Nu kavlar vi upp ärmarna

Nu står vi här. Det är tisdagskväll och valet är över. Och diskussionerna om detta val lär fortsätta länge. För Region Skånes del har Moderaterna förlorat stort. Femklövern (M, FP, C, KD, MP) förlorar. Moderaterna går tillbaka kraftigt i Skåne. Det är bra.

Det är skönt att femklöverns privatiseringar, besparingar på sjukhusen och oförankrade omorganisationerna nu har fått ett slut. Väljarna har sagt nej tack. Det som kommer framöver är mer ovisst.

Vänsterpartiet gick fram stort i Malmö. Vi ökade med 3,4 % och fick 9,4 % av Malmöbornas förtroende i regionvalet. Det är 9,4 % som vill se mer resurser till sjukvården, som vill se stora satsningarna på kvinnors hälsa och det är 9,4 % som vill se ett stopp på privatiseringar och istället vill se en politik som återigen satsar på en jämlik hälsa. En politik där människors behov av vård sätts före vårdföretags rätt att ta ut vinst.

Jag vill rikta ett stort tack till alla drygt 400 personer som gjorde denna valrörelse till Vänsterpartiet Malmös största och häftigaste någonsin. Vi har delat ut flygblad, pratat med människor, hört levnadsberättelser från ett samhälle där ojämlikheten i vården ökar, vi har fått hejarop, vi har arbetat dygnets alla timmar för ett regeringsskifte. Tack!

I Skåne som helhet ökar Vänsterpartiet också. Ökningen är större än på många år. Slutresultatet är inte klart än, men i skrivande stund ligger vi på 5,4 %. Vänstern fick två mandat till. Vi gör ett bra val. Tack alla vänsterpartister som har bedrivit valrörelser runt om i Skåne! Tack alla som har stått upp för att välfärden och sjukvården minsann inte är en marknad.

Vänsterpartiet har gått till val på att byta regionledning och med förhoppningen om att bilda en rödgrön majoritet. Det fattas några mandat för att det ska kunna bli verklighet.

Vänsterpartiet kan aldrig sätta sig i en regionledning där privatiseringarna riskerar att fortgå. Vi regerar inte med borgerliga partier, vilket nu krävs för att bilda en majoritet. Och vi gör oss aldrig beroende av Sverigedemokrater för att styra.

Istället kommer arbetet för en jämlik sjukvård där människors behov av vård står i centrum, att fortsätta. I och utanför parlamentet. Den ojämlika tillgången till hälsa är en av klassamhällets vidrigaste yttringar. Marknadens intåg i sjukvården har gjort detta etter värre. Jag tänker tillsammans med alla andra kamrater i den nya regiongruppen, driva opposition, lägga förslag, och fortsätta kämpa för att få gehör för våra förslag.

Vänsterpartiet har en viktig roll att fylla. Vi är en del av en växande rörelse för människovärde, solidaritet och jämställdhet. Vi är en viktig del av den antirasistiska rörelse som tar strid mot den växande rasismen i Sverige och Skåne. Vi tänker fortsätta formulera lösningar, organisera människor för förändring och förklara vår politik för ett samhälle där klassklyftorna minskar och där jämställdheten mellan kvinnor och män ökar. Där vi omfördelar makt och samhällets resurser från fåtalet till flertalet. Där människor vet att samhället det är alla vi. Där vi fördelar efter behov och ger efter förmåga.

Kom med du med!

/Sara Svensson

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s