Extrem vårdplatsbrist kräver rejäla åtgärder

Nu ringer snart klockorna för nyår. Valår. Ett viktigt val. Jag har tillsammans med tre andra Vänsterpartister skrivit en debattartikel om hur vi i Vänsterpartiet ser på sjukvårdens behov i Region Skåne. Den är publicerad i Sydsvenskan 171230. Du kan läsa den på denna länk: extrem vårdplatsbrist kräver rejäla åtgärder. Så här tycker vi:

Under det gångna året har akutavdelningarna på sjukhusen i Skåne tvingats behålla patienter över natten för att det inte funnits platser på andra avdelningar att skicka dem till. Vissa avdelningar har varit tvungna att stänga på grund av personalbrist. Under de senaste åren har också hundratals vårdplatser försvunnit i Skåne.

Dagens extrema brist på vårdplatser är oacceptabel både för dem som behöver vård och för personalen som ställs inför en omöjlig arbetssituation.
Blir 2018 året då de politiker som styr regionen tar ansvar för den uppkomna situationen och sätter in de åtgärder som behövs?

För Vänsterpartiet är en skattehöjning en del av lösningen.
En skattehöjning gör att vårdpersonalen kan få de resurser som behövs.
Också organisatoriska förändringar krävs. Personalen måste få större makt över sin arbetssituation. Anställningsstopp eller anställningstak har sedan 2012 gällt från och till för sjukhusen både i Malmö och Lund. Just nu har hela Region Skåne ett anställningstak.Det betyder att fler inte får anställas inom regionens verksamheter.
Fackliga företrädare berättar att vikarier inte tas in när sjuksköterskor, undersköterskor eller läkare blir sjuka, är på utbildning eller föräldralediga om inte undantag godkänts av regionens högsta tjänstepersoner.Istället får de kollegor som är kvar på jobbet göra flera personers arbete. Det skapar en negativ spiral av stress och gör att fler blir sjukskrivna. Och så förvärras bristen på vårdplatser än mer och personalens arbetsbörda blir allt tyngre.

Medarbetarundersökningar inom Region Skåne har länge visat att personalen inom vården upplever arbetstakten som för hög. Fackens skyddsombud har länge krävt att något görs åt den hårda arbetsbelastningen. Men det är inget som Region Skåne gjort något åt i sin roll som arbetsgivare. Istället står ledande politiker från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr regionen, upp för och argumenterar för anställningstaket.

Regelrätta anställningsstopp har provats ett antal gånger i regionen de senaste 15 åren. Det har alltid gett likartade resultat. Risken för att patienter blir skadade ökar, personalens trivsel minskar och personal väljer att söka sig till andra arbetsplatser. Socialstyrelsen har vid granskning visat på konkreta risker. Hur personalpolitiken ser ut påverkar patienternas säkerhet. Det anställningstak som nu finns i regionen riskerar att få liknande konsekvenser som ett regelrätt anställningsstopp och hotar också tillgängligheten till vård i Skåne. Sjukvården ska finnas där för oss alla när vi behöver den. Region Skåne måste nu byta fokus och ge dem som arbetar inom vården förutsättningar att göra ett gott arbete utan att deras hälsa tar stryk.

En ny styrning måste ge möjligheter till bättre arbetsscheman för personalen, tid för återhämtning och utrymme för nyanställningar. Utbränd vårdpersonal är inte bara ett stort misslyckande och ett svek mot de anställda, det kostar stora summor både i rehabilitering och eventuell nyrekrytering. Det är pengar som istället skulle kunna användas offensivt för att förbättra arbetsmiljön i hela Region Skåne.

Patienter måste kunna lita på att de får hjälp och att det finns plats för dem. Vårdpersonalen måste få rimliga arbetsvillkor. Det är bakvänt att den personal som arbetar för att göra oss andra friska har en arbetssituation som gör dem sjuka.
När klockorna nu ringer in ett nytt år vill vi ta nya steg. Steg från vårdplatsbrist och tuff personalpolitik, mot framtidens vård: låt 2018 bli året då Region Skåne tar bort anställningstaket och satsar på personalen.

Sara Svensson

Agneta Lenander

Peter Ahlbom

Saima Jönsson Fahoum

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s