Vänsterpartiets budget för Region Skåne handlar om solidaritet

Regionfullmäktige antog den 8-9 december budget för 2015. Här följer mitt huvudanförande i gruppledardebatten. Vänsterpartiet vill göra stora satsningar i sjukvården. Vill du läsa vårt budgetförslag i sin helhet? Här: Vänsterpartiets budgetförslag 2015.

Sara_bestämdVänsterpartiets budget handlar om att satsa på framtiden. Vi fokuserar kraften på fyra viktiga områden för att lyfta regionen. Det handlar om en demokratisk sjukvård, det handlar om satsningar på en rättvis, jämlik och jämställd hälsa och det handlar om en rejäl satsning på personalen.

Målet för Vänsterpartiet är en region där sjukvården är demokratisk, där människor har inflytande, möjligheter och makt över sina liv för att välfärden och sjukvården är organiserad så att behoven sätts i centrum – inte sin förmåga att skrika högst eller ekonomiskt ha förmågan att betala mest eller efterfråga mest.

Målet för Vänsterpartiet är en region där man oavsett var en bor kan ta en buss, eller ett tåg för att besöka en vän, åka till jobb eller ta en promenad i skogen eller vid stranden.

Målet för Vänsterpartiet är att alla de dryga 30 000 personer som tillhandahåller denna välfärd åt oss andra ska ha bra arbetsvillkor och en lön som går att leva på.

Vänsterpartiet lägger därför en budget som tar kliv i den riktningen. Vi lägger en budget som satsar på att omfördela medel från de som har till de som behöver. Vi lägger en budget som satsar på kollektivtrafiken och sjukvården. Vi lägger en budget för ökad solidaritet. För det är i grund och botten solidaritet det handlar om.

Vi lägger en budget där målet är att Region Skåne ska vara en arbetsgivare och välfärdsaktör som är fri från diskriminering och könsorättvisor. Målet ska vara en region där alla oavsett klass, bakgrund, kön eller sexualitet ska bli bemött likvärdigt och utifrån sina behov.

69 % av svenska folket anser att det är lugnt att höja skatten om man vet att pengarna går till sjukvården. Och jag förstår dem. Jag förstår dem när jag hör personal berätta om arbetsmiljö, jag förstår det när jag hör patienter berätta om svårigheter att bli tagen på allvar och jag förstår det när jag ser konsekvenserna av en sjukvård som blivit satt på svältkur. Jag tänker på de 100 000 kvinnor som har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta i Sverige för att vårda en anhörig. När välfärden och sjukvården sviker är det arbetande kvinnor som får betala priset. Region Skåne har stora utmaningar.

Därför väljer Vänsterpartiet att fortsatt driva frågan om att höja skatten. Det finns skäl.

Vi avsätter medel för att möjliggöra en avprivatisering av skånsk sjukvård. De specialiserade vårdvalen slår sönder vårdkedjor och sätter behoven åt sidan för simpel efterfrågan. Hudvårdvalet är ett utmärkt exempel. Det har varit långa köer till SUS hudkliniker. Anledningen? Folk söker sig dit istället för till sin vårdcentral när de har enklare hudåkommor de vill ha undersökt. Detta är ett kostnadsdrivande sätt att bedriva sjukvård och det vill vi inte fortsätta med. Vi tar tillbaka de specialiserade vårdvalen i egen regi. Det är när samhället gemensamt tar ansvar för vården som behoven sätts i centrum. Idag när efterfrågan styr är det den som skriker högst som ges företräde. Det är inte varken demokratiskt eller valfrihet. Det är ren och skär liberal ideologi och har inneburit att sjukvården har tvingats börja leka affär.

Vänsterpartiet slår vakt om en sammanhållen offentlig hälso- och sjukvård. Det är garanten för att alla människor oavsett klass, kön och bakgrund ska få tillgång till vård efter behov. Rätten till hälsa och sjukvård är grundläggande. Därför satsar vi på att avgiftsbefria delar av sjukvården som vi anser särskilt viktiga.

