Starka avtryck från Vänsterpartiet i regionens budget

Efter två turbulenta dagars debatt antogs i tisdagskväll (141209) budgeten för Region Skånes verksamhet för 2015. S/MP:s förslag vann gehör i stora delar, men med flera viktiga tillägg från Vänsterpartiets budget. Under nästa år kommer, som en konsekvens av Vänsterpartiets förslag, fler förändringar ske. Förslag som alla innebär steg mot en mer jämställd och jämlik vård.

  • En handlingsplan ska utarbetas för att återta alla ambulansverksamhet i offentlig regi.
  • Sjuksköterskebesöken i primärvården kommer att vara gratis.
  • Region Skåne kommer att starta upp endometriosteamet igen.
  • Heltidsanställningar ska vara norm och regionen ska ta fram en handlingsplan för att minimera användningen av bemanningsföretag där målet är att istället starta egna personalpooler.
  • Antalet platser på förlossningsavdelningarna i Skåne ska öka och all eftervård ska kvalitetssäkras. Målet ska också vara att varje födande kvinna ska ha 1 barnmorska hos sig under förlossningens aktiva fas.
  • Nedläggningshotade busslinjer ska utredas vidare i takt med att de redan nedlagda återuppstår.
  • Kulturinstitutionerna ska arbeta uppsökande för att målgruppen som nås av kulturen ska breddas. Det ska satsas på initiativ riktade till barn och unga.

sara_ler
– Regionfullmäktige har nu tagit beslut om att ambulansverksamheten ska tillbaka i offentlig regi. Det är ett viktigt steg för en patientsäker vård. Det är positivt för personalen och det är en seger för oss som inte vill att privata aktörer ska få hantera så samhällsviktiga verksamheter, säger Sara Svensson (V) gruppledare.

– Endometriosteamet återuppstår nu äntligen. Det är ett efterlängtat besked för alla kvinnor som har drabbats av nedskärningarna i kvinnovården i Skåne, säger Sara Svensson (V) gruppledare.

– Nästa år kommer den förargliga 50-lappen för sjuksköterskebesöken försvinna på vårdcentralerna. Det är viktigt för personalen och minskar byråkratin. Det är också oerhört viktigt för alla kroniskt sjuka som besöker sin sjuksköterska regelbundet, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot Vänsterpartiet.

Region Skåne styrs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet driver i opposition en politik för att öka jämlikheten och jämställdheten i skånsk sjukvård. V arbetar också för att privatiseringar och vårdval ska få ett stopp. Vänsterpartiet vill ha en demokratisk tillgänglig sjukvård.

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Starka avtryck från Vänsterpartiet i regionens budget

  1. Pingback: Ett steg i rätt riktning – avgiften för besök till sjuksköterska slopas 1 mars | Sara Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s