Det handlar inte om flaggan – det handlar om anständighet

Idag har S och MP, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna och resten av alliansen, beslutat att Region Skåne ska flagga skånskt och att man dessutom ska uppmana kommunerna att göra detsamma. Detta handlar inte om en flagga. Detta händer inte i ett politiskt vakuum. Detta är en omsvängning som inte ska gömmas undan.

Här mitt huvudinlägg från en debatt där Sverigedemokraternas regionråd log så brett som jag aldrig sett regionrådet le. Valet 2018 är viktigt.

Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media

Jag vill börja med att yrka avslag på de tre att-satserna om den skånska flaggan. Denna fråga var uppe redan 1999 och då röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet emot. Vänsterpartiet ser inga som helst anledningar att påtvinga eller motivera de skånska kommunerna att förstärka nationalromantiska propåer om flaggor. Det vi från denna församling borde göra är snarare att motivera och samarbeta med de skånska kommunerna kring välfärdens kärnfrågor. Hur löser vi avtalet med kommunerna avseende sköra äldre så att det fungerar så bra det bara kan? Hur kan regionen och kommunerna samarbete kring alla barn med psykisk ohälsa? Det är frågor som borde vara i fokus.

Att detta ärende återkommer nu går inte att se som något annat än ytterligare ett exempel på hur allt mer av den svenska politiken går ut på att förhålla sig till förslag från den yttersta och den bruna högern. Det är i sanning ett mycket sorgligt förslag.

Det förvånar mig att Socialdemokraterna i Skåne väljer att driva denna fråga på eget initiativ. För denna fråga handlade inte då och inte nu om enbart en flagga. Det handlar om vilken ingång vi ska ha till politik. Ska fokus vara hur vi bygger ut välfärden? Ska fokus vara gränspolitik? Nationalism? Protektionism? Det är i sanning ett sorgligt ärende.

För en tid sedan kom ytterligare ett exempel på hur även Socialdemokraterna, och inte bara Moderaterna försöker göra en protektionistisk agenda till sin. Socialdemokraterna la då ut en kampanjbild som handlade om att den svenska modellen ska försvaras och förstärkas genom att öka skyddet av de svenska, eller skånska (?), gränserna. Många av er här inne har sett den. Kritiken har inte låtit vänta på sig. Tack och lov.

Ärendet om flaggan är faktiskt en variant på samma tema.

Denna förskjutning och förändring har gått snabbt. 1999 kämpade S och MP mot ärendet om den skånska flaggan. Och i början av denna mandatperiod kämpade stora delar av Socialdemokraterna lokalt för att Region Skåne skulle bli en ännu större region som inte utgick från de skånska gränserna. Att samarbete med andra skulle gagna de skånska patienterna. I en större region. Och oavsett vad man tyckte i den frågan så har någonting skett. Nu ska man betona det rödgula. Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet göra gemensam sak med Sverigedemokraterna och alliansen.

Hur samtalet kommer att handla om andra frågor, även från Socialdemokratin. Protektionismen, att titta inåt, värna gränser på bekostnad av solidaritet och politiskt fokus på välfärdsfrågorna. Där har debatten hamnat. Men det är ju inte givet av sig själv. Det är val man gör.

Det går att rösta avslag till detta. Det tänker jag göra.

Avslag till förslagets samtliga att-satser.

Tack för ordet!

/Sara Svensson

Ärendet: Skånska flaggan.

Riksheraldikern uttalar sig: Uttalande.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in antirasism, Regionfullmäktige and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s