Vi tar bort avgifterna på besök till sjuksköterskor på vårdcentralen. Vi sänker kostnaden för läkarbesök i primärvården och vi sänker akutavgiften från 450 till 250 kr. Det får inte vara en fråga om ekonomi när det gäller tillgången på vård. Den faktiska genomsnittslönen för en kvinna i ett LO-yrke är 16 929 kronor. Egenavgifterna slår hårt mot de som inte har så mycket. Den skattehöjning vi föreslår innebär att hon får en ökad skatt på 100 kr i månaden. Hon går plus i vårt budgetförslag så fort hon går till akuten, traskar iväg till cellprovsundersökningen och besöker vårdcentralen. Dessutom ger vår budget henne fler kollegor i vården, en bättre arbetsmiljö och fler busslinjer.

Detta är solidaritet. Att betala gemensamt det alla behöver.

I Vänsterpartiets budget satsar vi på kvinnors hälsa. Vi gör en satsning på förlossningsvården för att på sikt kunna garantera kvinnor en barnmorska vid sin sida under förlossningens aktiva skede. Vi satsar på kvinnors hälsa och återstartar endometriosteamet, och vi gör de generella screeningprogrammen för cellprov och mammografi avgiftsfria. Hälsa är en rättighet som ska vara oberoende av min plånboks tjocklek. Vänsterpartiets budget omfördelar resurser till de som behöver.

Vänsterpartiet satsar också på personalen. Utmattningstendensen på SUS är alarmerande hög i årets medarbetarundersökning och har ökat sedan 2012. Detta är inte acceptabelt. Det samma gäller för arbetstakten. Det är mer än uppenbart att personalen på våra sjukhus behöver fler kollegor och en rimligare arbetsmiljö.

Vi vill anställa fler, vi vill öppna fler vårdplatser. Den största delen av vår skattehöjning hamnar därför på sjukvården. Vi tar bort effektiviseringskrav och höjer istället ribban. Detta är en stor satsning på kvaliteten i regionens sjukvård, men det krävs också en satsning på arbetsmiljön. Vi har en situation idag när alla de stora fackförbunden inte ens har samverkansavtal. Det är en alarmerande väckarklockan. Sjukvården behöver åter lyssna på sin personal. Det går inte att trolla med knäna längre. När signaler når oss politiker om att människor går av sina arbetspass gråtande för att stressen kväver dem, då är det dags att göra något åt saken.

Arbetsmiljön tar tid att ändra. En organisationskultur är inte en enkel sak att vända, men genom att satsa på sjukvården, anställa fler och öppna fler vårdplatser ges förutsättningar att vända skutan. Om man därtill lägger en lyssnande ledning och politik så kommer det att gå. Men vi behöver börja nu.

Vi vill införa förkortad arbetstid på någon av regionens kliniker. Förkortad arbetstid med bibehållen lön är en fråga om jämställdhet och bra arbetsmiljö. Framförallt kvinnor får mer över i plånboken och den ökade fritiden ger mer möjligheter till återhämtning och ett bra liv. Att övertiden i sjukvården generellt ökar är ett tecken på systemfel. 30 timmars arbetsvecka är vägen att gå. Sjukvårdspersonalens kompetens och hälsa ska tas tillvara och inte slitas ut.

Alla undersköterskor och sjuksköterskor förtjänar en lön att leva på. Därför inleder Vänsterpartiet en stor låglönesatsning i vår budget för 2015. Vi vill höja golvet och göra det utifrån de lönevärderingar som görs. Det är en satsning på jämställda löner och det är en satsning på vårdpersonalens kunnande och kompetens.

Avslutningsvis. Detta är en budget som ger möjligheter för en sjukvård som går att lita på. En sjukvård där personalen tas på allvar och resurserna ökar. Detta är en budget som ser till att hela Skåne får leva. Kollektivtrafiken blir en kollektiv trafik för alla skåningar. I glesbygd som i storstad. Detta är en budget där vi bygger en solidarisk välfärd åt alla som bor i vårt landskap.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

(Det talade ordet gäller.)

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s