Politik för en trygg förlossningsvård

Den 11 april skrev jag om att Vänsterpartiet storsatsar på alla kvinnors rätt till en god förlossning. Behovet är uppenbart. De senaste dagarna har Sydsvenskans läsare kunnat följa den kris som nu råder på kvinnokliniken i Malmö. Det är ett politiskt misslyckande. Och det är hos den politiska ledning som ansvaret ligger. Idag var det moderata regionrådet Carl-Johan Sonesson ute i Sydsvenskan och hävdar ”att självklart ska vi klara förlossningsvården på ett patientsäkert sätt”. Hur är skrivet i stjärnorna. Facit efter åtta års styre talar sitt tydliga språk.

Igår, den 25 april kunde vi läsa att 34 läkare har skrivit brev till ledningen om situationen. Ett brev där de påtalar det orimliga i att pressen är för stor, att kollegorna är för få och att resurserna inte räcker till. Tendensen på SUS (Skånes universitetsjukhus i Malmö och Lund) har varit samma under de senaste åren av blågrönt styre i Region Skåne. Mångårig personal söker sig aktivt bort från sjukhusen på grund av situationen. Och anställnings- och vikariestopp har lett till att 600 personer har fått gå på sjukhuset i sin helhet. Konsekvensen stavas en sjukvård i kris.

Under 2013 fick 600 födande kvinnor söka sig till andra sjukhus än SUS. Detta är en skam för en region och ett land som vill kalla sig en välfärdsstat.

Alla kvinnor har en grundläggande rätt till en god vård hela vägen från det där plusset på stickan till förlossning. Situationen ser tyvärr inte ut så idag.

2012 lade den blågröna femklövern i Region Skåne (M, FP, C, KD, MP) ut mödravården på vårdval. Detta innebar att den tidigare sammanhållna vårdkedjan runt en gravid kvinna i Skåne slogs sönder. Kunskap om gravida i Malmö och Skåne gick plötsligt förlorad och som enskild gravid måste man nu till exempel ge sitt godkännande att journaler skickas mellan MVC och kvinnokliniken. När kvinnoklinikens läkare tidigare arbetade tillsammans med mödravårdscentralerna kring alla gravida krävs nu remisser. Talet om att privatiseringar och vårdval förenklar är ideologiskt nonsens.

Kvinnokliniken behöver rejäla satsningar på mer personal så att arbetsmiljön är sådan att alla barnmorskor, undersköterskor och läkare kan göra ett gott arbete där den enskilda kvinnan hamnar i centrum.

Vänsterpartiet har därför lanserat en nationell flerårig satsning på 500 miljoner kronor till förlossningsvården i hela landet. Satsningen innebär ett nödvändigt tillskott till de skånska kvinnoklinikerna, som under många år har drabbats av den skånska sjukvårdskrisen. För Skånes del innebär satsningen 66 miljoner kronor. Detta är en kraftfull satsning som ger ett stort tillskott på många barnmorskor, undersköterskor och läkare. Exempelvis skulle man kunna anställa 130 nya barnmorskor i Skåne.

Målet är att en barnmorska assisterar en förlossning. Inte mer. Med denna satsning får alla gravida kvinnor och all hårt arbetande personal på våra förlossningskliniker ett rejält kvalitetslyft. Idag är det kvinnor som får betala priset för krisen i förlossningsvården och sjukvården. Det är en skam. Vi behöver en politik där våra gemensamma behov står i centrum, där varje kvinnas rätt till en säker graviditet och förlossning tryggas. Något annat är inte värdigt ett land som vill kalla sig en välfärdsstat.

/Sara Svensson 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in feminism, Inte till salu, jämställdhet, privatisering, sjukvården and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s