Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot alliansens luftslott och siffertrixande.

Vänsterpartiet har lagt en egen budgetmotion, som du kan hitta här: En välfärd att lita på.

För Vänsterpartiet är det tydligt att flera saker måste göras. Primärvården och psykiatrin måste få ökade resurser, det föreslår vi också i vår budgetmotion. Vården måste organiseras om så att personalens inflytande ökar och den administrativa koloss som har vuxit fram som en konsekvens av de privatiseringar som alliansen så varmt omhuldar måste ersättas av en fungerande verksamhetsnära styrning. Privatiseringarna och vårdvalen är dyrare än att driva vården i egen regi. Vänsterpartiet vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer insyn för medborgarna och mer inflytande och makt till personalen. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged | Leave a comment

Ska inte barn kunna åka buss billigt utan en smart telefon?

På måndag och tisdag är det dags för regionfullmäktige igen. Förutom att budgeten för 2018 kommer att diskuteras så har jag även ställt en enkel fråga om biljettsystemet i kollektivtrafiken.

Det nya kollektivtrafiksystemet har varit i gång ett tag nu. De brister som Vänsterpartiet lyfte inför beslutet är nu vardag för regionens kollektivtrafikresenärer. Svårigheter att förstå de dubbla systemen, de stora prisskillnaderna mellan systemen, att man inte kan dela månadskort är några exempel som är väl rapporterade i medierna och i de undersökningar som Skånetrafiken själva har gjort. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , , , | Leave a comment

Angående nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne

Idag har regionfullmäktige möte. På dagordningen står frågan om nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne. Vänsterpartiet stödjer beslutet men har lämnat en protokollsanteckning som lyfter de problem vi ser med sekretess när det handlar om stora investeringar för den skånska sjukvården. Nedan följer mitt huvudanförande i debatten.

Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | 1 Comment

Det är dags att lyssna – vården behöver mer resurser

Idag demonstrerar vårdpersonal, patienter, anhöriga och invånare i Sverige för en jämlik vård. Det partipolitiskt obundna nätverket “En annan vård är möjlig” arrangerar demonstrationerna. I Skåne kommer människor att samlas i Malmö på Gustav Adolfs torg klockan 14.00 för att kräva mer resurser till sjukvården.

I Region Skåne går sjukvården med stora underskott. Över en miljard fattas bara för att täcka underskotten. Sjukvården kan idag bota och lindra sjukdomar som man förr inte trodde var möjligt. Vårdpersonal utför stordåd dagligen. Arbetsvillkoren är dock under all kritik. Det går inte en dag utan man kan läsa i tidningar om personalflykt, höga sjukskrivningstal, överbeläggningar och för långa väntetider. För Vänsterpartiet är det uppenbart att det nu krävs politiker som handlar och gör någonting åt detta.

På plats i Malmö idag är bland annat Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne, Sara Svensson. Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged , | Leave a comment

Gårdsförsäljning av öl och vin är ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik

Igår röstade regionfullmäktige för att Region Skåne ska ansöka om att få driva ett projekt under 3 år kring gårdsförsäljning av vin och öl. Hela alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna tyckte att detta var en toppenidé och det blev glada applåder hos den politiska högern över att ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik togs. Det är i sanning sorgligt.

Vänsterpartiet ville avslå motionen tillsammans med S och Mp.

Alkohol kostar samhället oerhörda summor varje år. Alliansen brukar ju tycka att en budget i balans är viktigt så ur det perspektivet är det ju uppseendeväckande att de driver på för att göra vin och öl än mer tillgängligt i samhället. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | 4 Comments

Bra satsningar på ungas hälsa rullas ut

Så har det än en gång visat sig att Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen ger konkreta resultat ute i kommuner och landsting. Denna gång rör det sig om delar av de pengar för insatser mot psykisk ohälsa som kommer den skånska sjukvården till del genom en satsning på Skånes ungdomsmottagningar.

Idag tog nämligen Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om fördelning av de statliga medel som Vänsterpartiet har varit med och förhandlat fram för att stärka ungas psykiska hälsa. Continue reading

Posted in jämställdhet, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Satsa på Kirseberg istället för att lägga ner vårdcentralen

I fredags (170512) tog sjukvårdsnämnd SUS på initiativ av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut om att avackreditera vårdcentralen på Kirseberg. Det betyder att den upphör att vara en vårdcentral om ett år. Ett beslut om att göra om vårdcentralen till filial (sköterskemottagning utan läkare) togs också.

Beslutet är ett svek mot invånarna på Kirseberg. Och det är ett svek mot personalen som arbetar på vårdcentralen. Vänsterpartiet vill hellre se att man satsar på att hitta nya lokaler till en ny vårdcentral, samlokaliserad med BVC. Det finns lokaler på Kirseberg och genom förstärkt stöd till förändringsarbete och verksamhetsutveckling så är vi övertygade om att det går att starta upp i nya lokaler och att kunna anställa läkare. Continue reading

Posted in sjukvården | Tagged | Leave a comment