Vänsterpartiet är garantin för en vård utan vinstintresse

Om drysara_presskonferensgt tre veckor är det val till region, riksdag och kommun. Årets val är ett ödesval. Det är en folkomröstning om vinsterna i välfärden. Det är också ett ödesval för skånsk sjukvård.

Igår presenterade vi Vänsterpartiets politik för hur vi ska få bort vinstintresset och marknadsutsättningen av sjukvården, hur vi ska satsa oss ur den kris skånsk sjukvård befinner sig i, och hur vi ska ta krafttag för att bygga en jämställd sjukvård – både för personal och för patienterna.

En sjukvård fri från vinstintressen

Varje år försvinner skattepengar iväg till privata fickor istället för att bygga en vård att lita på för alla medborgare i Skåne. Sjukhusen och vården bedrivs idag som företag istället för det de är: serviceinrättningar för alla som bor i Skåne. Det är inte anständigt.

Vänsterpartiet går till val på att stoppa vinsterna i välfärden. Det är ett löfte. 69 % av befolkningen i Sverige är lika upprörda som oss över denna situation.

Det är inte anständigt att sänka sjukhusens budgetar för att de privata klinikerna ska få agera i de privata vårdvalen.

Det är inte anständigt att bygga upp en sjukvård där personalen inte har samma rätt att skrika eller tala med en journalist om något går fel. Meddelarfriheten är central i sjukvården. Tystnadskulturer är ett hot mot patientsäkerheten.

Det är inte anständigt att bygga sjukvården på ett sådant sätt att friheten att välja för den resursstarke medborgaren slår ut alla människors rätt till god jämlik tillgång till vård oavsett din bakgrund. Här i Malmö lade femklövern ner vårdcentralen på Lindängen. Allianspartiernas prat om valfrihet vägde inte så tungt då.

3 krav för en skånsk sjukvård fri från privata vinstintressen

  • Vi tar tillbaka de specialiserade vårdvalen i egen regi. Alla människor har en grundläggande rätt till vård. Det är självklart att specialiserad vård ska skötas i offentlig regi.
  • Vi tar tillbaka ambulansen i egen regi. Akutvård är för viktigt för att låta företag sköta. Samma sak gäller städningen på våra skånska sjukhus.
  • Vi kommer skapa en avprivatiseringsfond i syfte att ta tillbaka dessa verksamheter i egen regi eller för att överlåta till personalen att driva verksamheten vidare utan vinstintresse. Vi har en konkret och finansierad politik för att bygga en demokratisk sjukvård där det är människors behov av vård som styr inte privata vinstdrivande företag.

En jämställd sjukvård

Idag är sjukvården inte jämställd eller jämlik.

Kvinnors arbete värderas för lågt. Vi tänker därför genomföra en låglönesatsning under mandatperioden för att lyfta de kvinnor som idag har lägst lön. Det är generella lönehöjningar som behövs.

Kvinnors hälsa prioriteras inte idag. Vänsterpartiet går till val på en satsning på förlossningsvården. Vårt mål är att varje barnmorska ska ha en kvinna i aktiv förlossning åt gången. Inte mer. Denna satsning handlar om att rekrytera fler barnmorskor och undersköterskor, men den handlar också om att utbilda fler.

Vänsterpartiet tänker också prioritera kvinnors folkhälsa. Endrometriosteam kommer att startas upp i Skåne och vi kommer att avgiftsbefria screeningundersökningarna cellprov och mammografi. Kostnader för dessa förebyggande undersökningar har en stoppande effekt för kvinnor. Så kan vi inte ha det. Alla kvinnor ska ha lika tillgång till detta.

En jämställd sjukvård handlar också om bemötande och att se de strukturer som gör att kvinnor och män behandlas olika på ett omotiverat sätt eller att man använder behandlingar på kvinnor som är anpassade för män. Vänsterpartiet tänker starta ett brett jämställdhetsarbete för att komma till rätta med denna könsorättvisa i vården.

En sjukvård för jämlikhet

Vården går idag på knä. Det behövs rejäla satsningar för att nå en vård där tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet råder.

Vänsterpartiet har finansierat en utbyggnad av 250 vårdplatser och 2000 nya anställda. Vi satsar både regionala medel och nationella resurser på utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

Men det handlar också om att sänka avgifterna i vården. Vi vill på sikt ha en avgiftsfri vård. Den avgift vi först tänker sänka är akutavgiften. Den är idag på 450 kronor. I en stad som Malmö där många lever under knappa förhållanden får det inte vara en kostnadsfråga om man har råd att söka akutvård eller inte.

Vänsterpartiet tänker behålla alla sjukhus i Skåne och vi vill bygga två självständiga akutsjukhus i Lund och Malmö.

 

Våra vallöften kan ni läsa in sin helhet här: våra vallöften.

/Sara Svensson, kandidat till regionfullmäktige Vänsterpartiet Malmö

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in feminism, jämställdhet, sjukvården and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s