Ekonomiska besparingar – en tråkig följetong i Region Skåne

Den 12 maj var det möte med regionstyrelsen i Region Skåne. På dagordningen fanns bland annat fortsatta ekonomiska (besparings)åtgärder uppe. Ärendet finns här: Återrapport ekonomi.

Det ekonomiska läget är svårt. Den antagna budgeten för för 2016 saknar den skattehöjning som den skånska sjukvården och kollektivtrafiken så väl hade behövt. Sjukvården i Skåne är väldigt billig per invånare om vi jämför med övriga landet. Och resurserna räcker inte.

Nu ser vi istället kontraproduktiva beslut drivas igenom som kommer att slå hårt ute i verksamheterna. Det är beslut som med all sannolikhet kommer att göra det väldigt svårt att vända sjukskrivningstrenden eller minska bemanningsföretagens frammarsch i den skånska sjukvården.

Beslut av denna karaktär är också kontraproduktiva i den meningen att beslut som i nuläget kostar pengar men som sparar resurser på sikt kommer att stoppas. Ett exempel på detta är att inte satsa på verksamheter som möter asylsökande. Istället ska pengarna användas för att täcka underskott i slutet av året. Ett annat exempel är att alla projekt och planerade reformer uteblir. Det försvårar ett gott arbete ute i sjukvården.

I personalredovisningen framgår också att det fortfarande inte anställs t ex medicinska sekreterare, medan handläggare i ledningsfunktion ökar. Denna trend måste vändas. Det är vårdpersonal vi behöver fler av inte en större byråkrati. (Personalredovisningen kan du läsa här: personalkostnadsutveckling.)

Den enda satsningen som ska fortlöpa är tillgänglighetssatsningen. Den kanske kommer ge lite resultat, men är inte heller den långsiktiga satsningen på en god arbetsmiljö, fler vårdplatser och god personalpolitik som sjukvården är i behov av. Resurserna försvinner ju nämligen till stor del vid årets slut. Satsningen bygger också bl.a. på extra-timmar från personal som redan är pressade. Personal som nu också signalerar att man inte orkar arbeta även dessa extratimmar. Denna onda spiral måste brytas.

Det är när den bryts – genom medvetna satsningar på framförallt personalen och fler vårdplatser som regionen också kan se ekonomiska vinster i form av t ex sänkta sjukskrivningstal och bättre tillgänglighet för patienterna.

Regiondirektören har tagit beslut om att begränsa rätten för underställda chefer att anställa. Detta riskerar att sätta käppar i hjulet för verksamheternas utveckling på ett sätt som inte är bra. För att vända trenden behövs ekonomiska satsningar nu för att på sikt nå balans.

/Sara

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s