Nu krävs handling #metoo

Nu har jag haft den enkla frågan om #metoo i regionfullmäktige. Här kommer det inlägg jag höll. Det är inte ordagrant, men det var detta jag ville ha sagt.

 

Tack för ordet,

Vissa kvällar har jag mått fysiskt dåligt. När jag har läst vittnesmål från kvinnor i Sverige som utsätts i vardagen. För våld, sexuella trakasserier och våldtäkter. Ibland har jag inte orkat läsa. Tagit en paus. Jag hoppas att det finns många män i denna sal som också har suttit och läst vittnesmålen. Om vad kvinnor runt omkring dem lever med och har levt med under allt för lång tid. Och kanske ni också har tagit en paus för att det är liksom för mycket att ta in. Kanske har ni funderat över om och när ni själva gått över gränsen eller hur ni kan ta ansvar och spela en roll i en positiv förändring. För det är slut med att blunda nu. Tystnadskulturen som har hållit detta beteende bakom ryggen, dessa män bakom ryggen måste vara slut nu.

Detta är inget nytt. Att 4/5 av alla kvinnor över 18 år uppger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier och våldtäkter är ingen nyhet. Men att så många kvinnor ställer sig upp och med en röst säger nej. Nu räcker det. Det är nytt.

Vi har hört vittnesmål från politiken. Där kvinnor på ledande positioner, där tjejer i ungdomsförbunden, där kvinnor ja överallt har fått utstå trakasserier och våld för att de tar plats, för att de också vill ha del av demokratin och påverka utvecklingen i landet.

Vi har hört vittnesmål från sjukvården. Vi har hört vittnesmål från färdtjänsten. Vi har hört vittnesmål från kultursektorn. Musikerna, lärarna, eleverna, byggarna, målarna. Ja tusen och åter tusen kvinnor som sagt ”jag med”. Nog nu.

Detta är en fråga om makt. Att behålla den. Och att bli berövad den.

Vittnesmålen finns här nu för alla att se. Nu krävs åtgärder. Nu krävs att män som grupp tar ansvar. Tystnadskulturen som har hållit män bakom ryggen måste rämna. Nu krävs också ryggrad. Ryggrad nog att säga till när man vet att någon går över gränsen. I alla partier behövs detta.

Men nu krävs också politiska åtgärder. Som arbetsgivare. Det går inte att låta detta stanna vid att beklaga sig över sakernas tillstånd.

Regionen är en enormt stor arbetsgivare i Skåne. Det är ett stort ansvar. Det krävs att arbetet mot sexuella trakasserier lyfts upp på agendan. Det krävs utbildning av chefer, det krävs checklistor för vad som ska göras och vem man ska vända sig till om något händer. Det krävs att man tar arbetet på yttersta allvar.

Det krävs också att vi tillsammans bygger ett samhälle där en reagerar på övertramp likväl som det åtalbara. Det krävs för oss som finns här idag och det krävs för alla ungar som idag växer upp och som förtjänar något helt annat än ett samhälle där en ung tjej löper stor risk att utsättas för sexuellt våld och där de unga killarna fostras in i en destruktiv mansroll.

Det här behöver en rejäl diskussion. Jag återkommer i en interpellation.

/Sara Svensson

PS! I debatten började regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) värdera vilka delar i arbetslivet som är mest drabbade. Den debatten är ingen betjänt av. Detta är ett strukturellt problem. En fråga om makt. Det finns överallt. Det om något har #metoo-upproret visat.

 

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in feminism, jämställdhet, Regionfullmäktige and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Nu krävs handling #metoo

  1. Pingback: Oacceptabelt att anställdas meddelarfrihet ifrågasätts i regionen | Sara Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s