Vänsterpartiet kräver svar kring “Hässleholmsförsöket”

Det är med stor förvåning och oro Vänsterpartiet tar del av Sydsvenskans rapportering om Region Skånes hemliga projekt för att jaga människor med funktionshinder.

Projektet verkar inte vara varken demokratiskt förankrat, etiskt prövat eller upphandlat enligt gällande lagstiftning. Detta är allvarligt. Metoder som dessa äventyrar förtroendet för vården i Region Skåne när ansvariga läkare blandar ihop olika roller. Region Skånes roll ska vara att hjälpa människor i behov av vård, aldrig att möta människor med misstro och dold övervakning.

– Det ska aldrig få vara någon tvekan om vilken roll man har som anställd när man möter patienter. Det är patienten och patientens behov som ska stå i fokus, säger Sara Svensson , gruppledare för Vänsterpartiet.

– Tillåter vi att det ömsesidiga förtroendet mellan patient och vårdande personal bryts är vi på ett sluttande plan där både vårdetik och patientsäkerhet äventyras, fortsätter Sara Svensson .

– Från Vänsterpartiets sida kräver vi nu ordentliga svar på hur detta projekt överhuvudtaget kunde startas. Vi vill också ha svar på hur S och MP tänker hantera detta framöver. Det är helt oacceptabelt att sjukvården misstänkliggör människor i behov av stöd, avslutar Sara Svensson.

Läs Sydsvenskans avslöjande här.

Här är den interpellation jag lämnat in med anledning av detta:

Vad händer med Hässleholmsförsöket?

Och S och MP:s svar: svar.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in sjukvården and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s