Category Archives: sjukvården

Samhället måste göra mer när det gäller våld i nära relationer

I Socialstyrelsens dödsfallsutredning kring våld i nära relationer kan man se att t ex sjukvården i landet har missat att fråga och uppmärksamma tecken på våld. Jag har lämnat in en interpellation kring detta för att lyfta diskussionen om hur … Continue reading

Posted in jämställdhet, Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Avgiftsbefriad tvångsvård borde vara en självklarhet

För en tid sedan la vi en motion om att ta bort avgifterna för tvångsvård i Region Skåne. Detta har redan landsting som Kalmar län, Värmland och Region Östergötland, Region Halland gjort. Det är det enda rimliga. Faktiskt. En person … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , | Leave a comment

Nya styrformer för regionens verksamheter

För några månader sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om att hitta bättre och mer demokratiska styrformer för sjukvården. På dagens regionfullmäktige debatterades motionen. Motionen “Nya styrformer för regionens verksamheter” kan man läsa här: Styrformer i regionen. Motionen blev besvarad. … Continue reading

Posted in privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården | Leave a comment

Hur vill vi ha vården i livets slutskede?

För två veckor sedan rapporterade Sveriges Radio om hur många människor som dör ensamma i vården i Sverige idag. Kalibers granskning visar att 16 % dör ensamma, efter en genomgång av det nationella palliativregistret. (Granskningen kan man lyssna på här: … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Budget för Region Skåne 2018 – Vänsterpartiets förslag

Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media, Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetmotion. Jag vill också börja med att påminna om den diskussion vi nyss hade om delårsrapporten för 2017. Om det mycket bekymmersamma läge … Continue reading

Posted in privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården, Vinstfri välfärd | Tagged , | Leave a comment

En delårsrapport från Region Skåne som manar till eftertanke

Inlägg från Regionfullmäktige den 23 oktober när fullmäktige diskuterade delårsrapporten. (Det talade ordet gäller.) Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media, Underskotten i sjukvården är enorma. Det behövs betydande resursförstärkningar och organisatoriska förändringar för att vända denna utveckling och … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Leave a comment

Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot … Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged | Leave a comment