S och MP sätter stopp för fler anställda i Region Skåne

På dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott behandlades en ny ekonomisk prognos som visar på ett underskott i miljardklassen för 2017. Utifrån denna prognos väljer sedan S och Mp att gå fram med ett förslag som i praktiken riskerar att innebära ett anställningsstopp och ytterligare besparingar inom hälso- och sjukvården.

I ärendet så kallas beslutet för ett “anställningstak” och innebär att regionen inte får anställa en enda till utöver detta tak, per förvaltning och totalt framöver. Taket utgörs av antalet anställda som regionen hade totalt den 31 januari 2017. Vänsterpartiet motsätter oss beslutet.

Vänsterpartiet har länge varnat för de effekter ett anställningsstopp innebär, de erfarenheter som finns är allt annat än positiva. Diskussionerna om anställningsstopp har S och Mp fört under delar av förra året och nu återkommer det igen i form av ett “anställningstak”.

Anställningsstoppet som infördes på SUS 2012 gav upphov till en omöjlig situation på många avdelningar. Sjukdomsfrånvaro fick inte ersättas, vikariat kunde inte förlängas, pensionsavgångar och föräldraledigheter ersattes inte. Det var fel då och är fortfarande fel.

Beslut i denna riktning har redan fattats av sjukvårdsförvaltning SUND där man för några veckor sedan beslutade att man skulle sluta ta in vikarier för kortare frånvaro (sjukskrivningar, utbildning, kortare föräldraledighet/vab etcetera).

Vänsterpartiet menar att vården i grund och botten är underfinansierad och den enda möjlighet som finns är att höja skatten. Den skånska sjukvårdens underskott har funnits i flera år. Varje försök att pressa in dagens behov i en för liten ekonomisk ram kommer att gå ut över både patienter och personal. Detta anställningstak sätts när regionen ställer in flera operationer dagligen för att hantera en situation där nyckelkompetenser som operationssjuksköterskor fattas.

Alliansens stöttade så klart beslutet i sin helhet och tillförde dessutom ett beslut till som S och MP röstade för – nämligen att ta fram ännu fler “kostnadsreducerande” förslag.

Vi i Vänsterpartiet menar att sjukvårdens personal behöver arbetsro från ständiga neddragningar och besparingsåtgärder. Det sjukvården behöver är stabilitet, fler tillgängliga vårdplatser och långsiktiga satsningar på en god arbetsmiljö. Dagens beslut går i helt fel riktning.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in sjukvården, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to S och MP sätter stopp för fler anställda i Region Skåne

  1. Pingback: Vårduppror, läkaruppror – nu krävs åtgärder! | Sara Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s