Nationell tandvårdsreform behövs för allas tandhälsa

I lördags var en debattartikel publicerad av mig i Kristianstadsbladet angående Folktandvården i Skåne och människors tandhälsa. Den artikeln var ett svar på Moderaternas artikel där de vill höja priset i Folktandvården. Ni kan läsa deras inlägg här: “Fler riskerar sämre tandhälsa om folktandvården inte får höja taxorna“. Mitt inlägg som handlar om både behovet av en nationell tandvårdsreform och behovet av att demokratisera styrningen av folktandvården i Skåne kan ni läsa nedan. 

Nationell tandvårdsreform behövs för allas tandhälsa

Skillnader i politik mellan höger och vänster blir väldigt tydliga när man läser Moderaternas debattinlägg om folktandvårdens framtid här i Kristianstadsbladet den 21:a januari. Insändare fokuserade ensidigt på Folktandvården AB och dess ekonomiska väl och ve, samtidigt som inte ett ord skrivs om de människor som skall betala de höjda avgifterna. Människor som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop och noggrant räknar på vilken tandvård man har råd att betala, vad man måste avstå ifrån eller i vissa fall till och med känner sig tvungna att låna till. Som Vänsterpartist stöter jag alltför ofta på den skam människor känner när deras dåliga tänder återigen blivit en tydlig klassmarkör mellan de som har och de som inte har. Skillnaden mellan höger och vänster är tydlig. För oss i Vänsterpartiet är rätten till tandvård viktig och ska inte handla om hur stor bankbok och lön man har.

Mycket hellre än att diskutera folktandvårdens frihetsgrader som bolag och möjlighet att agera på en marknad, behöver vi diskutera hur vi kan göra tandvården tillgänglig för alla. I denna diskussion kan vi givetvis även diskutera öppettider men vi behöver också lyfta ansvaret att finnas kvar på mindre orter samt först och främst hitta vägar att sänka avgifterna på den tandvård människor behöver. Stora delar av denna diskussion kräver en nationell tandvårdsreform som i slutändan ser till att tänderna blir en del av kroppen och ingår i den vanliga hälso- och sjukvården, men fram tills detta sker behövs ett stort fokus på att hålla priserna nere.

En av de första saker som behöver göras är att ta bort det avkastningskrav som idag finns på folktandvården. Detta avkastningskrav är inget annat än en väg att finansiera övrig regional verksamhet genom räkningen för tandvård. Därefter behöver vi avveckla försöken att leka bolag och återgå till en demokratisk styrning där folkvalda har insyn och mandat att i en öppen process bestämma utvecklingen för tandvården i Skåne. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha tydligt fokus på prispress för den enskilda patienten, en hög kvalité och tillgänglighet där målsättningen är att alla invånare skall ha en god tandhälsa och inte bara för de som aldrig behöver fundera på räkningens nedersta rad.

/Sara Svensson

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Nationell tandvårdsreform behövs för allas tandhälsa

  1. Pingback: Nationell tandvårdsreform behövs för allas tandhälsa del II | Sara Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s