Behovet av tolkar måste fixas

I Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad har det under en tid varit reportage om rätten till tolk i vården. Ni kan läsa om artiklarna här: Så kan tolkbristen lösas och Så blev Malmöföretaget störst bland tolkjättarna.

Jag och Elin Rutqvist, ersättare (V) regionfullmäktige har skrivit om tolksituationen där vi lyfter behovet av att faktiskt se tolkarna som en del av vården. Regionen behöver anställa egna tolkar i mycket högre utsträckning! Läs gärna!

Rätten till tolk är grundläggande

De senaste veckornas artiklar i sydsvenskan har satt fingret på tolksituationen inom offentlig sektor. Från Vänsterpartiets sida välkomnar vi att denna diskussion nu lyfts upp på dagordningen. I dagens mångfacetterade värld där långt över 150 språk talas i regionen blir personalens språkkunskaper och rätten till tolk grundläggande frågor. I synnerhet i en så pass kritisk och privat kontakt som den med sjukvården är det av största vikt av patienten och personal kan göra sig förstådda med varandra. Eventuella missförstånd kan leda till både dyra felbehandlingar och stort lidande för den enskilde. Rätten till tolk är en naturlig del av vården och som en av grunderna i en vård efter behov där alla på lika villkor kan förmedla sina behov.

När nu ett nytt avtal tecknats för de kommande årens tolkförmedling är vi positiva till att region Skåne bestämt sig för att börja ge rimligt betalt åt de som utför tolkuppdragen men vi är tveksamma till att man ensidigt förlitar sig på tolkförmedlingar för att utföra uppdraget. En högre ersättning innebär att fler tolkar ges en rimlig chans att leva på sitt yrke och därmed stannar kvar för att få den yrkeserfarenhet som är så viktig inom många av vårdens yrken. Låg ersättning och otrygga arbetsförhållanden leder till en ständig jakt på ett annat arbete med fast inkomst och rimliga arbetstider. En jakt som i sin tur spär på den tolkbrist vi sett länge och medför att erfarna tolkar lämnar när de får erbjudande om ett fast jobb. Höjningen av ersättningen är därför ytterst välkommen och något som på sikt kommer att leda till bättre kvalitet.

Vi har dock svårt att förstå varför man inte prövar andra vägar än upphandling med det fåtal tolkförmedlingar som finns. Att Region Skåne sluter avtal med en tolkförmedling för att klara de många mindre språk där enbart enstaka besök görs är fullt förståeligt och säkert också den väg som ger bäst resultat. Men för många av de större språken finns ett ständigt behov inom vården och då borde Region Skåne undersöka möjligheten att anställa egen personal. Fasta anställningar skulle kunna innebära en möjlighet till schemalagd närvaro på avdelningar med stort tolkbehov, kompetenshöjande vidareutbildning samt en kunskap om kompetensen hos den tolk som kommer, något som inte alltid är fallet idag.

Vänsterpartiet menar även att huvuddelen av alla tolkuppdrag bör göras av fysiskt närvarande tolkar så att alla typer av kroppsspråk och nyanser i en dialog inte går förlorade. Utredningar från bl.a. domstolsverket gör klart att telefontolk är ett sämre alternativ som bara skall användas i undantagsfall såsom akuta situationer när en tolk inte hinner fram eller vid samtal av så pass privat karaktär att en tredje person i rummet kan störa.

Sammantaget vill vi därför föreslå att den nu genomförda upphandlingen kompletteras med en egen pool av offentligt anställda tolkar som kan användas av hela den skånska sjukvården och att avtalet med tolkförmedling endast utnyttjas i de fall där ingen tillgänglig anställd tolk har kompetens i det aktuella språket.

Sara Svensson (v), gruppledare i regionfullmäktige

Elin Rutqvist (v), ersättare i regionfullmäktige

På regionfullmäktige på tisdag den 27/9 kommer även Elins interpellation om tolksituationen upp. Interpellationen kan ni läsa här: Tolkning inom Region Skåne.

 

 

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Behovet av tolkar måste fixas

  1. insafali737 says:

    Tolkpartner erbjuder kvalitativa tolk- och översättningstjänster i hela Sverige. Varsågoda att kontakta oss idag för bokning av tolk!

    Tolkförmedling

  2. insafali737 says:

    Tolkpartner erbjuder kvalitativa tolk- och översättningstjänster i hela Sverige. Varsågoda att kontakta oss idag för bokning av tolk!

    Beställ Tolk Skåne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s