Det är dags för handling och förändring #metoo

Imorgon är det regionfullmäktige. Jag tänker bland annat ställa en fråga om #metoo och våld mot kvinnor. Vittnesmålen från kvinnor i hela landet och i alla branscher har ekat på tidningssidorna under de senaste veckorna. Det är dags för politisk handling nu. Det är dags för förändring. Här kan ni läsa om min enkla fråga. Imorgon uppdaterar jag här på bloggen från diskussionen med regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon. Continue reading

Posted in feminism, jämställdhet, Regionfullmäktige, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Hur vill vi ha vården i livets slutskede?

För två veckor sedan rapporterade Sveriges Radio om hur många människor som dör ensamma i vården i Sverige idag. Kalibers granskning visar att 16 % dör ensamma, efter en genomgång av det nationella palliativregistret. (Granskningen kan man lyssna på här: Trots löfte om förändring – många dör ensamma.)

I samband med rapporteringen lämnade jag in en interpellation om hur situationen ser ut i Skåne och vad regionen gör, och kan göra för att förbättra situationen. Den interpellationen är ännu inte diskuterad i regionfullmäktige. I interpellationen efterfrågar jag framförallt vilka åtgärder som görs för att alla människor i livets slutskede ska få ha någon hos sig. Men det är klart att svaren och åtgärderna för att förbättra situationen har med finansieringsfrågor att göra. Det handlar om bemanning, arbetssätt och att vården både i kommunen och i landstingen behöver ordentliga resurser.  Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged , , | Leave a comment

Budget för Region Skåne 2018 – Vänsterpartiets förslag

Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media,

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetmotion.

Jag vill också börja med att påminna om den diskussion vi nyss hade om delårsrapporten för 2017. Om det mycket bekymmersamma läge som Region Skåne står inför. Samtidigt som regionen har stora investeringar framöver.

I den förra debatten så handlade debatten om hur mycket regionen behöver spara och gneta och dra in och skära ner och anställningstak och kostnadsutvecklingstakt och så vidare. Och sen öppnas budgetdebatten. Och pengarna liksom bara ramlar som manna från himlen från alla partier.

Det är ju faktiskt lite löjeväckande. Region Skåne går med 1,2 miljarder kronor i underskott enbart för sjukvårdens räkning. Ja, skattepengarna ökar i sig inför nästa år. Det är bra. Ja, Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram flera nya bra reformer som kommer komma även den skånska sjukvården till del. Räcker detta? Nej. Tyvärr inte. Att lägga budgetförslag som bygger på förra årets budget och bortse från verkligheten är inte förtroendeingivande. Continue reading

Posted in privatisering, Regionfullmäktige, sjukvården, Vinstfri välfärd | Tagged , | Leave a comment

En delårsrapport från Region Skåne som manar till eftertanke

Inlägg från Regionfullmäktige den 23 oktober när fullmäktige diskuterade delårsrapporten. (Det talade ordet gäller.)

Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media,

Underskotten i sjukvården är enorma. Det behövs betydande resursförstärkningar och organisatoriska förändringar för att vända denna utveckling och istället bygga en sjukvård som alla skåningar har tillgång till och kan lita på.

Istället har vi under 2017 sett att politiska beslut tas som kommer att försämra möjligheterna att vända trenden. Anställningstak och andra beslut som försämrar möjligheten att arbeta tillsammans med personalen för att förbättra och utveckla vården är kontraproduktiva och dåliga. Vi börjar se resultaten av detta nu. Facken larmar, över 500 läkare går ut i uppror för rätten till en dräglig arbetssituation och personalen börjar tröttna. I veckan kunde vi läsa om att ännu fler specialistsköterskor säger upp sig i Helsingborg. Situationen förvärras. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Leave a comment

Budget för 2018 – återigen ställs solidarisk finansiering mot luftslott

På måndag och tisdag (23-24 oktober) är det dags för Region Skåne att anta budgeten för 2018. Och åter igen är det så att en solidarisk finansiering för att se till att vården får de resurser som krävs ställs mot alliansens luftslott och siffertrixande.

Vänsterpartiet har lagt en egen budgetmotion, som du kan hitta här: En välfärd att lita på.

För Vänsterpartiet är det tydligt att flera saker måste göras. Primärvården och psykiatrin måste få ökade resurser, det föreslår vi också i vår budgetmotion. Vården måste organiseras om så att personalens inflytande ökar och den administrativa koloss som har vuxit fram som en konsekvens av de privatiseringar som alliansen så varmt omhuldar måste ersättas av en fungerande verksamhetsnära styrning. Privatiseringarna och vårdvalen är dyrare än att driva vården i egen regi. Vänsterpartiet vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer insyn för medborgarna och mer inflytande och makt till personalen. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige, sjukvården | Tagged | Leave a comment

Ska inte barn kunna åka buss billigt utan en smart telefon?

På måndag och tisdag är det dags för regionfullmäktige igen. Förutom att budgeten för 2018 kommer att diskuteras så har jag även ställt en enkel fråga om biljettsystemet i kollektivtrafiken.

Det nya kollektivtrafiksystemet har varit i gång ett tag nu. De brister som Vänsterpartiet lyfte inför beslutet är nu vardag för regionens kollektivtrafikresenärer. Svårigheter att förstå de dubbla systemen, de stora prisskillnaderna mellan systemen, att man inte kan dela månadskort är några exempel som är väl rapporterade i medierna och i de undersökningar som Skånetrafiken själva har gjort. Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , , , | Leave a comment

Angående nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne

Idag har regionfullmäktige möte. På dagordningen står frågan om nytt digitalt vårdsystem för Region Skåne. Vänsterpartiet stödjer beslutet men har lämnat en protokollsanteckning som lyfter de problem vi ser med sekretess när det handlar om stora investeringar för den skånska sjukvården. Nedan följer mitt huvudanförande i debatten.

Continue reading

Posted in Regionfullmäktige | Tagged , | 1 Comment