Vänsterpartiet föreslår mer demokratiska styrformer

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadstänkandet inom välfärden. I en motion som idag lämnas in till både Regionfullmäktige Skåne och Kommunfullmäktige i Malmö föreslår Vänsterpartiet att nuvarande styrmodell, New Public Management, ersätts med mer demokratiska styrformer.

New Public Management infördes i hopp om att effektivisera välfärden. Studier visar dock att denna marknadsanpassade styrmodell inte passar i välfärden. Kontroller och detaljstyrning gör att de administrativa kostnaderna stiger. Personalen får allt mindre inflytande över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid och ohälsan ökar. Kvaliteten påverkas negativt av att mätbara resultat premieras medan mer svårmätbara omsorgsvärden inte uppmuntras. Välfärden kan inte styras på samma sätt som en bilfabrik, välfärden måste styras efter de behov som finns och utifrån professionens kunnande.

– Byråkratin bara sväller och sväller på bekostnad av det som är välfärdens kärnverksamhet. Det råder rapporteringshets. Vi borde fokusera mer på ökat personal- och medborgarinflytande och mindre på att kvantifiera och följa upp tusentals mål och indikatorer, säger Gunilla Ryd (V), Malmö kommunfullmäktige.

– Istället för checklistor och pinnsystem borde välfärden styras utifrån medborgarnas behov. Tilliten till professionen måste återupprättas. Genom att avskaffa New Public Management som styrmodell kan Malmö och Skåne gå före i att göra välfärdsyrkena attraktiva. Jag hoppas att vi kan få med oss Socialdemokraterna och Miljöpartiet på detta, säger Sara Svensson (V), gruppledare i regionfullmäktige.

Det saknas inte konkreta förslag på mer funktionella och demokratiska styrningsmodeller än New Public Management. Kommunal har tagit fram ett flertal rapporter med alternativ styrning (Styrning för välfärdsproffs). Läkarsällskapet har fört fram förslag om hur vården skulle kunna styras mer ändamålsenligt och mer effektivt. Köpenhamns Socialborgarråd introducerade ett nytt styrsystem inom hemtjänsten som haft goda effekter. I Norge finns Modellkommunmetodiken och en del begränsade försök har gjorts på olika ställen i Sverige.

– Det är dags att överge New Public Management. Välfärden är inte en marknad och kan inte styras som en marknad. För en bil spelar det ingen roll vem eller hur många som monterar ihop delarna. För en gammal människa spelar det roll hur många olika personer ur hemtjänsten hon möter i sitt hem, säger Gunilla Ryd.

– Jag hoppas att marknadstänkets tid är förbi i välfärden och på en ökad demokratisering som kan leda till att kvaliteten förbättras och att personalen mår bättre, säger Sara Svensson.

Motionen i sin helhet: Nya styrformer av regionens verksamheter.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s