EU-migranters rätt till vård

Idag diskuterades Vänsterpartiets interpellation om EU-migranternas rätt till sjukvård. Nedan följer mitt inlägg. S och MP:s svar finns här: Svar frånpå EU-migranters rätt till vård. Vänsterpartiets interpellation hitta du här: Interpellation om EU-migranternas rätt till vård.

I svaret till denna interpellation kan man läsa att region Skåne följer hälso- och sjukvårdslagen. Gott så. Verkligheten ute i regionen är däremot en annan. Vi är många som har fått signaler om att mottagandet som EU-migranter får är bristfällig och att informationen saknas. Detta är en viktig fråga.

Vi lever i en tid när solidariteten människor emellan stundtals är svag. EU-migranters läger bränns ner, de blir spottade på och får vatten hällt över sig. Samtidigt finns det en rörelse som gör sitt yttersta för att som medmänniskor hjälpa och stötta. Solidaritet betyder att man kan se sig själv i andra och sträcka ut en hand. Det är inte välgörenhet utan vilar på insikten att vi som samhälle aldrig är starkare än när vi hjälps åt.

Detta är en fråga som färgas av århundraden av brutal antiziganism och rasism, därför är det viktigt att EU-migranternas situation i Sverige tolkas utifrån den verklighet vi lever i med rasism och misstro. Konsekvenserna för dessa individer när de kommer hem till t ex Rumänien med räkningar som rumänska staten ska betala är inget jag vill utsätta en annan för. Rätten till vård och behoven ska vara vägledande och grundinställningen att de har rätt till vård likt alla papperslösa och flyktingar är viktig.

Kunskaperna om papperslösas och asylsökandes rätt till subventionerad vård måste göras känd i hela regionen. Kunskapen är bristfällig på sina håll, så kan vi inte ha det. Vi kan inte tillåta att människor nekas vård p.g.a. att medarbetarna i regionen inte vet vilka regler de har att följa.

Socialstyrelsen uttalade förra året att det är upp till den behandlande läkaren att avgöra vad som är ”vård som inte kan anstå”. Socialstyrelsen menar att det bara är denna person som kan göra tolkningen. Patientens behov ska styra. Så i relation till lagmässiga tvisterum är det enligt vår mening att använda hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf – behoven ska styra. Det är läkarprofessionens uppdrag. Frågan om EU-migranternas rätt till vård är en akut fråga där vi inte kan avvakta eventuella tvistefrågor. Innan de nationella tolkningarna är klara måste budskapet härifrån vara tydligt.

Antiziganismen i Europa har en lång vidrig historia. Vi i regionen, eller i Sverige för den delen kan inte fastna i resonemang om vem som har vilket sjukvårdskort, var en är medborgare när många romer inte ens är registrerade invånare i länder som Rumänien, ofta som en konsekvens av rasism, diskriminering och förtryck. Då är det i Vänsterpartiets mening region Skånes uppgift att se till att dessa människors medicinska behov tillgodoses på samma sätt som papperslösa och flyktingar. Om vi inte hanterar frågan så här har vi en situation där vi verkligen kan prata om betydande risker för patienters/sjuka människors väl och ve.

Behoven ska styra. Detta är en akut fråga och då måste den lösas akut.

Jag undrar därför vilka insatser som kommer att göras kring informationsinsatser? Jag undrar också hur ambitionen är när signalerna om att lägga ner flyktinghälsan än en gång florerar.

/Sara Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in antirasism, Regionfullmäktige, sjukvården, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s