Prisökningar i kollektivtrafiken är att backa in i framtiden

Tisdagen den 24 november tog regionfullmäktige beslut om priserna i kollektivtrafiken. Alla partier utom vi i Vänsterpartiet är för en höjning av priset. Detta är ett svek mot alla skåningar som dagligen pendlar. Det är ett svek mot alla de som sliter för att få ekonomin att gå ihop. Jag undrar hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet legitimerar detta beslut, som motverkar ett samhälle och en välfärd som omfördelar resurserna och ett samhälle som stimulerar kollektivtrafik snarare än privatbilism.

Vi i Vänsterpartiet vill istället ha lägre priser och högre tillgänglighet. Vår lösning är att se till att finansiera vår gemensamma kollektivtrafik via skattsedeln. För att fler människor ska välja kollektivtrafiken måste den vara billigare än vad den är i dag. Vänsterpartiet vill att en allt större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna. Det är så man omfördelar samhällets resurser från rika till alla andra, från män till kvinnor och bygger ett solidariskt samhälle för alla. Det är att omfördela samhällets resurser på ett klokt sätt. När fler väljer kollektivtrafik framför bilen minskar vi klimatpåverkan, ökar trafiksäkerheten och får mindre luftföroreningar och buller.

Höjda priser i kollektivtrafiken slår alltid mot de med lägst inkomster. Det är kvinnor, unga, pensionärer, arbetslösa, ensamstående och folk med låg inkomst som får det tuffare när vår gemensamma välfärd och kollektivtrafik ska betalas via högre avgifter. Detta är inte en politik för rättvisa, jämställdhet och jämlikhet. Därför är det sorgligt att se att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu driver igenom en höjning av taxorna i den skånska kollektivtrafiken.

Höjningen innebär att JOJO-reskassa höjs med över 12 %. Höjningen innebär också att periodkorten blir dyrare och att det blir dyrare att resa över sundet. Sedan 1999 har priserna i kollektivtrafiken ökat med 47 %. Andra varor har under samma tid ökat med 21 %. Detta är en orimlig utveckling som nu S och MP fortsätter driva.

Beslutet slår mot de som använder JOJO-reskassa eller de som inte har behov av ett zon-kort. Det slår mot de kvinnor som tar bussen till förskolan när vädret är dåligt men annars cyklar. Detta slår undan anledningarna att åka kollektivt för de som idag ställer bilen de dagar de ska iväg en längre sträcka med jobbet. Detta är en dålig politik för jämställdheten, för miljön och för den ekonomiska rättvisan i Skåne. Kvinnor reser kollektivt i högre grad än män och har lägre inkomst. För ungdomar och äldre innebär höjda priser minskad rörlighet och ekonomiska begränsningar för hur ofta man kan resa. Att höja taxorna i kollektivtrafiken begränsar människors liv.

Vi vet att när priserna höjs så tar folk oftare bilen. Hur kan miljöpartiet driva igenom detta? Vi vet att när priserna höjs så begränsar politiken livet för ensamstående föräldrar med barn. Hur kan Socialdemokraterna driva igenom detta? Vi vet att när priserna höjs så drabbar det folk med lägre lön hårdare. Detta beslut är en politik för ett Skåne där människors möjligheter att resa blir färre och deras plånböcker tunnare.

Taxeökningar i kollektivtrafiken är att backa in i framtiden.

 

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in jämställdhet, kollektivtrafik, Regionfullmäktige, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s