Klassklyftorna slår hårt i vården

I måndags var det premiär för nya regionfullmäktige. Vi 8 nyinvalda Vänsterpartister samlades för att förutom att välja regionstyrelse även diskutera delårsrapporten. Borgerligheten koketterade med en “välskött” ekonomi (regionen går med plus pga bl.a. högre skatteintäkter), samtidigt som sjukvården blöder pengar trots stenhårda effektiviseringar under årens lopp.

I talarstolen pratade jag om den ojämlika hälsan och hur den ökar i takt med att vårdvalen och de privata lösningarna inom vården blir fler. Något som riksrevisionen tydligen också kommer att lyfta upp inom kort. Här är en länk till en artikel i Dagens Medicin, som berör den kommande rapporten: Riksrevisionen sågar LOV. De konstaterar just att:

Utvecklingen av vårdkonsumtionen inom primärvården och specialistsjukvården har studerats i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. En slutsats är att människor i socioekonomiskt väl utvecklade områden har fått en bättre tillgång till vård genom vårdvalet. Men det gäller inte äldre, personer med kroniska sjukdomar och andra med stora vårdbehov.

Det är en sorglig läsning. Igår fick Region Skåne en ny minoritetsledning i S och MP. Jag hoppas att de ser allvaret i detta och agerar. 

/Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Mitt inlägg, regionfullmäktige 141103:

Den ojämlika hälsan ökar. Vi kan i delårsrapporten ta del av hur ett alltmer hårdnande samhälle låter människor falla igenom de skyddsnät som borde ha varit där, men som saknas. Kvinnors psykiska hälsa är sämre än mäns, bland män och kvinnor som står utanför arbetsmarknaden är det dubbelt så vanligt med vårdbehov som inte har tillgodosetts och dessa grupper avstår också i högre grad från att söka vård.

Vi kan i delårsrapporten ta del av hur sjukvården byggs upp med de väl bemedlade människorna för ögonen. En sjukvård där den enskilda individen förväntas välja och vraka och därmed också förutsätts ha koll på vad man har rätt att kräva och förvänta sig. En sjukvård där också tillgängligheten till vård är större för de som faktiskt inte är i så stort behov av den. Delårsrapporten visar att något är fel.

En sjukvård där själva organisationen styrs av ekonomiska incitament och stimuli snarare än på kunnande och drivkraften att vilja sina medmänniskors bästa. Vi ser detta när avdelningar som klarat sina ekonomiska mål får mer och där de som redan går på knä istället får mindre. Jag hoppas att den tillträdande ledningen ändrar detta. Jag hoppas att den tillträdande ledningen ser att de ökande sjukskrivningarna i regionen har en orsak.

Regionen går bättre ekonomiskt hör vi från borgerligheten. Samtidigt ser vi de röda siffrorna i sjukvårdens redovisningar, vi ser vårdplatser försvinna, vi ser svårigheterna att rekrytera sjukvårdspersonal och vi ser den ojämlika hälsan öka.

För det här hänger ihop. Kvinnors psykiska hälsa är sämre. En orsak är situationen på en av kvinnornas största arbetsmarknader, vården. De röda siffrorna i budgeten över sjukvården, de ständiga effektiviseringarna och indragningarna är en anledning till kvinnors psykiska ohälsa. En annan orsak är den ökande bördan i det obetalda arbetet. Kvinnor som går ner i arbetstid när sjukvården inte räcker till. Anhörigvården ökar och därmed också pressen på kvinnor.

Den här regionen behöver en helt annan politisk styrning.

Fyra nya vårdval har sjösats under det senaste. Samtidigt läser vi i delårsrapporten att de som behöver vården mest är de som väljer minst. Det rimliga i en sådan situation är att bygga vården för dem. En sjukvård som är lättillgänglig, demokratiskt och väl utbyggd. Jag förutsätter att den tillträdande ledningen förvaltar den nationella överenskommelsen mellan S, V och MP om vinstförbud i välfärden och ett stopp för tvångs-LOVEN i primärvården väl. Vi i Vänsterpartiet bistår gärna.

För det är genom sådana förändringar som vi kan se till att behoven är det som styr och inte enskildas eller företags ekonomiska drivkrafter.

För Vänsterpartiet är denna delårsrapport en ögonblicksbild av en region i behov av mer resurser. För oss är denna delårsrapport en bild av en sjukvård som åter igen behöver sätta människors behov i främsta rummet. Vi kommer göra vårt yttersta för att se till att den utvecklingen kommer till stånd.

Här är hela rapporten: Delårsrapport januari – augusti 2014

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s