Bokslut efter åtta års borgerligt femklöverstyre

Tack fru ordförande, ledamöter, åhörare, press

Vänsterpartiet tillstyrker ansvarsfrihet för 2014, men är starkt kritiska till den förda politiken.

För det vi nu gör är att vi lägger åtta år av femklöverstyre bakom oss i Region Skåne. Årsredovisningen är facit. Årsredovisningen är ett bokslut där ideologiskt motiverade privatiseringar och ekonomiska ”effektiviseringar” bortom rimlighetens gräns har fått sätta agendan. I årsredovisningen ser vi resultatet.

Vi ser att de friska skåningarna blir friskare och att de sjukare blir sämre. Klyftorna ökar. Detta handlar om klass. Vi ser att människor med högre utbildning klarar sig bättre. De med lägre utbildning halkar efter. Vi kan läsa att:

”… Det är ungefär dubbelt så vanligt med otillfredsställda vårdbehov bland arbetslösa eller sjukskrivna män och kvinnor jämfört med högre tjänstemän.”

Skåne har på detta sätt blivit kallare och hårdare. Genom målmedvetna folkhälsosatsningar och satsningar på att bygga sjukvården bättre för alla skulle denna utveckling ha kunnat stoppas och vänts. Istället har vi fått ett hälsoval eller privata vårdcentraler som har gött en efterfrågan hos grupper i samhället som vet att efterfråga. Skåningarna med de stora behoven av vård står fortfarande och väntar på sin tur.

Vi kan läsa att personalen generellt arbetar i en alldeles för hög arbetstakt. En takt som på sikt sliter ut region Skånes medarbetare. Vi ser larm om medarbetare som stressar så att deras minne påverkas, koncentrationen blir sämre, svårigheter att koppla av när man väl är ledig. Anledningen är vårdtyngden och underbemanning. Och vi ser också detta i de stigande sjukskrivningstalen hos framförallt kvinnor. Detta är något som revisionen också anmärker på – det måste till kraftfulla åtgärder. Det är en skam att kvinnor på alla nivåer i sjukvården ska bära bördan av en välfärd som inte håller. Denna börda ser vi i den semesterskuld som regionen är skyldig sina sjuksköterskor och sina undersköterskor.

Resultatet stavas sjukskrivningar, men det stavas också kompetensflykt. Regionens möjlighet att rekrytera personal är svårare och svårare vilket vi återkommer till senare under dagen.

Vi kan läsa att vårdplatser är stängda. Vi kan läsa att överbeläggningar ökar och att patienter behandlas på fel avdelningar. Vi ser att kostnaden för inhyrd personal ökar.

Underskottet i sjukvården var förra året på 605 miljoner kronor om man räknar bort tillfälliga satsningar. 605 miljoner kronor smaka på det. Ett underskott som ligger kvar och tynger ner prognoserna för innevarande år också. Det är ett underskott som är lika stort som den oerhört otillräckliga skattehöjningen gjordes under förra året.

Den majoritet som är ansvariga för detta underskott har sedan mage att i pressmeddelande och debatter orera om den styrande minoritetens tillkortakommande efter några månader i ledning. Det är en ovärdig argumentation. Det är snarare dags för alliansens politiker att se verkligheten såsom den är. Sjukvården skriker efter mer resurser.

Och i ljuset av detta är det inte så märkligt att det är just måluppfyllelsen och följsamheten mot fattade beslut som brister och som ger anmärkningar från revisionen. För hur ska en organisation kunna effektivisera sina arbetsformer än mer – när kollegorna är sjukskrivna, vårdplatser är stängda och vårdkedjor har brustit i kölvattnen efter vårdvals”reformerna”? Och när sjukvårdsorganisationen görs om ovanifrån med allt för lite dialog, inflytande och medbestämmande. När den tid personal har för att ge lite extra i en del fall idag äts upp av vårdplatsplanering, koordinering och strulande IT-system. Det är mycket som behöver förbättras. S och MP har ett stort ansvar på sina axlar för att vända denna skuta.

Tack!

/Sara Svensson

Det talade ordet gäller. Du kan hitta videoinspelningen på Skånes hemsida.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s