Ta kvinnors hälsa på allvar!

I dag demonstrerar endometriosföreningen i Malmö tillsammans med alla oss andra som vill ha en kvinnosjukvård värd namnet. Alla oss som tycker att det är dags för en ny politik. En politik som sätter människors behov i centrum och inte skattesänkningar och vinstutdelning.

Kvinnors kamp för rätten till ekonomisk självständighet, rätt till omsorg om barn och samhällets ansvar i det reproduktiva arbetet har i Sverige lett till en historiskt sett väl utbyggd offentlig sektor. Nedskärningarna som påbörjades under 1990-talet och som nu sedan 2006 har eskalerat under statsminister Reinfeldt är inget annat än en långt utdragen feministisk backlash.

Valfrihetens ideologi och de nyliberala privatiseringarna leder till en urholkad välfärd. De två senaste mandatperiodens nedskärningar inom sjukvården i Skåne under en grönblå flagg visar detta med all önskvärd tydlighet. Den grönblå femklövern i Region Skåne verkar närmast bedriva ett lågintensivt krig mot kvinnors rätt till vård.

Region Skåne har skurit ner i sin verksamhet under hela mandatperioden. Nedskärningarnas utformning har lagts ut på tjänstemän så att politikerna slipper ansvara för hur besparingarna slår. Nedskärningarna har också klätts i ideologiska beskrivningar om fria vårdval och privatiseringar.

En av de första enheter som drabbades av privatisering var den skånska mödravården, som skildes från regionens sjukvård, lades ut på LOV (lagen om valfrihet) och splittrade mödrahälsovården organisatoriskt. Resultatet är bland annat att möjligheten till ett systematiskt kvalitetsarbete är borta. De gemensamma kvalitetssystemen är inte möjliga att upprätthålla i en uppstyckad privatiserad verksamhet.

Malmö kvinnokliniks omtyckta endometriosteam är nu ännu en i raden av verksamheter som Region Skånes styrande blågröna majoritet har lagt ner. En verksamhet som var välfungerande och som nu inte längre är verksam.

Kvinnors hälsa, fysik och sjukdomar är en dåligt utforskad del av vetenskapen och det är en skam att man lägger ner de specialistteam som väl finns.

Endometrios är en kroniskt inflammatorisk sjukdom som sitter i livmoderslemhinnan och som ger kroniska smärtor vid mens och ägglossning. Den är väldigt smärtsam och kan i vissa fall leda till svårigheter att bli gravid.

10 procent av alla kvinnor drabbas. Detta är en stor folksjukdom som drabbar fler i befolkningen än cancer. Sjukdomen är likt många sjukdomar som drabbar kvinnor inte särskilt utforskad och det finns inget bot.

Privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar är ett liberalt spel på liv och död. Hittills har nedskärningarna inom Region Skåne, enligt Socialstyrelsen, lett till att brist på vårdplatser, överbeläggningar och avsaknad av personal med rätt kompetens i sju till nio dödsfall kan vara starkt medverkande orsaker. Det är nog nu!

Den borgerliga “valfrihetspolitiken” snävar åt de ekonomiska ramarna för kvinnor och genom en antifeministisk privatiseringspolitik urholkas välfärden.

Vår fråga till den grönblå femklövern i region Skåne är – skäms ni inte? Nu är det dags för er att kliva fram och ta ansvar för den politik ni bedriver. Tiden då ni kunde gömma er bakom tjänstemän är förbi.

I höst är det val. Den 14 september väljer vi väg. Vänsterpartiet är inte till salu. Vi vill ha en gemensam välfärd och värdig sjukvård utan vinstintressen. En sjukvård som sätter kvinnors hälsa i fokus och en sjukvård där människors behov av vård är överordnad allt annat.

 

Sara Svensson, etta på Vänsterpartiet Malmös lista till regionfullmäktige

Vilmer Andersen, tvåa på Vänsterpartiet Malmös lista till regionfullmäktige

Artikeln är tidigare publicerad i Feministisk perspektiv, 140329.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in jämställdhet, sjukvården and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s