Inlägg årsredovisning 2016 i Region Skåne

Idag är det regionfullmäktige. Och på dagordningen står beslut om årsredovisningen för 2016. Detta var mitt huvudanförande. Det talade ordet gäller. Årsredovisningen i sin helhet kan ni läsa här om ni är nyfikna: Årsredovisning för Region Skåne 2016.

Tack för ordet herr ordförande, ledamöter, åhörare, media,

Varje dag kämpar varenda en av Region Skånes anställda med att ge den bästa vården de kan. Varje dag går folk till sina arbeten för att bidra med sin kunskap för att Skåne ska ha en sjukvård att lita på och en kollektivtrafik som håller måttet. Varje dag är det väldigt många där ute som känner av den resursbrist och de orealistiska förväntningar som de styrande i S och MP vill få de att prestera. Budgetens skrivningar om sjukvård i världsklass går inte att genomföra med den ekonomi som följde med de floskulösa formuleringarna. Och det är också därför revisionen är hård i sin kritik av hur regionstyrelsen har arbetat under 2016.

Resultatet ser vi i t ex höjda sjukskrivningstal hos personalen, men också brister i sjukvården. En sjukvård som i delar är världsledande och i delar dras med stora organisatoriska och resursmässiga problem.

Revisionens kritik är hård, men den kritik som känns i hjärtat är den kritik som levereras i patientnämndens verksamhetsberättelse. Där kan vi läsa om att klagomålen som kommer in till största grad handlar om vård och behandling, bemötande och information samt tillgänglighet och resursbrist. Ärendena handlar om vårdplatsbrist, överbeläggningar och tillgänglighet. Patienter som förbereds för op på akuten istället för på avdelning vilket minskar patientsäkerheten, patienter i livets slutskede slussas runt i systemet för att ingen har möjlighet att ta ansvar, att på grund av läkarbrist har patienter svårt att komma i kontakt med öppenvårdspsykiatrin, patienter skickas hem mitt i natten utan att man vet om patienten blir omhändertagen på ett adekvat sätt. Det gör ont i magen.

Region Skåne har under 2016 precis som tidigare år präglats av återkommande besparingsbeting och åtgärdsplaner. Planer som till stora delar inte har gett effekt, vilket är tur.

Årsredovisningen visar en sjukvård som har goda medicinska resultat, men som är krisartad när det gäller tillgång till vård i rätt tid, rekrytering av personal, arbetsmiljö. Hundratals vårdplatser saknas, fortfarande. Detta påverkar så klart patientsäkerheten, vilket den massiva kritiken från de fackliga organisationerna framhåller.

I Sydsvenskan kunde man i helgen läsa att 9 av 10 läkare på akuten på SUS i Lund inte anser att de kan upprätthålla patientsäkerheten (Länk: Nio av tio läkare anser att patientsäkerheten är hotad) . Det är alarmerande och borde stämma till eftertanke och åtgärder. Detta är en rapport som läkarna har gjort efter att Kommunal larmade om patientsäkerheten redan för flera månader sedan. En läkare beskriver det som att ”Akuten är full av tickande bomber. Jag upplever patientsäkerheten hotad 4 av 5 arbetspass”. Platsbrist, för stort patientinflöde i förhållande till kapaciteten och en snedfördelad bemanning över dygnets timmar menar läkarna är anledningarna till problemen. Personalen går ”frivilligt” ner i arbetstid, eller blir sjuka och går in i väggen.

Detta är en accelererande negativ spiral som alla här inne borde ha som sin högsta prioritet att bryta. Personalen är på bristningsgränsen runt om i regionen och väljer att sluta eller söka sig till andra arbetsplatser på grund av den ansträngda arbetssituationen.

En annan bild av krisen är de operationer som under förra året ställdes in. Under 2016 ställdes 1 980 stycken operationer in på grund av bland annat vårdplatsbrist och personalbrist. Det är i sanning en alarmerande situation, när fem operationer dagligen har ställts in under förra året.

För oss i Vänsterpartiet är det uppenbart att det saknas resurser. Detta ger oss revisionen rätt i när de krasst konstaterar att ”det är uppenbart att budgeten inte var upprättad med rimlig realism”. Dem ger också regionstyrelsen skarp kritik. Skarpare än förra året. Sjukvårdsförvaltningarna kommenterar själva denna skillnad mellan uppdragets omfattning och de intäkter som ska finansiera det att skillnaden ”bedömdes vara så stor att den hade krävt orimliga neddragningar i verksamheten för att kunna hålla budgeten.” Neddragningar som jag verkligen inte vill se.

Vänsterpartiet menar att det är mycket som borde göras annorlunda. Det finns administration att spara på, det finns organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att få en fungerande sjukvård. Det är orimligt att regionen försöker styra ett universitetssjukhus på ett sätt som forskningen förkastat. Gigantisk stordrift är inte effektiv – varken för patienten, personalen eller ekonomin. Vår förhoppning är att den nya förvaltningschefen ska inse detta och påbörja arbetet att åter komma tillbaka till en organisation som går att leda och arbeta i. Detta gäller för SUS men det gäller också för de två andra sjukvårdsförvaltningarna.

Det finns satsningar som borde till. Satsa på en hållbar arbetsmiljö. Satsa på rimliga arbetstider, kortare arbetstid. Organisera mänskligt hållbart. Det kommer att kosta i början, men ge resultat i längden.

För det går att vända. Men det krävs att det görs ordentliga satsningar på en bra arbetsmiljö och en juste lönepolitik från regionens sida. En högre kostnad i början, men bättre i längden. Bättre än alla besparingar som driver fler sjuksköterskor och läkare i famnen på pengahungriga bemanningsföretag och deras aktieägare. Billigare och bättre än alla besparingar som driver personalen in i långa sjukskrivningsperioder. Under 2016 ökade kostnaderna för bemanningsföretagen med cirka 45 miljoner kronor. Och sjukskrivningssiffrorna gick tyvärr upp i år igen. Det är en sorg. Det är ett slöseri med människors kraft och kunskap att driva upp arbetstempot så högt att människor blir sjuka av det.

Revisionen lyfter det knasiga i regionens ekonomi när de beskriver hur budgeten faktiskt inte är rimlig i relation till den verksamhet som bedrivs. Sjukvården i Skåne är en av Sveriges billigaste per invånare. Jag och Vänsterpartiet tycker att invånarna i Skåne är värda mer.

Det regionen behöver göra framöver är att höja regionskatten. Detta skulle ge förutsättningar att arbeta långsiktigt med att förbättra sjukvården och arbeta för en arbetsmiljö som är hållbar och inte gör personalen sjuk. Tillfälliga satsningar som exempelvis de vällovliga pengarna till förlossningsvården från regeringen och Vänsterpartiets håll är bra, men otillräckliga. Det som behövs är strukturella förändringar för att vända trenden och lyfta sjukvården i Skåne för invånarnas och personalens skull.

Tack!

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s