Reformpaus är inte vägen fram

Efter lite drygt fem månader vid makten har de styrande partierna i Region Skåne aviserat en reformpaus. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över rodret vid årsskiftet var svansföringen hög och en stor mängd reformer utlovades, satsningar på bland annat psykiatri, kvinnovård, kollektivtrafik och en offensiv personalpolitik. Av alla dessa löften blir det nu i princip ingenting. Effekterna av att styra regionen utan att ha majoritet börjar visa sig. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bara 62 av 149 mandat. Det pris de betalar för att få styra regionen är högt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer, eller tvingas välja, att bedriva en liberal mittenpolitik istället för att genomföra sina vallöften.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda med underskott på flera hundra miljoner kronor. Situationen är krisartad och kräver handling.

Det rådande läget har byggts upp under åtta år av blågrönt styre. Operationssalar är stängda, vårdplatser har dragits in och personalen är överbelastad. Allt drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Att spara sig ur en sådan situation går inte. Det kräver mer – inte mindre – resurser, och en ledning som vågar göra verklighet av sina vallöften.

Den som bor i Skåne betalar idag 10,69 kronor per beskattningsbar hundralapp till regionen. Det är lägre än de flesta landsting. En majoritet av svenskarna betalar gärna mer om pengarna går till sjukvården, enligt en opinionsundersökning av Novus.

När resurserna i vården är så knappa att folkhälsan ställs mot akuta underskott på sjukhusen är det resurserna som tryter, inte behoven. En sjukvård värd namnet skapas med solidarisk finansiering.

Den reformpaus som nu drivs igenom med ivrigt stöd från samma borgerliga partier som en gång skapade dagens situation blir i förlängningen dyr. Det som inte åtgärdas i tid växer till större problem.

Hur ska Region Skåne komma tillrätta med den rådande personalbristen om utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskor inte blir verklighet?

Hur ska nya invånare lockas till Skåne om inte kvinnor känner sig trygga när de ska föda?

Hur ska hela Skåne kunna leva om inte fler regionägda vårdcentraler startar?

Om de styrande politikerna i Region Skåne inte har svar på dessa frågor, förvandlas reformpausen till en fortsatt negativ nedåtgående spiral.

Trots den kritik Vänsterpartiet har mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de fattat ett antal beslut som går i rätt riktning och som på lång sikt kan gynna regionen. Till exempel är regionen på väg att ta tillbaka dialysverksamheten i egen regi.Ambulanserna ska också tillbaka och en del indragen kollektivtrafik ska återinföras. Bra är också att regiondirektören har bytts ut. Det borgar för ett annat, mer lyhört ledarskap. Hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att fortsätta med andra förändringar i samma anda hade regionen stått betydligt starkare om något år än vad den aviserade reformpausen leder till.

Det går inte att backa in i framtiden. Ska Region Skåne lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste det till ökade resurser. Så länge Sverige har en regering som inte höjer statsbidragen nämnvärt kan sådana resurser bara komma via en höjning av regionskatten.

Genom att våga höja skatten kan fler vårdplatser öppnas och reformarbetet få ny fart. Med fler vårdplatser kan en bättre arbetsmiljö för de anställda skapas, något som gör det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne. En positiv bieffekt blir att behovet av inhyrd personal minskar.

De kostnadsdrivande privata vårdvalen måste stoppas. De dränerar regionens ekonomi.

Med ett återstartat reformarbete kan en positiv spiral ta sin början och de som arbetar inom regionen känna tillförsikt.

Region Skåne måste ha en fungerande vård där både personal och patienter kan känna sig trygga. Vänsterpartiet är gärna med och driver på en sådan utveckling, men då krävs andra beslut än den reformpaus som nu är aktuell.

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

Debattartikeln är också publicerad på Sydsvenskan: “Av alla löften…

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in sjukvården and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s