Meddelarfriheten är grunden – bort med tystnadskulturen

På tisdag är det regionfullmäktige. Då ska vi bland annat diskutera min interpellation om tystnadskulturen i Region Skåne. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att den grundläggande meddelarfriheten ska gälla och att alla som jobbar i regionen ska kunna prata om sin arbetssituation utan risk för anmärkning och hot från chefer. Detta är absolut grundläggande i en offentligt styrd verksamhet.

Svaret från Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer i samband med mötet. Har du kommentarer på interpellationen så får du gärna höra av dig till mig eller svara här.

Mvh Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 

Tystnadskultur

Att en tystnadskultur tilläts breda ut sig i de senaste två mandatperioderna är väl knappast en nyhet för något. Resultatet förskräckte i form av missförhållande som inte kom fram och personal som lämnade vården helt och hållet då de förlorade förtroendet för Region Skåne som arbetsgivare.

Med en ny ledning sedan valet har det signalerats villighet att göra upp med denna tystnadskultur men tyvärr kommer fortfarande oroande signaler om att den finns kvar och att tilliten mellan personal och chefer haltar. Det är viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Skåne måste förändras så att det upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

I sammanhanget är det också viktigt att fokusera på skyddsombudens roll och även om det inte finns någon uppföljning specifikt för vården eller Region Skåne kan Kommunals siffror från LOs senaste rapport i ämnet fungera som en fingervisning om vilka problem som förekommer. Bland Kommunals skyddsombud känner sig 9 % motarbetade av sin arbetsgivare, 27 % upplever sig ha blivit hindrade i sitt uppdrag och 12 % säger sig ha blivit trakasserade genom bl.a. sämre löneutveckling och sämre schema. Även om dessa siffror inte kan föras över rakt av så signalerar de problem som tillsammans med tystnadskulturen försvårar ett konstruktivt arbetsmiljöarbete och möjligheter för inflytande över sin egen arbetsplats

Mina frågor till Amela Hodzic är därför:

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Skåne?

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att stärka skyddsombudens roll i organisationen?

Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer inte fastnar på mellanchefsnivå?

 

Uppdatering (161207): Socialdemokraternas ordförande Amela Hodzic lämnade följande skriftliga svar till regionfullmäktige – Svar Tystnadskultur.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Meddelarfriheten är grunden – bort med tystnadskulturen

  1. Gustav Åhs says:

    En tystnadskultur är skadlig för alla delar av en verksamhet. För anställda som måste arbeta i en förtryckande miljö, för verksamheten som blir lidande och även för chefer som blir underinformerade. Den måste motarbetas för alla inblandades skull, om några egon måste lära sig konflikthantering i processen är det en bonus.

    • svenssonsara says:

      Jag håller med. Och i Region Skåne med så många organisatoriska utmaningar när det just gäller t ex antalet chefsled och underinformation, parat med tystnadskultur. Det är oerhört problematiskt. Mvh Sara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s