Arvode och partistöd ska möjliggöra politiskt arbete inte gynna enskilda

Under hösten har flera beslut tagits om den politiska organisationen i Region Skåne. Vänsterpartiet har reserverat sig mot höjningen av partistödet och mot den generella höjningen av arvodena till politiker. Jag vill här förklara varför.

Partistödet (stödet till alla partier som sitter i regionfullmäktige) höjdes hastigt med 3 miljoner kronor på förra regionfullmäktige. Handlingarna hade bara varit ute i några timmar innan det skulle klubbas. Systemet innebär att stora partier gynnas och i ett slag hade M och S skaffat sig 700 000 respektive 1 miljon kronor mer i sina partikassor.

Reglerna för partistöd borde förankras brett bland partierna och systemet borde göra det möjligt för partierna att bedriva politiskt arbete i Skåne, på likvärdiga grunder. Så är det inte nu. Partistödet som nu gick igenom räknas upp på två sätt. Dels på grundval av inkomstökningar och dels på grundval av befolkningsökningen. Att man dessutom laddar systemet med 3 miljoner kronor ytterligare gör att de stora partierna nu blev väldigt mycket rikare.

Jag tycker att det är stötande. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Vi tog istället fram ett eget förslag som inte ökade kostnaderna för partistödet, men ändrade beräkningarna. Läs mer i vår reservation. Vårt förslag avslogs utan debatt eller förklaring från de andra partierna.

Förtroendevalda ska ha villkor som gör att man kan fullgöra sitt uppdrag. Förlorad arbetsförtjänst är därför bra. Arvode för heltidspolitiker som ersätter den lön man annars har är också bra. Men när arvodena skenar iväg till fantasisummor som de flesta av oss aldrig kommer i närheten av förloras förtroendet för systemet.

I regionen menar vi i Vänsterpartiet att arvodena för heltidspolitiker borde utgå från vad löntagare generellt tjänar. Inte som nu, när en heltidsarvoderad politiker tjänar 65 000 kr i månaden. Därför har vi reserverat oss mot beslutet.

Våra reservationer kan ni läsa här: reservation mot höjning av partistöd och reservation mot arvodesreglerna.

/Sara Svensson

PS! Vi har valt att dela på arvodet för gruppledarskapet så att våra arvoden inte skenar iväg. Vänsterpartiets gruppledararvode på 80 % delas på två fysiska personer. Det gör att lönerna ligger i nivå med Vänsterpartiets kollektivavtal.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s