Varför utreda mer?

Vänsterpartiet har ställt sig positiva till att göra en fördjupad utredning av bygget av ett eventuellt nytt sjukhus i SUS, Skånes universitetssjukvård. Anledningarna är många.

Sjukhusbyggnaderna i Malmö och Lund är gamla, taskigt underhållna och i en del fall i dåligt skick för att kunna husera framtidens sjukvård. Psykiatribyggnaden i Malmö är ett exempel på en byggnad i akut behov av renovering/nytt. Regionen behöver renovera och rusta upp.

Att bygga nya sjukhusbyggnader är enklare än att renovera. Renoveringar ställer till stora flyttkaruseller och riskerar att bli väldigt dyra eftersom sjukvårdspaviljoner är lika dyra att uppföra som ”riktiga” sjukhusbyggnader. I det läget är det bättre att se sig om efter nytt. Nybygge ger dessutom personalen en möjlighet att arbeta ostört under byggperioden.

Den stora frågan är då vad skåningarna behöver för sjukhus i Malmö och Lund-regionen. Det är här vi i Vänsterpartiet ser ett behov av att utreda vidare. Sjukhus är komplexa organisationer. De senaste årens sammanslagning till SUS är ett exempel på hur det inte ska göras. En fortsatt utredning ger möjligheter till att starta dialoger och ge personal, patienter, universitet och medborgare inflytande och makt i processen. Att göra rätt helt enkelt.

Forskning visar att volymen spelar roll för kvaliteten i vården. Att en kirurg som gör många ingrepp av samma sort blir bättre helt enkelt. Det är en logisk slutsats, men vad ger det för konsekvenser för hur vi formar framtidens sjukvård? Det behöver diskuteras. För samtidigt finns forskning som visar att allt för stora kolosser som SUS är kostnadsdrivande och verkar minska i effektivitet i takt med att än fler människor ska samarbeta.

Utredningen om en ny sjukhusbyggnad bygger på några grundantaganden som vi ställer oss skeptiska till. Bland annat utgår den från att vi inte behöver fler vårdplatser i framtiden än vad vi har idag. Det är ett antagande som vi menar är gjort utifrån en krass förhoppning snarare än vetenskap. De äldre blir fler och fler framöver, likaså barnen. Detta är grupper som behöver vården. Då kan framtidens sjukvård inte byggas för en mindre befolkning än vad vi faktiskt har. I utredningen sätts förhoppningen till den tekniska utvecklingen och att hemsjukvården ska kunna ta hand om sjuka äldre patienter i större utsträckning än den gör idag. Hemsjukvården är idag under lika hårt tryck som sjukvården i sig. Att hemsjukvården ska kunna ta detta ansvar utan stora satsningar på välfärden är inte så sannolik.

Utredningen utgår också från att Lund och Malmö inte behöver egna förlossningsavdelningar. Det håller inte vi med om. Alla födande ska ha en närhet till sin förlossningsavdelning och känna en trygghet i att hinna fram. Något annat är inte rimligt. Vi menar också att Malmö och Lund behöver egna dygnetruntöppna akutmottagningar.

En fortsatt utredning behöver också titta på hur vården ska organiseras. De styrsystem som har hämtats in från näringslivet och rakt in i sjukvården har åsidosatt hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om att människors behov ska styra. De ekonomiska drivkrafterna och “incitamentet” är alltför styrande. Så kan vi inte ha det.

Sjukvården står inför stora utmaningar framöver. Krisen i vården som vi ser idag beror på en borgerlig politik där resurserna till sjukvård och övrig välfärd har fått stryka på foten. Statsbidragen har minskat över tid och istället ersatts med mindre summor i tillfälliga satsningar. Detta är ohållbart. Att bygga nya sjukhusbyggnader löser inte detta problem, att bygga nytt gör att det överhuvudtaget finns sjukhus att vårda människor i, i framtiden.

Sjukvården behöver mer resurser. Att Skåne har Sveriges tredje lägsta regionskatt duger inte när vi ser att resurserna fattas. Att se till att alla bidrar via skattesedeln till en sjukvård åt alla är vägen fram. Regeringen behöver också göra stora satsningar på hälso- och sjukvården. Satsningar som kan möjliggöra att vi bygger en sjukvård för framtiden. En sjukvård där kvinnors hälsa tas på allvar, där alla sjuka äldre tas om hand med stor respekt och kunnande. En sjukvård där alla behandlas likvärdigt och plånbokens storlek inte spelar roll för när eller hur du får vård.

/Sara Svensson

Sydsvenskan skrev om detta också. Här kan ni läsa mer om det Sydsvenskan kallar “supersjukhuset“.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s