Just nu betalar patienter och personal ett högt pris

Den skånska sjukvården klarar sig inte med Sveriges lägsta regionskatt. Det är ett svek mot både patienter och personal.

Nyligen tog sjukvårdsnämnden Sund, som ansvarar för nordvästra Skånes sjukvård samt Trelleborg, beslut om flera besparingar, till exempel ska barndiabetesverksamheten flytta från Ängelholm till Helsingborg och få ett större upptagningsområde trots att den redan är överbelastad. Det är ett slag mot barns rätt till god sjukvård.

Den förvaltning som sjukvårdsnämnden Sund ansvarar för var den enda inom Region Skånes sjukvård som höll sin budget 2015. Men till vilket pris?

  •  Verksamheter flyttas och läggs ner för att den kortsiktiga ettåriga budget som gäller kräver det, inte utifrån en analys av människors behov av sjukvård.
  • Antalet sjukdagar per medarbetare ökar i hela regionen och är nu i snitt 19. Personalen arbetar sig sjuk i en allt för stressande och krävande miljö.
  • Antalet övertidstimmar växer.
  • Personal går till andra arbetsgivare.

Den skånska sjukvården har under många år varit underfinansierad. För lite pengar och för mycket fokus har legat på att mäta och driva igenom oförankrade beslut som ledningen tagit. År som alliansen och Miljöpartiet är ansvariga för.

Sjukvården behöver mer resurser för att kunna ge vård efter behov.

Sjukvården behöver mer resurser för att kunna genomföra förändringar som på sikt gör arbetet enklare för personalen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som nu styr Region Skåne måste vara tydligare med hur en god vård ska uppnås, stå för sin politik och vara beredda att driva den även om det innebär motgångar.

Sjukvården måste bort från att bara räkna sådant som lätt går att mäta och sätta patienternas behov i centrum.

Satsa på en god arbetsmiljö, arbetstidsförkortning och fler vårdplatser. Det kostar i början, men ger sjukvården bättre förutsättningar. Ett lyssnade ledarskap där medarbetare får möjlighet att påverka verksamheten är grundläggande för en bra vård.

Just nu betalar patienter och personal ett högt pris för en sjukvård med för lite resurser. Resultatet är hittills långa köer och omflyttningar, besparingar och kortsiktiga åtgärder för att få en underfinansierad sjukvård i ekonomisk balans.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig se att skatten behöver höjas. Det är dags att de går från ord till handling och inte låter sig styras bara för att få behålla sin maktposition.

Det är inte bara på regional nivå som omprioriteringar behöver ske.

Opinionsundersökningar visar att en stor majoritet av Sveriges befolkning gärna betalar mer skatt om de vet att resurserna går till vård. I SOM-institutets undersökningar framgår det att fler människor hellre ser höjd skatt än en försämrad service. Ändå vill inte landets socialdemokratiska och miljöpartistiska regering ändra i skattesystemet så att det omfördelar mer från rika till fattiga.

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

Peter Ahlbom, ersättare (V) sjukvårdsnämnd SUND

Debattartikeln är publicerad i Sydsvenskan den 7 februari 2016. Du hittar artikeln här: Just nu betalar patienter och personal ett högt pris för en sjukvård med för lite resurser

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s