Vänsterpartiet i Region Skåne vill inte ha avtal med Vidarkliniken

I Dagens Medicin är en opinionstext publicerad (170331) som diskuterar den skillnad i syn på antroposofisk medicin och Vidarkliniken specifikt som har uppmärksammats den senaste tiden. I den artikel menar skribenten att Vänsterpartiet i Region Skåne har stöttat avtalet. Det är inte sant menar jag.

Vänsterpartiet i Region Skåne har under lång tid hävdat att sjukvården ska bygga på evidens och vetenskap. Vi har således agerat för att regionen inte ska ha avtal med Vidarkliniken. 

Den motion och beslut som lyfts fram i artikeln i Dagens Medicin var en motion från det rasistiska partiet Sverigedemokraterna som ville att Region Skåne skulle avbryta avtalet med omedelbar verkan. Motionen behandlades på regionfullmäktige den 1 mars 2016 och går att hitta i denna länk: regionfullmäktige 160301. Vi i Vänsterpartiet röstade för att besvara motionen. Anledningen var att vi i Vänsterpartiet inte ville riskera att dra på oss skadeståndskrav, utan ser hellre att avtalet bryts när det går ut, och inte tecknas på nytt. I motionssvaret kan man läsa: “Att dessutom säga upp ett avtal utan grund i avtalet skulle medföra skadeståndsanspråk på Region Skåne.” Det var anledningen till att vi valde att besvara motionen. Vi i Vänsterpartiet i Skåne vill inte heller stödja motioner från ett parti som Sverigedemokraterna.

I Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade vår ersättare Saima Jönsson Fahoum in följande protokollsanteckning: “Givetvis måste ingångna avtal respekteras men att regionen år efter år stöder denna verksamhet är beklämmande. Vi har gång på gång, mandatperiod efter mandatperiod, protesterat mot detta. Antroposofisk medicin vilar faktiskt på vidskepelse. Som månens och stjärnornas ställning och torde vara ungefär lika vederhäftig som veckotidningarnas horoskop.” (Protokoll från mötet: HSN 160129.) En protokollsanteckning som visar den syn vår företrädare i Hälso- och sjukvårdsnämnden har och också den linje som Vänsterpartiet i Region Skåne har till framtida avtal med verksamheter som Vidarkliniken.

/Sara Svensson, gruppledare (V) i Region Skåne

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s