Debattinlägg fullmäktige: årsredovisning 2015

160426 sara_rf_årsredovisningTack för ordet fru ordförande, ledamöter, åhörare, media

Med en av Sveriges lägsta regionskatter som förutsättning samt en sjukvård som har varit underfinansierad under väldigt lång tid har nu Region Skånes årsredovisning för år 2015 kommit. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr i minoritet och 2015 är det första bokslut som detta minoritetsstyre är ensamt ansvariga för.

Region Skåne har under 2015 präglats av återkommande besparingsbeting och åtgärdsplaner. Under hösten gjordes en ombudgetering för att dölja sjukvårdens underskott. Pengar har också flyttats från kollektivtrafik för att täcka underskott i sjukvården. För kollektivtrafikens del innebär detta att priserna höjts för tredje gången sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillträdde. Prisökningen på kollektivtrafiken ligger på 47 % sedan regionen bildades, medan prisutvecklingen i samhället i övrigt endast har legat på 21 %. Kollektivtrafikresenärerna blir straffade för en sjukvård som saknar resurser. Underskottet för sjukvården 2015 landar, trots en extra ombudgetering på 600 miljoner extra, på 239 miljoner kronor.

Årsredovisningen visar en sjukvård som är krisartad när det gäller tillgång till vård i rätt tid, rekrytering av personal, arbetsmiljö. Hundratals vårdplatser saknas. Detta påverkar så klart patientsäkerheten, vilket t ex akutrapporten som nyligen kom också framhåller. (Rapporten i sin helhet hittar du här: Översyn av den skånska akutsjukvården)

Man skriver att det ”framkommer en samstämmig bild som visar en mycket ansträngd arbetssituation där medarbetarna ej sällan upplever att patientsäkerheten äventyras.”

Anledningen till denna situation är ”en hög personalrörlighet bland sjuksköterskor, vilket ger sjunkande erfarenhet och ökning av timtid, mertid/övertid samt kostnader för inhyrd personal”. Detta är en negativ spiral som alla här inne borde ha som sin högsta prioritet att bryta. Akutrapporten är tydlig med att den viktigaste orsaken till att medarbetare väljer att sluta är den ansträngda arbetssituationen. Detta är också en kritik som revisionen framhåller.

Här borde fokus i den politiska debatten vara. Hur bryter vi denna situation? Vilka verktyg och åtgärder kan vi politiskt lägga fram för att förbättra situationen för alla medarbetare som varje dag går till jobbet med viljan att gör skillnad, göra sjukt friskt, lindra. För det är det årsredovisningen handlar om. Det är ett bokslut av det som varit för att kunna dra lärdomar framåt.

Istället för att titta på vad regionfullmäktige och politiken kan göra för att förbättra läget i verksamheterna – ge de bättre förutsättningarna att göra ett gott jobb så har regionstyrelsen nu på morgonen istället tagit beslut om än fler stoppade reformer, fler politiska beslut om besparingar i sjukvårdsförvaltningarna, och regiondirektören har aviserat tuffare krav för att få nyanställa. Beslut som S och MP förhoppningsvis tar av nöden dock ivrigt påhejade av allianspartierna, som t.o.m. ville kasta in en upphandling av nytt sjukhus så här på morgonkvisten.

Vänsterpartiet menar att det saknas resurser. Vänsterpartiet menar också att det är mycket som borde göras annorlunda. Det finns administration att spara på, det finns organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att få en fungerande sjukvård. Det är orimligt att regionen försöker styra ett universitetssjukhus på ett sätt som forskningen förkastat. Gigantisk stordrift är inte effektiv – varken för patienten, personalen eller ekonomin.

Det finns satsningar som borde till. Satsa på en hållbar arbetsmiljö. Satsa på rimliga arbetstider, kortare arbetstid. Organisera mänskligt hållbart. Det kommer att kosta i början, men ge resultat i längden. Vänsterpartiet har lagt en motion om arbetstidsförkortning på försök inom regionen. Det vore ett stort steg framåt och är också något som fler och fler landsting runt om i Sverige faktiskt börjar genomföra.

För det går att vända. Men det krävs att det görs ordentliga satsningar på en bra arbetsmiljö och en juste lönepolitik från regionens sida. En högre kostnad i början, men förutsägbart och billigare i längden. Billigare och bättre än alla besparingar som driver fler sjuksköterskor och läkare i famnen på pengahungriga bemanningsföretag. Billigare och bättre än alla besparingar som driver personalen in i långa sjukskrivningsperioder. Som ett brev på posten har också kostnaderna för bemanningsföretag ökat dramatiskt.

Det enskilt sorgligaste med årsredovisningen är statistiken över just sjukskrivningarna. De anställda kvinnorna i Region Skåne är i snitt sjukskrivna en hel kalendermånad/år. Så hårt arbetstempo är vårdens personal uppe i att de går sönder. Fysiskt och mentalt. Det är inget enkelt vi kan vifta bort. Utmattningsrelaterade sjukskrivningar ger effekter under väldigt lång tid.

Och här är också svaret till varför så många blir förvånande när siffran över antalet nyanställda under året kommer på tal. Att resultatet inte blir bättre. De hundratals nya kollegorna runt om i Skåne går bredvid eller arbetare med vikarier som täcker upp för sjukskrivna kollegor. Statistiken är en sak. Kompetensen som försvinner just nu i bemanningskarusellen, i sjukskrivningsspiralen neråt är inget regionen skaffar åter i en handvändning.

Revisionen lyfter fram orimligheten i regionens ekonomi när de beskriver hur budgeten faktiskt inte är rimlig i relation till den verksamhet som bedrivs. Sjukvården i Skåne är en av Sveriges billigaste per invånare. Och det räcker uppenbarligen inte till. Precis som flera av fackförbunden också säger.

Därför är jag glad att Vänsterpartiet i riksdagen förhandlat fram 10 miljarder till landstingen och kommunerna i Sverige. De hundratals miljoner som Skåne kommer att få årligen är välkomna, men de räcker samtidigt inte som läget ser ut nu.

Det regionen behöver göra framöver är att höja regionskatten. Detta skulle ge förutsättningar att arbeta långsiktigt med att förbättra sjukvården och arbeta för en arbetsmiljö som är hållbar och inte gör personalen sjuk. Tillfälliga satsningar som tillgänglighetspaketet kan ge kortsiktiga resultat men vid årets slut försvinner merparten av pengarna, och fortfarande saknas de strukturella förändringar som skulle krävas för att vända trenden och lyfta sjukvården i Skåne för invånarnas och personalens skull.

Tack!

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

(Detta är mitt huvudanförande i debatten kring årsredovisningen på regionfullmäktige 160426. Det talade ordet finns på http://www.skane.se i web-inspelningen från sammanträdet.)

Årsredovisningen kan du läsa här: Årsredovisning 2015.

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in kollektivtrafik, privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Debattinlägg fullmäktige: årsredovisning 2015

  1. Arenhag Anders says:

    Bravo, Sara!

    Skickat från min iPad

    26 apr. 2016 kl. 15:18 skrev Sara Svensson <comment-reply@wordpress.com>:

    svenssonsara posted: “Tack för ordet fru ordförande, ledamöter, åhörare, media Med en av Sveriges lägsta regionskatter som förutsättning samt en sjukvård som har varit underfinansierad under väldigt lång tid har nu Region Skånes årsredovisning för år 2015 kommit. Socialdemo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s