EU-migranter har rätt till vård

Det har blivit kallt i Skåne. Ett samhällsklimat som gör att en del vänder ryggen till, slår ner blicken och i mer extrema fall spottar och sparkar. För EU-migranter från fattiga länder är det kallare än för oss andra, på flera plan.

Samtidigt är vi många som i solidaritet arbetar för alla människors rätt till bostad, sjukvård och att leva utan diskriminering och förtryck. Solidaritet betyder att man kan se sig själv i andra och sträcka ut en hand. Det är inte välgörenhet utan vilar på insikten att vi som samhälle aldrig är starkare än när vi hjälps åt.

EU-migranter är likadana människor som du och jag men som i många fall inte får samhällets stöd när de behöver det. De står utan något annat än hungriga barn, smutsiga kläder och skulder att betala för sin resa till Sverige.

Sverige kan inte lösa fattigdomen i Europa, det är ytterst ett ansvar som EU bär. Och EU:s liberala politik förvärrar just nu fattigdomen i Europa. Detta är också en fråga som färgas av århundraden av brutal antiziganism och rasism, därför är det viktigt att EU-migranterna utan papper i Sverige behandlas just så, som papperslösa. Rätten till vård och behoven ska vara vägledande.

Sverige, Region Skåne och kommunerna ska se till att alla människors mänskliga rättigheter tillgodoses. Rätten till sjukvård, rätten till bostad och rätten att leva. Om en vistas i Skåne eller de skånska kommunerna har man rätt till hjälp, och man har rätt till sjukvård. Alla personer som har behov av vård har rätt till det och kommuner och landsting har ett ansvar, inte bara för de som är folkbokförda här, utan även för de som vistas här.

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig. Det är människors behov av vård som ska styra. Inte ekonomi. Det får inte vara så att människor avstår vård av rädsla för att skuldsätta sig och sin familj i hemlandet. Och det får inte vara så att vårdpersonal i brist på information handlar fel.
I Region Skåne har alla rätt till omedelbar vård oavsett medborgarskap. Kunskaperna om papperslösas och asylsökandes rätt till vård måste göras känd i hela regionen. Kunskapen är bristfällig på sina håll och så kan vi inte ha det. Vi kan inte tillåta att människor nekas vård p.g.a. att medarbetarna i regionen inte vet vilka regler de har att följa.

På regionfullmäktige den 24 februari frågade därför vi i Vänsterpartiet de styrande i S och MP hur de såg på EU-migranters rätt till sjukvård. Anders Åkesson (MP) från den politiska ledningen i regionen höll med oss om rätten till sjukvård och betonade i debatten att informationsinsatser kan behövas. Det är centralt att detta nu också sker.

Antiziganismen i Europa har en lång vidrig historia. Denna fråga får inte fastna i resonemang om vem som har vilket sjukvårdskort, var en är medborgare när många romer inte ens är registrerade invånare i Rumänien, ofta som en konsekvens av rasism och förtryck. Då är det i Vänsterpartiets mening Region Skånes uppgift att se till att dessa människors medicinska behov tillgodoses. Om vi inte hanterar frågan så här har vi en situation där vi verkligen kan prata om risker för patienters/sjuka människors väl och ve.

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

PS! Läs gärna om vad som händer i Malmö stad och vad Vänsterpartiet kämpar för där: Vi vill mer för fattiga EU-medborgare!

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s