Category Archives: sjukvården

Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged | Leave a comment

Det är dags att lyssna – vården behöver mer resurser

Idag demonstrerar vårdpersonal, patienter, anhöriga och invånare i Sverige för en jämlik vård. Det partipolitiskt obundna nätverket “En annan vård är möjlig” arrangerar demonstrationerna. I Skåne kommer människor att samlas i Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 14.00 för att … Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged , | Leave a comment

Bra satsningar på ungas hälsa rullas ut

Så har det än en gång visat sig att Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen ger konkreta resultat ute i kommuner och landsting. Denna gång rör det sig om delar av de pengar för insatser mot psykisk ohälsa som kommer den skånska … Continue reading

Posted in jämställdhet, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Satsa på Kirseberg istället för att lägga ner vårdcentralen

I fredags (170512) tog sjukvårdsnämnd SUS på initiativ av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut om att avackreditera vårdcentralen på Kirseberg. Det betyder att den upphör att vara en vårdcentral om ett år. Ett beslut om att göra om vårdcentralen till filial … Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment

S och MP sätter stopp för fler anställda i Region Skåne

På dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott behandlades en ny ekonomisk prognos som visar på ett underskott i miljardklassen för 2017. Utifrån denna prognos väljer sedan S och Mp att gå fram med ett förslag som i praktiken riskerar att innebära … Continue reading

Posted in sjukvården, Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

Sjukvården behöver mer resurser

Just nu debatteras budget för 2017 i Region Skåne. Beslutet fattas den 25 oktober. Du kan följa hela debatten på Region Skånes hemsida (www.skane.se). I fokus för debatten står den viktiga frågan om att faktiskt öka resurserna till sjukvården. Vänsterpartiet … Continue reading

Posted in Inte till salu, kollektivtrafik, privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Delårsrapport: nej till anställningsstopp

  Tack för ordet herr ordförande, åhörare, ledamöter och media, I delårsrapporten som vi nu debatterar framgår det med all önskvärd tydlighet att budgeten för innevarande år faktiskt inte täcker de behov sjukvården i Skåne har. Prognosen är just nu … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment