underfinansierad budget och en sjukvård satt på svältkur.

I dagarna har man kunnat läsa om den blågröna femklöverns nya sätt att lösa vårdkrisen på i Region Skåne (läs mer här). På SUS i Malmö har man utan att förhandla med facket börjat ta in så kallade patientvakter. Detta är personal som utan sjukvårdskompetens ska vakta oroliga patienter och säga till om något händer.

Region Skåne har under den blågröna femklöverns ledning minskat personalen med minst 600 personer under de senaste två åren. Man har infört vikariestopp och sagt upp timanställda. Vikariestoppet är nu delvis uppluckrat men lösningen som lanseras heter patientvakter istället för sjukvårdsutbildad personal. Detta är resultatet av en underfinansierad budget och en sjukvård satt på svältkur. Personalens arbetsmiljö blir lidande. Detta har nu nått vägs ände. Vi måste byta väg.

Den skånska sjukvården är strukturellt underfinansierad. För att kunna ge en god sjukvård behövs mer resurser. Vi behöver fler händer i vården. Vänsterpartiet vill höja skatten i Region Skåne. Om alla solidariskt bidrar med 85 öre mer skulle vi kunna frigöra 2 miljarder för att kunna anställa fler och bygga ut fler vårdplatser.

Det är den vägen vi behöver slå in på. Istället för att fortsätta konkurrensutsätta vården och bedriva sjukvård som vilket företag som helst, behöver vi bygga en solidarisk sjukvård att lita på. En sjukvård för alla.

Den 14 september är det val. Pia Kinhult och hennes blågröna femklöver har talat brett om den låga skattesatsen, de utsätter fler och fler sjukvårdsenheter för fria vårdval och de underfinansierar vården till den grad att man måste införa patientvakter för att upprätthålla bemanningen på våra stora sjukhus.

Det är nog nu. Det är dags att sätta personalens behov av fler kollegor och patienternas behov av fler vårdplatser i centrum. Det är dags att bygga en välfärd att lita på.

Sara Svensson,
förstanamn till regionfullmäktige Vänsterpartiet Malmö

Tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, 130319.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in sjukvården and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s