Omänskliga arbetsvillkor är priset för billiga upphandlingar

Idag lämnade jag in en interpellation som kräver svar på vad Skånetrafiken och den politiska ledningen i Region Skåne tänker göra åt de omänskliga arbetsvillkor som Sydsvenskan har skrivit om på Bergkvara buss verkstad i Malmö.

Omänskliga arbetsvillkor är priset som betalas för att regionen ska kunna göra upphandlingar till så lågt pris som möjligt, och det är även omänskliga arbetsvillkor som är priset för att direktörerna i bussbolagen ska kunna göra stora vinster när bokslutet ska göras. Detta är fullständigt åt skogen. 

Vänsterpartiet vill se en ordentligt granskning av detta och vill även att Skånetrafiken vidtar sanktioner mot bussbolaget. Vänsterpartiet vill även se att Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr Region Skåne nu ser till att börja tillämpa vita-jobb-modellen så att det sker granskningar av verksamheterna. Vi vill också se att upphandlingar som rör personalintensiva verksamheter ser till att kräva kollektivavtal och goda villkor. Att göra något annat än detta är att se mellan fingrarna på de arbetsvillkor som människor lever med i bland annat Sydsvenskans granskning.

I den granskning vi vill se, måste så klart även trafiksäkerheten utredas ordentligt. Det är grundläggande att alla som dagligen åker med kollektivtrafiken ska kunna känna sig trygga och säkra.

/Sara Svensson

 

Sydsvenskans granskning hittar du här:

Anställd: Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka

Även chaufförer slår larm om att bussarna ofta är trafikfarliga

Tio mekaniker slår larm: vi fuskar med Skånetrafikens bussar

Här bor de rumänska gästarbetarna – i ett ombyggt stall inne på BergkvaraBuss

Interpellation (i länk) från Vänsterpartiet: Situationen på Mekka Traffic AB

 

Interpellationen i sin helhet:

Situationen på Mekka Traffic AB

Vi har de senaste dagarna kunna läsa med allt större fasa om den situation som råder på Bergkvarabuss verkstad. Förutom grava misstankar om slarv och ofullständiga reparationer som riskerar trafiksäkerheten, har det nu också kommit artiklar som visar på ett fullständigt orimligt utnyttjande av gästarbetare.

Både de tveksamma reparationerna och utnyttjandet av arbetskraft i allvarligt underläge sker på en arbetsplats som arbetar under avtal med Skånetrafiken. Frågan som då givetvis uppkommer är vilket ansvar har Skånetrafiken i detta? Vad har man vetat om och vilka kontrollåtgärder har vidtagits för att de arbetsplatser som arbetar med Region Skåne entreprenader sköter sina uppdrag och respekterar både arbetsrätt och människors grundläggande rättigheter till ett värdigt boende?

I sin jakt på lägsta möjliga pris måste Skånetrafiken vara medveten om att det finns en mänsklig kostnad för detta låga pris. Att bara blunda är inte en framkomlig väg utan här krävs att Skånetrafiken tar sitt ansvar som upphandlare. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det nu är hög tid att Skånetrafiken börjar ställa tydliga krav i sina upphandlingar både kring kollektivavtal, arbetsmiljö och socialt ansvar. Den lämpligaste formen för detta är att sätta igång arbetet med vita jobb och på förekommen anledning börja med bussbolagens verkstäder där en oberoende facklig granskning verkligen behövs.

I det aktuella fallet med Bergkvarabuss och Mekka Traffic AB menar jag att tveksamheterna kring både trafiksäkerhet och arbetssituation gör att avtalet rimligen skall sägas upp. För samtidigt som moderbolaget enligt medieuppgifter femfaldigat sin vinst under de senaste åren tvingas bemanningsanställda leva och arbeta under ovärdiga förhållanden. Det är under all kritik och värdighet.

Mina frågor till Stefan Svalö, kollektivtrafiknämndens (S) ordförande är därför:

  • Har Skånetrafiken varit medveten om situationen på Bergkvarabuss verkstad?
  • Vilka åtgärder kommer du som nämndens ordförande vidta för att Skånetrafikens entreprenörer skall ge sina anställda rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö?
  • Vilka åtgärder kommer du som ordförande att ta för att Skånetrafiken skall få ett fungerande kontrollprogram så att vi i fortsättningen slipper lita till grävande journalistik i frågor som denna?
  • Vilka sanktioner kommer du vidta mot berörda företag?

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in kollektivtrafik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s