Kom igen nu S – nu förbättrar vi Sommarkortet!

2013 lämnade Vänsterpartiet i Region Skåne in en motion om att låta en förälder ta med sig upp till tre barn på sitt sommarkort. Idag finns den möjligheten bara för vuxna som åker två vuxna med tre barn. Det är ett slag mot ensamstående föräldrar, som på inget sätt är rättvist. Motionen avslogs av alliansen och Miljöpartiet, men S var för den. Frågan är åter igen aktuell och jag hoppas att S använder sin ställning som styrande parti och genomför förändringen. 

Följande insändare är publicerad av mig och Ruzica Stanojevic, Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden i Kristianstadsbladet, 160129.

Vänsterpartiet önskar alla ensamstående föräldrar en bra sommar!

Kollektivtrafiken i Skåne har varit föremål för debatt så länge vi kan minnas. Priserna har sedan Skånetrafiken bildades 1998 ökat orimligt i förhållande till pris och löneökningar i övrigt.

Den enda ljusglimten som skåningar utan feta löner har haft har varit sommarkortet, där en får åka fritt i Skåne till ett fast pris. Trots att även priset på det tyvärr har höjts årligen har det relativt sett varit billigare att åka under sommaren och många familjer har kunnat upptäcka Skåne och ha mindre semestrar till ett överkomligt pris.

Sommarkortet bygger tyvärr på en kärnfamiljsstruktur av förlegade mått. Ensamstående föräldrar utesluts ur en viktig del av välfärden då familjerabatten bara gäller om två vuxna åker med. Är en ensam med sitt/sina barn blir det till att betala avgift för alla barn över 7 år. Som ensamstående är redan levnadskostnaderna högre när det gäller bostad, mat och andra löpande utgifter. Vi vill inte se att de skillnaderna ökar genom Region Skånes prissättning.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att minska skillnader i levnadsvillkor och möjliggöra för fler att aktivt ta del av samhället. I riksdagens budget fick t ex Vänsterpartiet igenom att underhållsstödet för ensamstående höjdes för första gången på många år. Under våren fortsätter vi detta arbete. Vi kommer aktivt driva på för att vårt förslag om att även ensamstående ska ha möjlighet att ta med upp till 3 barn när de reser med sommarkortet ska bli verklighet i Region Skåne. På så sätt kommer fler att kunna ha en meningsfull fritid under sommaren, fler barn kan besöka nya platser, fler familjer kommer att kunna variera sin sommar, fler kommer att ha råd och möjlighet att resa runt i Skåne.

För oss är det en självklarhet att välfärden ska komma alla till godo och då är det också självklart att ensamstående föräldrar inte ska exkluderas från den möjlighet som sommarkortet innebär.

*Sommarkortet har sett olika ut genom åren men är i dagsläget utformat så att resenärer kan resa inom Skåne för 625:- under perioden 15 juni-15 aug. Med två kort kan resenärerna ta med sig tre barn upp till 20 år.
Om ni håller med oss? Gå gärna in och skriv under namninsamlingen här: Sommarkortsrabatt även för ensamstående.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in kollektivtrafik and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Kom igen nu S – nu förbättrar vi Sommarkortet!

  1. Jöran Fagerlund says:

    Bra. Kämpa på. En helt orimlig konstruktion att det krävs två vuxna. Inte bara för ensamstående utan även för familjer med två vuxna. Kanske har de inte semester exakt samtidigt, kanske jobbar en skift, kanske åker en hem från utflykten lite tidigare för att börja med maten tills de andra kommer hem…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s