Kvinnor ska inte betala ojämställdheten med sin hälsa – gör om gör rätt

Vi lever i en ojämställd värld. Det märks i hur vi blir behandlade i sjukvården. Ojämställdheten genomsyrar våra liv. Det senaste exemplet handlar om kvinnors rätt till preventivmedel.

Tjejer och kvinnor får annan vård än män. Billigare vård. Andra behandlingsmetoder. I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rapport Ojämställdhet i hälsa och vård (2014) kan man läsa att män får dyrare medicin än kvinnor generellt. Samma mönster gäller när en ser till klass. Människor med fet plånbok och män som grupp får dyrare preparat än kvinnor och människor med lägre inkomster.

Att synliggöra detta i vården är viktigt. Att göra något åt det är politiskt nödvändigt.  

För ett tag sedan gick SKL ut med en rekommendation om att alla tjejer under 25 år ska ha tillgång till preventivmedel och det ska bara få kosta 100 kronor. Detta är bra. Men i samma andetag definierade SKL vilka preparat som skulle ingå i subventionen och då ströks en del av de dyrare och mer populära preparaten från listan. P-piller som ger lite biverkningar saknas i listan. Barnmorskor runt om i landet har reagerat på detta och menar att de preparat som är subventionerade är preventivmedel som knappt används längre och som har dokumenterat många biverkningar:

”Fem sorters p-piller, en p-spruta, en spiral och en p-stav är vad ungdomarna i fortsättningen har att ta ställning till. Men enligt barnmorskorna är p-pillren som ingår i läkemedelsförmånen gamla preparat, p-sprutan används i princip inte alls, och det finns ett nytt och bättre alternativ till den subventionerade spiralen.”

Konsekvensen av SKL:s rekommendation kan alltså mycket väl bli att det blir dyrare för många kvinnor att skydda sig eller att man låter bli att skydda sig alls. Unga kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet blir ifrågasatt när man utesluter nyare preventivmedel.

Det enda rimliga vore att listan på subventionerade preventivmedel utökas och innehåller de nya preventivmedlen och de med mindre biverkningar. Att unga kvinnor kan komma att tvingas stå ut med ett sämre alternativ är ett lotteri med sin hälsa. Biverkningarna på preventivmedel är inte små. Humörsvängningar, minskad sexlust, svettningar, mer blödningar. Genom en liten, ålderdomlig subventionerad lista ser SKL mellan fingrarna med att unga tjejer och kvinnor i Sverige går runt och mår dåligt. Kvinnor betalar ojämställdheten med kroppen.

Denna trend omfattar fler områden. I veckan kunde vi läsa om att allt fler läkemedel hamnar utanför subventionerna. I spåren av apoteksmonopolets avskaffande urholkats läkemedelsförmånerna. I januari i år betalade människor läkemedel som hamnat utanför subventionen för 128 miljoner kronor. Jag vill inte tänka på hur många som har avstått medicin för att man inte har haft råd att hämta ut den. Och det ruttna i kråksången är att om man väljer utanför förmånssystemen så gäller inte högkostnadsskyddet. Det vi ser är klassisk borgerlig politik. De generella systemen faller och din egen eller din familjs plånbok avgör din framtid.

Vi har en regering som privatiserar och vägrar se eller göra något åt konsekvenserna. Vare sig det gäller unga kvinnors rätt till sin reproduktiva hälsa eller människors behov av läkemedel till en låg kostnad.

Men det går att göra annorlunda. En sjukvård utan vinstintresse som sätter människors behov av vård och rätt till hälsa i fokus är en alldeles utmärkt början.

/Sara Svensson

#intetillsalu #bytpolitik14 #vpol

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in feminism, Inte till salu, sjukvården, Vinstfri välfärd and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s