Ge alla kvinnor samma möjlighet att testa sig

Alla kvinnor oavsett social bakgrund och klass ska ha rätt till samma screeningmöjligheter. Det handlar om rätten till sin hälsa och den ska inte vara förbehållen människor med fasta jobb eller hög lön. I Sverige finns ett screeningprogram för cellprov och mammografi. Detta är framgångsrika program som har gjort att man upptäcker stadier till cancer tidigt vilket ger bättre möjligheter att blir frisk. Men tillgången till undersökningarna ser olika ut beroende på vem man är och så kan vi inte ha det.

I samband med 8 mars lämnade Vänsterpartiet därför in en motion om att ta bort avgiften för mammografi och cellprovsundersökningarna i Skåne. Idag kostar mammografi 120 kr att göra. Cellprovsundersökningarna kostar idag också 120 kronor för kvinnor över 30 år. Detta är mycket pengar när en är föräldraledig, sjukskriven arbetslös eller hänger fast i sin timanställning i hemtjänsten eller i butiken på stan. Detta är inte heller den enda kostnaden. Undersökningen görs ofta dagtid varför många behöver ta ledigt från jobbet. Rätten till hälsa får inte vara en fråga om klass och sociala möjligheter.

Avgifter i sjukvården utestänger alltid människor med låga inkomster. Därför är en avgiftsfri sjukvård viktigt för att sjukvården ska vara likvärdig för alla. Det handlar om rättvisa och lika tillgång till sjukvård oavsett vem man är.

I vissa landsting har man tagit bort avgifterna och resultaten talar sitt tydliga språk. Avgiftsfriheten gör att fler kvinnor undersöker sig. Att ta bort avgifterna är en liten summa för regionen, men en stor avgift för den enskilda. Nu hoppas jag att region Skånes S och MP-styre tar rätten till sjukvård på allvar och genomför förändringen. För alla kvinnors rätt till lika vård och behandling.

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

Läs motionen här: Avgiftsbefria mammografi- och cellprovsundersökningarna.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in feminism, jämställdhet, Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s