Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot alliansens luftslott och siffertrixande.

Vänsterpartiet har lagt en egen budgetmotion, som du kan hitta här: En välfärd att lita på.

För Vänsterpartiet är det tydligt att flera saker måste göras. Primärvården och psykiatrin måste få ökade resurser, det föreslår vi också i vår budgetmotion. Vården måste organiseras om så att personalens inflytande ökar och den administrativa koloss som har vuxit fram som en konsekvens av de privatiseringar som alliansen så varmt omhuldar måste ersättas av en fungerande verksamhetsnära styrning. Privatiseringarna och vårdvalen är dyrare än att driva vården i egen regi. Vänsterpartiet vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer insyn för medborgarna och mer inflytande och makt till personalen.

Vänsterpartiet anser, precis som en överväldigande majoritet av befolkningen, att sjukvård ska bedrivas utan vinstintressen. Då kan vi garantera att de som har störst behov av vård också får den.

Vänsterpartiet föreslår att skatten höjs med 80 öre, vilket innebär att den regionala skatten kommer att ligga ungefär i mitten av nivån i övriga landsting. För skåningen innebär det att den som tjänar 20 000 kronor i månaden betalar ungefär 100 kronor mer i månaden i skatt. En skattehöjning regionalt är förutsättningen för att personalen och patienterna i den skånska sjukvården ska kunna lägga decennier av effektiviseringar och besparingsåtgärder bakom sig och istället blicka framåt och utveckla sjukvården.

Alla har rätt till vård efter behov. Personalen har rätt till en bra arbetsmiljö. Men för att detta ska bli verklighet krävs att politiken utformas så att behoven verkligen sätts i centrum. Hälso- och sjukvården är viktig i människors liv och alla invånare i Skåne ska vara trygga i vetskapen om att få den vård man är i behov av. Det ska vara lätt att få hjälp. Vänsterpartiets politik handlar om reformer som förverkligar en avgiftsfri sjukvård, som gör upp med kommersialisering och privatisering och som ser till att rätten till vård efter behov hamnar i centrum. Alliansens budgetförslag gör det motsatta, oppositionsbudgetförslaget är ett luftslott byggt på ännu fler privatiseringar och en motvilja att solidariskt finansiera sjukvården tillsammans utifrån de behov av vård skåningarna har idag.
Min replik till alliansens budget kan du läsa i sin helhet här: Det märks att det är valår (171018).

/Sara Svensson

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Regionfullmäktige, sjukvården and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s