S och MP höjde priset på sommarkortet

Sara_bestämdIdag drev S och MP igenom en höjning av sommarkortet på 30 kronor. Vänsterpartiet yrkade såklart avslag på detta. Nedan följer mitt huvudinlägg i debatten om allas rätt till en juste sommar med möjligheter till utflykter.

Vänsterpartiet yrkar avslag på den höjning som S och MP väljer att gå fram med på sommarkortet. Att Miljöpartiet levererar denna lösning är inte förvånande efter åtta år tillsammans med alliansen, men att S väljer att gå den tidigare femklövern till mötes i frågan om avgiftshöjningar på kollektivtrafiken är sorgligt.

Argumentationen går ut på att förlustgarantin innebär en ny tjänst. Problemet är att den tjänsten inte har lastats över på kunderna avseende övriga JOJO-kort. Argumentationen är en bluff. Stå för att ni höjer priset istället och argumentera för det. Hävda inflation eller vad som helst, men tjänsten har varit ”avgiftsfri” för övriga kort.

Men oavsett er magra argumentation så finns det en verklighet som jag vill lyfta när vi nu diskuterar att höja avgifterna för sommarkortet.

Folkhälsorapporten ”Barn och föräldrar i Skåne 2014” visar att var tionde familj i Skåne har svårt att få pengarna att räcka till i det dagliga livet såsom till mat, kläder, räkningar och löpande utgifter. Marginalerna finns inte. Värst är det för ensamstående mammor med barn. Siffrorna är fyra gånger högre där avseende ekonomisk utsatthet. Nationellt är det i den gruppen som ekonomin har blivit hårdast under de senaste decennierna av välfärdsnedrustning.

I undersökningar om hur de barn som lever i fattigdom upplever sin situation uppges ofta skam och skuld. De känner skam över att inte kunna ha samma kläder som sina klasskompisar, att inte kunna resa på semester på loven, eller att t.o.m. glassinköpet en varm sommardag är för mycket. Detta är ju välkända upplevelser av ett klassamhälle. Det är ju också välkänt att en progressiv omfördelningspolitik med en generös välfärd förändrar detta.

Det är i detta sammanhang som ni socialdemokrater och miljöpartister väljer att höja avgiften. Avgifter slår hårt mot denna grupp. Jag saknar solidariteten och omfördelningspolitiken i den här församlingen.

Ni borde istället ha tagit fram en handlingsplan med målet om att sänka priset på sommarkortet. Det hade varit en solidarisk politik där man ger alla barn i Skåne en större möjlighet till minnesvärda somrar att skratta kring och berätta om för kompisarna.

Var tredje kvinnlig arbetare har inte råd att åka på semester. Anledningen är osäkra anställningar, timanställningar, deltidsarbete inom vården för att nämna några. Förutom en arbetsmarknadspolitik värd namnet, så är regionens ansvar att se till att det finns prisvärda alternativ för att ge Skånes barnfamiljer möjlighet till utflykter och upplevelser under sommarlovet.

På nationell nivå var S, V och MP överens om att bl.a. höja underhållsstödet för barn. Nu föll det förslaget på grund av alliansen och Sverigedemokraterna, men S, V och MP var dock överens om att där behövdes solidaritet för att omfördela samhällets resurser till gagn för de många. Denna hållning verkar ha fastnat på vägen ner från Stockholm. Jag beklagar det.

 

Bifall till Vänsterpartiets avslagsyrkande på den föreslagna höjningen av JOJO Sommarkort.

/Sara Svensson

Gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Det talade ordet gäller.

 

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in kollektivtrafik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s