Vänsterpartiet är positiva till en fördjupad utredning om ett nytt sjukhus

Vänsterpartiet har under tisdagen haft ett möte med samtliga sina förtroendevalda i Region Skåne. Förslaget om ett nytt högspecialiserat sjukhus diskuterades ingående. 

Diskussionen utmynnade i ett beslut där Vänsterpartiet ställer sig bakom fortsatt utredning av ett nytt sjukhus i Malmö-Lund området. Vänsterpartiets krav är att förlossning och dygnetruntöppna akutmottagningar ska finnas i både Lund och Malmö.

–      Utifrån vår tidigare kritik mot sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund ser vi detta som en rimlig väg framåt. Alternativet med att försöka sig på en konstgjord uppdelning av olika specialiteter på de nuvarande sjukhusen kommer bara att förvärra nuvarande läge och göra det ännu svårare att rekrytera personal, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet.

–      De delar vi inte kan ställa oss bakom handlar i synnerhet om förlossning och akutmottagningar som vi anser behöver ligga kvar på nuvarande sjukhus, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet.

–      Vi har hela tiden sagt att olika förändringar av sjukhusorganisationen måste bygga på att facken och alla medarbetare är med i processen. En fördjupad utredning ger möjlighet till en bred förankrad diskussion om framtiden för skånsk universitetssjukvård där personal, universitet, patienter och invånare är med, avslutar Sara Svensson.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s