Bemanningsbolaget Orange i Region Skåne

Under några veckor har bemanningsbolaget Orange åter igen varit i mediernas blickfång. Dagens Arenas artikel om Orange personalvillkor kan du läsa här: “Slavlöner för utländska hyrsköterskor”: .

Idag lämnade jag in en interpellation till den politiska ledningen i Region Skåne med anledning av att regionen har ett pågående avtal som tecknades i januari.

Interpellationen kommer att behandlas på regionfullmäktige den 20 juni:
Universitetssjukhuset i Skåne har under året återigen slutit avtal med bemanningsföretaget Orange. Orange är ett skandalomsusat företag som anställer sjuksköterskor till villkor som understiger de kollektivavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. En jurist från LO betecknar Orange avtal som “ren människohandel” om de uppgifter som olika oberoende tidningar rapporterar om stämmer.

Frågan om att anlita Orange som bemanningsbolag var uppe till debatt redan förra mandatperioden. Efter en hel del medial uppmärksamhet och kritik från facken lämnade socialdemokraten Daniel Hedén in en interpellation med tre frågor som den borgerliga alliansen aldrig svarade ordentligt på. Att ett nytt avtal tecknats aktualiserar frågeställningarna från den interpellationen. Vi skulle vilja ha svar på dem:

– Hur kontrollerar Region Skåne vilka anställningsvillkor inhyrd personal har?
– Kan du garantera att Region Skåne inte anlitar sjuksköterskor som blir utnyttjade alternativt står i en osund beroendeställning till sin arbetsgivare?

Att den borgerliga alliansen använde detta bolag var illa nog, men att det har fortsatt under Socialdemokraterna och Miljöpartiets minoritetsstyre är djupt oroväckande. Vi i Vänsterpartiet är förfärade över att detta tillåts fortsätta.

Mina frågor till Anna-Lena Hogerud är därför:

Hur kontrollerar Region Skåne vilka anställningsvillkor inhyrd personal har?
Kan du garantera att Region Skåne inte anlitar sjuksköterskor som blir utnyttjade alternativt står i en osund beroendeställning till sin arbetsgivare?
Har Region Skåne kontrollerat att skatt och sociala avgifter betalas in för den personal som anlitas?
Kan Region Skåne garantera att all inhyrd personal får ut en lön som motsvarar villkoren i ett svenskt kollektivavtal?
Kommer Region Skåne fortsättningsvis att teckna avtal med bemanningsbolag som inte har kollektivavtal eller motsvarande villkor för sin personal?
/Sara Svensson

 

Uppdatering: Interpellationen debatterades i regionfullmäktige den 27 september 2016. Här är det skriftliga svaret som jag fick av socialdemokraten och regionrådet Joakim Sandell – Svar på interpellation om bemanningsföretaget Orange.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s