Delårsrapport: nej till anställningsstopp

 

161024_budgetdebatt_sara-svensson-2Tack för ordet herr ordförande, åhörare, ledamöter och media,

I delårsrapporten som vi nu debatterar framgår det med all önskvärd tydlighet att budgeten för innevarande år faktiskt inte täcker de behov sjukvården i Skåne har. Prognosen är just nu på cirka 700 miljoner kronor i underskott för sjukvården. Behovet av en skattehöjning är uppenbar. Det går inte att spara sig ur denna situation. Underskottet i sjukvården har varit återkommande under lång tid. De fanns även under alliansens tid och bland annat ett anställningsstopp infördes 2012 för att så att säga ”åtgärda de ekonomiska problemen”. Detta gav så klart än större problem, problem som vi idag försöker handskas med och kan läsa om i princip varje dag i tidningarna. Personal som inte orkar mer, som söker sig till andra arbetsplatser, som sjukskrivs, som säger upp sig.

Vi ser i delårsrapporten att sjuktalen fortsätter öka, att bemanningsföretagen, trots bra beslut om restriktivitet i användandet av dem, fortsätter att tälja guld med smörkniv i den offentliga vården. Vi kan läsa att av alla de som säger upp sig från regionen så anger merparten att ledarskapet, lönen och arbetets organisation är huvudanledningar till att man söker sig vidare. Och i det läget så hotar S och MP med anställningsstopp. Det är så att man baxnar.

Det som krävs är ju istället stora satsningar på den skånska sjukvården. Satsningar som förmår vända denna trend, som förmår bygga en arbetsmiljö som håller och som förmår anställa fler med rätt kompetens så att vi kan öppna upp de över 400 vårdplatser som stängts sedan 2009. Det återkommer vi till senare i budgetdiskussionen.

Det är alltså så illa nu att man trots de avskräckande effekterna av anställningsstoppet som infördes på SUS under förra mandatperioden, nu är beredda att gå vidare med att titta på anställningsstopp framöver om underskotten inte minskar. Dessa beslut sliter sönder den skånska sjukvården.

För så här var det fullmäktigeförsamling, åhörare och media. Någon timme innan regionstyrelsen skulle ha möte damp det ner nya handlingar på bordet som handlar om årsredovisningen. Det var det reviderade förslaget till beslut med anledning av årsredovisningen. Där hade beslutsförslagen utökats med 3 beslutspunkter till. Punkter som till stora delar berör ekonomisk restriktivitet. En del självklarheter som att göra konsekvensanalyser av t ex ekonomisk påverkan innan beslut, men även andra mer abrupta förslag. S och MP föreslog 1,5 timme innan mötet började att besluta att uppmana sjukvårdsnämnderna att de borde överväga anställningsstopp om inte ekonomin bromsades. Detta är ett hårt beslut oavsett när Henrik Fritzon hade lyft det, men ännu mer så när de försöker smyga igenom det utan möjlighet till diskussion varken på arbetsutskottet och i styrelsen. Det är faktiskt allt annat än acceptabelt.

För oss i Vänsterpartiet är det främmande, med anställningsstoppet från 2012 i färskt minne att bifalla dessa att-satser. Jag vill därför yrka avslag på att-sats 2-4.

Och om vi då tar och tittar på det anställningsstopp som infördes på bland annat SUS 2012. Vad innebar det? Jo det innebar att sjukdomsfrånvaro inte fick ersättas, vikariat fick inte förlängas, pensionsavgångar och föräldraledigheter ersattes inte. ST-läkare som hade fullgjort sin utbildning fick inte anställas. Personalen gick på knä och sjukfrånvaron blev alarmerande hög på många platser. Kompetensflykten var ett faktum när personal sa upp sig. Detta är en situation som i mångt liknar den vi har idag. Och vet ni vad – det är inte så konstigt. Forskningen kring bland annat sjukskrivningar visar att personalen visst klarar av att bita ihop ett tag, men sen kommer effekterna i form av ökade sjukskrivningar och än större personalflykt. Det är ju bland annat den situationen vi står i idag.

Att S och MP ser hotet om ännu ett anställningsstopp som en väg ur denna redan kaotiska situation övergår mitt förstånd. Det är faktiskt chockerande.

2013 kritiserade Socialstyrelsen regionen för att ha infört anställningsstopp utan riskanalyser över huvud taget. Berättigad kritik. Om man läser vidare och vill lära sig mer om vad anställningsstoppet innebar så är regionens egen revision en gedigen källa till kunskap. Där hittar man tunga konsekvenser i revisionsrapporter från t ex mars 2015. Där skriver de att personalen beskriver sin arbetssituation som ”överansträngd och ork och motivation börjar tryta med växande oro för patientsäkerheten”. Revisionens skriver vidare att personalen beskriver en ”oro över bilden utåt av SUS som arbetsgivare med omorganisationer, anställningsstopp, och överexploatering av personal.”

Och i en revisionsrapport från december utvecklar revisionen detta och skriver att de två enskilt största anledningarna till problemen idag är det införda anställningsstoppet samt nerdragningen av vårdplatser på just SUS. De skriver att ”dessa åtgärder har medfört en situation under 2014 och fortsatt under 2015 med brist på kompetenser särskilt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inklusive barnmorskor samt brist på vårdplatser. Erfarna medarbetare har slutat genom pensionsavgång och på grund av upplevda brister i arbetsmiljön. Nyutexaminerade medarbetare har inte på kort sikt kunnat fylla tappet i kompetens och det krävs introduktion och ”bredvid-gång” som tar resurser från erfarna medarbetare.”

Och det är hot om ännu ett anställningsstopp som nu S och MP i elfte timmen presenterar som en lösning på de ekonomiska problem som regionen står inför. Detta är ett slag i magen på att 34 000 medarbetare som varje dag går till jobbet i regionen och gör sitt yttersta för att vårda de av oss som är sjuka. Och det är ett svek mot den politik ni sa att ni skulle föra innan valet, där ni argumenterade för hävda anställningsstopp.

Och jag läser i alliansens protokollsanteckningar att de ”välkomnar” denna klarsynthet från S och MP – att de överväger anställningsstoppet. Och jag tänker – lär de sig aldrig.

Det är dags att vakna nu. Det är dags att inse att vården behöver mer resurser. Inte genom budgettekniska hitte-på-lösningar som i alliansens budget, eller i smygbesparingar som i S och MP:s alternativ B-budget. Det som krävs är en rejäl skattehöjning. Det är skåningarna, personalen och sjukvården värda.

Och med det sagt yrkar jag åter igen avslag till att-sats 2-4 och i övrigt bifall till att lägga delårsrapporten till handlingarna.

Tack för ordet!

—————————

Detta är mitt inlägg kring delårsrapporten som diskuterades på regionfullmäktige idag, den 24 oktober 2016.

Revisionsrapport från december 2015: Förvaltningarnas förmåga att klara sina mål.

Revisionsrapport från mars 2015: Region Skånes styrning.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s