Tertialrapport och sjukvårdens underskott i Skåne

Region Skåne levererar en väldigt billig vård i landet till invånarna här i söder. Och det är uppenbart att det inte räcker till. Årets budget saknar den skattehöjning som den skånska sjukvården så väl hade behövt, en skattehöjning som medvetet blockerades av de borgerliga partierna och SD. Vi ser långtidsprognoser som förskräcker, som visar upp hur lite resurserna vi har nu till vår gemensamma sjukvård faktiskt räcker till. Vi behöver överge fixeringen att Sveriges lägsta regionskatt är något att ha. Omtanken om varandra och allas rätt till god vård är långt viktigare.
Det är en nedslående bild som målas upp med ständiga “effektiviseringsåtgärder” som drabbar både patienter och personal i tertialrapporten. Trots alla försök från Socialdemokrater och Miljöpartister att spara sig ur problem visar detta sig fruktlöst. Kombinationen av besparingar och effektiviseringar och avgiftshöjningar är fel väg att gå. Små nålstick och lite helhetslösningar.
Jag tänkte uppehålla mig vid två saker. Dels den alarmerande utvecklingen av sjukskrivningarna och dels sjukvårdens organisation och resursbrist.
Sjukskrivningstalen fortsätter att öka. I synnerhet hos kvinnliga anställda. Bara under årets tre första månader har sjukfrånvaron bland kvinnor ökat med 6 % jämfört med förra året. Vi kan inte fortsätta på nuvarande väg med ständiga nedskärningar. Stress, press och ständiga effektiviseringsförsök sliter helt enkelt sönder personal. Vi måste välja en ny väg och se att personalen måste få kosta för att vården skall fungera.
Och då menar jag inte att vi ska fortsätta göda privata bemanningsföretag. Jag menar att vi ska satsa på den egna personalen. På goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Det är inte raketforskning. Det finns vetenskap bakom statistiken att personalminskningar ett år ökar sjukskrivningarna cirka fem år senare. Folk klarar omställningar i nuet, men det sliter sönder dem på sikt. Därför är det så centralt att inte göra om misstag från förr. Låt personalen kosta nu. Riktiga anställningar, goda villkor, bra ledarskap, förbättrad organisation. Ständiga effektiviseringsåtgärder som varit mantrat nu sliter sönder i nuet och på sikt.
Jag vill också lyfta fram att vi faktiskt ska gå till botten med vad Skånevård 2.0 faktiskt har gjort med den skånska vården. Jag menar att det är dags nu. Det är dags att utvärdera och diskutera framåt. Vad behöver vi istället?
Revisionen påpekar det upprepade gångar, medborgare gör sina röster hörda och personalen tröttnar. Det är uppenbart att resurserna är för knappa, men det är också uppenbart att organisationen, förvaltningarna, storleken på SUS – ja själva strukturen slukar pengar.
Detta är en konsekvens av olika saker. Dels att sjukvården i allt högre grad är marknadsutsatt. Möjligheten hos vårdgivare att locka patienter som efterfrågar vård just hos dem är en struktur som har omvandlat vården till att underprioritera människors behov. Men det är också så att en förvaltningsstruktur med den gigantiska överbyggnad vi ser idag inte är rimlig. Lyssna på revisionen. Utvärdera Skånevård 2.0. Hur har medborgarna gynnats/missgynnats av detta? Vad kan vi göra istället?
Och med detta yrkar jag på att lägga tertialrapporten till handlingarna.
Tack.
/Sara Svensson

PS! Vänsterpartiet var motståndare till sammanslagningen av SUS och Skånevård 2.0.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s