1 Maj tal 2017

Idag hade jag nöjet att 1 Maj-tala i Trelleborg. Halv tio körde arrangemanget igång. Det var musik från Röda Kapellet, två andra talare och jag. Här följer det tal från manifestationen idag som jag höll. (Det talade ordet gäller)

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Straffavgifter för uteblivna besök – ett otyg i Region Skåne

Jag fick en fråga i veckan angående straffavgifterna för uteblivna besök i den skånska sjukvården. Vänsterpartiet har ju varit emot dessa sedan de infördes under femklöverns tid.

Förra året höjdes straffet för uteblivet besök från 200 kr till 400 kr. Alla partier utom vi i Vänsterpartiet röstade för detta. Antar att de andra partierna ser det som ett sätt att få in pengar till regionen. All statistik visar ju att sedan avgifterna infördes så har de uteblivna besöken bara ökat. Att människor får en straffavgift om man missar sin tid har inte den effekt som t ex liberalerna vill tro. Att en ekonomiskt piska får folk att agera annorlunda. Istället sätter det människor i ekonomisk knipa. En vidrigt cynisk politik som slår hårt.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | Leave a comment

Vårduppror, läkaruppror – nu krävs åtgärder!

573 läkare kräver mer och bättre primärvård i Skåne. De har samlats till ett stort öppet brev där de kräver förändring. Patienterna kräver det samma. Vårdupproret har pekat på bristerna i vården i år. Fackförbunden har protesterat.

Läkarna vill ha mer pengar för att bättre kunna ta hand om patienterna, ett nytt journalsystem som kan effektivisera och göra samarbetet mellan till exempel vården och kommunerna bättre, en förbättrad arbetsmiljö så att personalen orkar vara kvar, satsningar på fortbildning och en enda primärvårdsförvaltning i hela Skåne så att vården blir mer jämlik. Allihop viktiga krav som behöver tillgodoses.

Nu är det läge för förändring. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

S och MP sätter stopp för fler anställda i Region Skåne

På dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott behandlades en ny ekonomisk prognos som visar på ett underskott i miljardklassen för 2017. Utifrån denna prognos väljer sedan S och Mp att gå fram med ett förslag som i praktiken riskerar att innebära ett anställningsstopp och ytterligare besparingar inom hälso- och sjukvården.

I ärendet så kallas beslutet för ett “anställningstak” och innebär att regionen inte får anställa en enda till utöver detta tak, per förvaltning och totalt framöver. Taket utgörs av antalet anställda som regionen hade totalt den 31 januari 2017. Vänsterpartiet motsätter oss beslutet. Continue reading

Posted in sjukvården, Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

Inlägg årsredovisning 2016 i Region Skåne

Idag är det regionfullmäktige. Och på dagordningen står beslut om årsredovisningen för 2016. Detta var mitt huvudanförande. Det talade ordet gäller. Årsredovisningen i sin helhet kan ni läsa här om ni är nyfikna: Årsredovisning för Region Skåne 2016.

Tack för ordet herr ordförande, ledamöter, åhörare, media,

Varje dag kämpar varenda en av Region Skånes anställda med att ge den bästa vården de kan. Varje dag går folk till sina arbeten för att bidra med sin kunskap för att Skåne ska ha en sjukvård att lita på och en kollektivtrafik som håller måttet. Varje dag är det väldigt många där ute som känner av den resursbrist och de orealistiska förväntningar som de styrande i S och MP vill få de att prestera. Budgetens skrivningar om sjukvård i världsklass går inte att genomföra med den ekonomi som följde med de floskulösa formuleringarna. Och det är också därför revisionen är hård i sin kritik av hur regionstyrelsen har arbetat under 2016. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , , | Leave a comment

Vänsterpartiet i Region Skåne vill inte ha avtal med Vidarkliniken

I Dagens Medicin är en opinionstext publicerad (170331) som diskuterar den skillnad i syn på antroposofisk medicin och Vidarkliniken specifikt som har uppmärksammats den senaste tiden. I den artikel menar skribenten att Vänsterpartiet i Region Skåne har stöttat avtalet. Det är inte sant menar jag.

Vänsterpartiet i Region Skåne har under lång tid hävdat att sjukvården ska bygga på evidens och vetenskap. Vi har således agerat för att regionen inte ska ha avtal med Vidarkliniken.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged | Leave a comment

Region Skåne vill väl locka till sig personal, eller?

Om några dagar ordnar Innovation Skåne ett öppet möte för medarbetare i Region Skåne. Mötet bjuder in alla som känner sig som entreprenörer (av Region Skånes sjukvårdsanställda) och ska informera om vilka lagstiftningar man kan behöver känna till om man vill starta ett vårdval eller liknande.

Innovation Skåne är ett av Region Skånes helägda bolag, som nu alltså använder skattemedel för att de vill informera om hur Region Skånes anställda ska kunna starta privata bolag.

Jag tycker att det är häpnadsväckande att regionens helägda bolag i ett läge där alla krafter borde läggas på att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt, istället satsar på informationskvällar om hur man kan få ett annat jobb. Continue reading

Posted in Inte till salu | Tagged , , | Leave a comment