Vänsterpartiet vill finansiera sjukvården solidariskt

Igår beslöt regionfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrade under nästa år. Jag beklagar det. Att höja skatten har inget egenvärde. Skattepengar ska användas så  smart som möjligt för att ge människor så mycket sjukvård som möjligt tillbaka.  I Region Skåne är behoven stora. Därför yrkade vi i Vänsterpartiet igår på en höjning av skatten. Vi förlorade. Det är bara att beklaga. Personalen och patienterna behöver mer resurser för att vården ska kunna bli mer jämlik. Här följer det anförande jag höll i samband med skattediskussionen. Det talade ordet gäller.

Sjukvården i Skåne behöver resurser. Under de senaste årens borgerligt styre har än fler vårdplatser försvunnit i effektiviseringar. Idag är ytterligare drygt 130 vårdplatser stängda för att personal fattas. Vi möter ständigt människor i vården som är oroade. Utmattningstendenserna hos personalen ökar och många röstar med fötterna och lämnar organisationen. Så här kan vi inte ha det.

När personalen är utmattad, stressad och vårdplatser är stängda drabbas patienterna. Operationer har ställts in. Människor skickas hem tidigare än de medicinska behoven medger.

Denna situation är oanständig. Och kostnadsdrivande.

Vi behöver göra flera saker. En oerhört viktig insats är att ta tag i organisationen och se till att den tystnadskultur som personal rapporterar om adresseras. Att personal blir lyssnad på och ses som den helt nödvändiga och oumbärliga resurs som de är. Och den andra är att titta över finansieringen.

För Vänsterpartiet och för många fler än så här inne är det uppenbart att regionen behöver en högre skattesats. Vänsterpartiet yrkar på att skatten fastställs till 11,29 kr för 2015. Det är en höjning på 60 öre.

Att i solidarisk anda finansiera det vi alla förr eller senare är i behov av är att ta ansvar. Det är att ta ansvar för skåningarnas hälsa och för oss och våra barns framtid. Denna inställning är förankrad hos människor och när opinionsinstitut frågar, så är det mycket riktigt så att en överväldigande majoritet tycker att skatten för en likvärdig och jämlik sjukvård gärna får höjas.

Idag ligger skattesatsen i Skåne på 10.69 kr. Det är lågt. Och det är också något som allianspartierna här i regionen varit stolta över.

Idag yrkar vi på en höjd skattesats och önskar att vi i framtiden istället ska få vara stolta över en fungerande sjukvård där vårdplatser hålls öppna och alla människors rätt till sin hälsa tillgodoses.

Denna skattehöjning möjliggör en budget som på riktigt satsar på sjukvården och kollektivtrafiken i regionen. Denna skattehöjning möjliggör att även vårdcentralerna slipper effektiviseringskraven och inte bara sjukhusen. Denna höjning möjliggör att regionen tar höjd för nyanställningar i vårdens alla delar och att lönen är heltid och möjlig att leva på. Denna skattehöjning är nödvändig.

Vänsterpartiet yrkar att skattesatsen fastställs till 11,29 kr för 2015.

/Sara Svensson, gruppledare (V) region Skåne

Inlägg från skattedebatten, regionfullmäktige 141125, det talade ordet gäller.

Läs mer om debatten här: Skatten oförändrad i Region Skåne nästa år

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s