Skatteparadisfri region

På regionfullmäktige den 29 september diskuterades Vänsterpartiets motion om att Region Skåne ska bli en skatteparadisfri region. Motionen ansågs besvarad och S och MP kommer att titta på våra förslag i arbetet med ny upphandlingspolicy för regionen. Vi ville att den skulle bifallas. Här kommer mitt huvudanförande i debatten. Det talade ordet gäller.

 

Tack för ordet fru ordförande, ledamöter, åhörare och media

Vi som sitter här inne har ett stort ansvar att förvalta de skattepengar som ska finansiera vår gemensamma välfärd. Ansvaret är om möjligt större när vi väljer att upphandla eller lägga ut verksamheter bortanför det offentligas kontroll.

Ändå har vi en situation där majoriteten i de folkvalda rummen tycker att det är okej att skattepengar omvandlas till vinst i privata företags fickor. Folkopinionen till trots. Ändå har vi en situation där vi upphandlar verksamheter till lägsta pris trots att vi vet att resenärerna och personalen i kollektivtrafiken får betala ett väldigt högt pris. Ändå har vi en situation där regionen använder bemanningsföretag som utnyttjar sjuksköterskor med löner som är horribelt låga om en jämför med de kollektivavtal som råder på svensk arbetsmarknad.

Detta är en väldigt viktig motion. Och vi är förvånade över att S och MP intar en sådan avvaktande hållning som de gör här.

Det vi vill göra är att regionen initierar en egen utredning över hur stor andel skattemedel som går till vinst. Det handlar om hälsovalet, de specialiserade vårdvalen och det handlar om hela kollektivtrafiken.

Det vi också vill göra är att höja ribban för regionens egen upphandlade verksamhet och verksamhet i LOV-form. I form av land till land rapportering och i form av krav på kollektivavtal och sociala hänsyn. Vi lyfter även vita jobb-modellen. Här hänvisar S och MP till utredningar på EU-nivå och utredningar på andra myndigheter. Det räcker inte. I fallet med land-till-land-rapporteringen är det ju t ex så att den voteringen är klar om just rapporteringen. Det är en ohållbar linje att i förlängningen hela tiden avvakta vad andra gör. Någonstans måste regionen också kunna visa att så här vill vi göra. Det går att ta steg framåt i dessa frågor om en vill.

S och MP skriver att de ska beakta vår motion i arbetet med den nya upphandlingspolicyn. Jag hoppas innerligt att ni menar vad ni skriver. För i skrivande stund har vi företag som på uppdrag av Region Skånes skattebetalare betalar ut för låga löner till sjuksköterskor, har agerat på ockuperad mark i Israel, åsidosätter resenärernas trygghet och inte respekterar kollektivavtal. Och vårdjättar som placerar sina pengar i skatteparadis långt från Skånes horisont. Så kan vi inte ha det.

Bifall motionen.

Länk till debatten: Webb-TV från regionfullmäktige (Skatteparadisfri region diskuteras i punkt 12)

Länk till Vänsterpartiets motion: Skatteparadisfri region

Länk till S och MP:s svar på motionen: Svar

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in privatisering, Regionfullmäktige and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s