Med anledning av ekonomin i Region Skåne

Igår, den 16 juni var det regionfullmäktige. Här följer mitt huvudanförande i debatten om den ekonomiska tertialrapporten för Region Skåne. Det talade ordet gäller (det hittar ni här: huvudanförande, 01.35 minuter in i sändningen).

Tack fru ordförande, ledamöter, åhörare, media

Jag vill börja med att yrka bifall på regionstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna.

Med det sagt så står vi mitt uppe i en sjukvårdspolitisk kris. Efter åtta år av femklöverstyre skenar underskotten i sjukhusförvaltningar. Efter alla år av besparingar, effektiviseringar, privatiseringar och osthyvlande så har vi nått vägs ände. Behoven i verksamheterna är enorma.

Samtidigt som den akuta krisen på vårdgolvet är smärtsamt uppenbar har vi samtidigt ett politiskt samtal som saknar all sans och vett. Det parti som förlorade 13 mandat i denna församling och fick underkänt på den förda politiken under de gångna åren har en svansföring som ger sken av att det innan valdagen förra året rådde en stämning av lugn och harmoni. Förlåt, men så effektiva har S och MP inte varit att de på egen hand lyckats skrapa ihop ett underskott på 800 miljoner kronor i sjukvården. Tiden för eftertanke borde ha varit här för länge sedan.

Samtliga sjukvårdsnämnder dras med stora underskott från tidigare år som de på grund av budgettekniska regler nu tvingas hantera. Underskott som inte beror på något annat än att de beordrats driva sin verksamhet med för lite resurser.

Från Vänsterpartiets sida kan vi bara beklaga att den nya ledningen nu inte klarar av att hitta vägar ut ur situationen utan fortsätter på samma väg med nedskärningar och besparingar som ingen tror går att genomföra. När S och MP vid årsskiftet tog över rodret var retoriken pompös och en stor mängd reformer utlovades. Satsningar utlovades på bl.a. psykiatri, kvinnovård, kollektivtrafik och en offensiv personalpolitik. Av alla dessa löften blir det nu i princip nu ingenting. Effekterna av att söka makten för makten skull börjar visa sig och priset för att försöka styra i minoritet blir högt.

Åtgärdsprogrammen på förvaltningarna är, om de lyckas, besparingar på hundratals miljoner kronor. Och reformpausen som nyligen beslutades är att backa in i framtiden. All forskning visar att det är genom förebyggande satsningar som vi kan bygga en bättre välfärd, det är nu pausat.

Istället borde den här församlingen titta på reformer som verkligen har bäring för en framgångsrik väg ur detta. Ett steg är att våga höja skatten och aktivt omfördela pengar till vården. Då hade vi fått pengar till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Med ett återstartat reformarbete kunde vi också skapat en arbetsmiljö där tillit till personal och riktiga påverkansmöjligheter finns. Tillsammans kan vi dra nytta av allas engagemang för att nå framåt. Om vi samtidigt sätter stopp för kostnadsdrivande vårdval, drar in på marknadsföring, skär ner på regionstyrelsens medel och fryser arvodena är vi en bit på vägen mot en omfördelning som ger fungerande vård där både personal och patienter kan känna sig trygga.

Denna utveckling är Vänsterpartiet gärna med och driver på för men då krävs andra beslut än nuvarande reformpaus och räddhågsenhet.

Då krävs det att vi ser att sjukvårdspersonalen på golvet behöver förutsättningar i form av ekonomiska resurser och kollegor för att kunna arbeta med att stärka kvaliteten och ge skåningarna ännu bättre vård. Det är något annat än talet om effektiviseringar och kostnadskontroll.

Bifall till RS förslag.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s