Förkorta arbetstiden – kom igen nu!

Idag har regionfullmäktige debatterat Vänsterpartiets motion om att göra försök med förkortad arbetstid. Vi föreslog att vi skulle göra några försök runt om i Skåne för att kunna förbättra arbetsmiljön och göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

Motionen fick avslag. Men kampen för en kortare arbetstid fortsätter. 40 år sedan sist. Vi tänker inte ge oss.

Här följer mitt huvudinlägg i debatten.

Regionen står inför en gigantisk utmaning. Att regionen ska vara och bli en attraktiv arbetsgivare. Det är denna bakgrund som motionen ska ses genom.

Efter ett knappt år får vi så ett svar på vår motion. S och MP ville besvara den. I sitt ursprungliga förslag framgår det att de ser fördelar med att korta arbetstiden. Något annat vore ju förvånande eftersom det är partier vars företrädare egentligen är för en sänkt normalarbetstid. På regionstyrelsen välter sedan alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna svaret och röstar igenom ett avslag. Det är väl egentligen inte heller så förvånande. Vi har tex moderaterna – som har motsatt sig varje arbetstidsförkortning genom tiderna med argument som att företagen kommer fly fältet. Något som än så länge inte har hänt – så klart. Sanningen är ju idag den motsatta. Toyota, IT-bolag och flera andra exempel i den privata sektorn använder ju idag förkortad arbetstid både för att effektivisera produktionen och för att locka arbetskraft. 

Men detta försvårar ju debatten. Jag vet inte riktigt vem jag debatterar emot.

S och MP hävdar att vi måste invänta resultaten av försöken i t ex Svartedalen innan vi gör något själva i Skåne. Resultaten har ju börjat komma. I ert svar hävdar ni att det enbart är den självskattade hälsan som förbättras. Så är ju inte fallet. På just Svartedalens äldreboende ser vi ju att sjukskrivningsdagarna också minskar i den halvtidsrapporten som finns. Och i sig så är ju den hårda linje ni drar mellan självskattad och ”objektiv” hälsa löjeväckande. Kvinnor idag har sjukskrivningstal som skjuter i höjden. Det är klart att den självskattade hälsan och vad man upplever sig må och klara av i hög utsträckning påverkar ens ”objektiva” hälsa också. Om personalen känner sig piggare, så är man ju det. Detta resonemang blir ju mer filosofiska än verksamhetsnära så att säga.

S och MP hävdar också att regionen redan har arbetstidsmodeller. Och det är ju sant. Men de omfattar inte alla i regionen och de kortaste arbetstidsmodellerna handlar ju framförallt om dem som arbetar treskifte. Vi har i regionen mängder av personal som arbetar längre arbetstid än så som arbetar tvåskiften. Slitsamma tvåskiften.

I Mölndal har man också 6h arbetsdag på en operationsavdelning där. Resultaten är att effektiviteten har ökat för patienterna och har blivit bättre för personalen.

För oss i Vänsterpartiet är detta en viktig fråga. Idag har vi en belastning i vården som gör att framförallt kvinnor arbetar sig sjuka. Vi har sjukskrivningstal som pekar på att det snarare är organisationen som är sjuk. Detta måste vi som politiker titta på och göra något åt. Att korta arbetstiden är ett ypperligt bra sätt att göra detta på. Deltidsrapporterna från t ex Svartedalens äldreboende visar att personalen orkar mer både på jobb och på sin fritid. Deltidsrapporterna pekar på minskad sjukskrivning.

Och om dessa resultat finns, varför inte försöka i Skåne? Vi har ju just nu en situation där många av de nya som anställs i vården nu enbart går åt till att täcka upp för långtidssjukskrivningar? Ett mer rationellt sätt att hantera detta vore ju att satsa medel på att införa detta på några olika ställen i Skåne för att se hur arbetstiden kan förbättra för både vården och personalen. Detta är en fråga om den arbetsmiljö som finns, om att faktiskt kunna locka sökande till de tjänster som utlyses och det handlar om att bygga ett mänskligt arbetsliv.

Bifall till motionen.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s