Oacceptabelt att anställdas meddelarfrihet ifrågasätts i regionen

Vi har under hösten översköljts av vittnesmål från kvinnor utsatta för kränkningar, övergrepp och sexuellt våld under #metoo. Nu krävs det handling.

I Skånes regionfullmäktige har frågan diskuterats utifrån flertalet av regionens verksamheter, det har talats om arbetsgivaransvar, löften har getts om stärkta visselblåsarfunktioner och vikten av att vara trygg på sin arbetsplats. Samtidigt kan man läsa en granskning i Sydsvenskan om hur medarbetare har tystas ner.

I Sydsvenskans granskning kan vi läsa om personalförlust, tystnadskultur och sexuella trakasserier. Något som drabbar både personal och patienter.

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. SUS är den största förvaltningen. Och allt bygger på personalen. Alla de som vårdar, diagnostiserar, jobbar övertid, jobbar obekväma tider, ger medicin, bäddar sängar, behandlar, som lyssnar och bryr sig om och läker de som kommer för att söka vård. En majoritet av dem är kvinnor. Utan dem – ingen sjukvård.

Vänsterpartiet har stått i talarstolen i regionfullmäktige och krävt Region Skånes socialdemokratiske ordförande Henrik Fritzons svar på hur han aktivt kommer att arbeta med regionens arbetsgivaransvar i frågor som rör sexuella trakasserier och övergrepp inom verksamheterna. Det var i november 2017. Fritzon betonade hur viktigt det var, men än är det inte en realitet för alla regionens anställda. Rätten till en arbetsplats som tar sexuella trakasserier på allvar och som håller meddelarfriheten högt måste gälla i hela regionen för alla anställda.

Personalens rätt att slå larm om oegentligheter på arbetsplatsen är grundläggande. Regionen måste visa att man menar allvar med sitt arbetsgivaransvar och med sin respekt för meddelarfriheten. Människor måste kunna känna sig trygga på sin arbetsplats.

Det blåser i visslan. Då måste regionen lyssna och åtgärda, inte tysta ner.

/Sara Svensson

Länk till Sydsvenskans granskning: Chef på sjukhus satte munkavle på anställda.

Länk till Vänsterpartiets enkla fråga med anledning av #metoo: Nu krävs handling.

Länk till regionstyrelsens ärende om hur man arbetar mot sexuella trakasserier: Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.

About svenssonsara

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om det politiska arbetet i regionen kring t ex sjukvård och kollektivtrafik, om feministiska visioner, om drömmar om ett klasslöst samhälle och om sånt som gör mig riktigt förbannad. #vpol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s